Doanh nghiệp

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Ngành nghề kinh doanh là một trong những phần bắt buộc phải có khi công ty cổ phần thực hiện đăng ký doanh nghiệp.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh là công việc cần làm của doanh nghiệp khi có nhu cầu kinh doanh thêm ngành nghề mới. Vậy trường hợp đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần thì thủ tục “bổ sung” này diễn ra như thế nào, có khác với loại hình doanh nghiệp khác hay không?

Trong bài viết dưới đây Tuvanphapluatmienphi.vn sẽ giới thiệu về trình tự, thông tin, thủ tục khi quý khách hàng có nhu cầu làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần.

Với những nội dung tư vấn dưới đây mong rằng bài viết sẽ là một nguồn thông tin hữu ích cho quý khách hàng khi tìm hiểu về vấn đề này.

  1. Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

  1. Khái quát chung về bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần
  2. Công ty cổ phần là gì

Theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần (Công ty CP) là doanh nghiệp, trong đó:

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp.

Công ty cp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cp có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

  1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh là gì?

Để hiểu được như thế nào là bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần quý khách hàng cần nắm được bổ sung ngành nghề kinh doanh là gì?

Khi doanh nghiệp muốn mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh thì cần phải làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hiện nay chưa có khái niệm về bổ sung ngành nghề kinh doanh nhưng có thể hiểu bổ sung ngành nghề kinh doanh là việc doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận thêm ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó doanh nghiệp cần nắm được những ngành nghề kinh doanh nào phù hợp theo quy định của pháp luật.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh hiện nay gồm bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện và bổ sung ngành nghề kinh doanh không có điều kiện.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là các ngành nghề mà doanh nghiệp khi thực hiện việc đầu tư kinh doanh trong những ngành nghề này phải đáp ứng một số điều kiện nhất định theo quy định của luật.

 

Điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh này sẽ được quy định cụ thế tại các luật, nghị định và các văn bản khác.

Khi doanh nghiệp muốn tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh thì cần có hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.

III. Hồ sơ, thủ tục để bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Hồ sơ để bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Khi tiến hành để bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần quý khách hàng cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nội dung thông báo gồm có:

Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Theo quy định (Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP) về đăng ký doanh nghiệp, các bước cần thực hiện như sau:

 

Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp phải tiến hành nộp hồ sơ thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Tiếp nhận và xử lý

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty cổ phần trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời gian xem xét hồ sơ và xử lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khi nhận Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn thông báo công khai các thông tin về những ngành nghề mà doanh nghiệp kinh doanh thêm là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin, đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan liên quan; định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan liên quan.

  1. Một số lưu ý khi bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần

Đối với ngành nghề kinh doanh mới yêu cầu vốn pháp định thì công ty cần phải đăng ký vốn điều lệ của công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định đối với ngành nghề đó.

Khi nộp hồ sơ thông báo thay đổi thì phải kèm theo văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với ngành nghề kinh doanh yêu câu chứng chỉ hành nghề thì công ty cũng cần phải đảm bảo trong quá tình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề.

Khi nộp hồ sơ thông báo thay đổi thì phải kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của Luật chuyên ngành.

Bước 2: Nhận và xử lý thông báo thay đổi

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo thay đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Thông báo nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được công khai, thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần phải thông báo công khai thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Thủ tục sau khi thay đổi

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội;

Định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Ngoài ra khi quý khách hàng có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần cần lưu ý điền đúng mã ngành nghề kinh doanh (cấp 4) theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

Xem ngành nghề bổ sung có thuộc trường hợp mà pháp luật cấm kinh doanh hay thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không (nếu có thì điều kiện gì). Theo đó, nếu thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp có thể: thông báo bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mà không cần phải xác minh đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hoặc phải xác minh đủ điều kiện ngay từ khi làm thủ tục thông báo bổ sung.

  1. Dịch vụ tư vấn về bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần của Tuvanphapluatmienphi.vn

Quý khách là hộ kinh doanh đang muốn sử dụng dịch vụ của Tuvanphapluatmienphi.vn sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí những vấn đề xung quanh liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần từ phía luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ cũng được hạn chế một cách tối đa thời gian, công sức cho việc xin cấp lại:

Mọi giấy tờ, thủ tục đều do chúng tôi soạn thảo và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quý khách không cần đi lại trong bất cứ giai đoạn nào của quy trình xin cấp lại, giúp tận dụng thời gian cho việc điều khiển hoạt động kinh doanh.

Sau khi hoàn thành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần, quý khách vẫn nhận được những dịch vụ hậu mãi từ phía công ty chúng tôi: tư vấn về thủ tục thuế, quản trị nội bộ, tuyển dụng nhân sự, định hướng thương hiệu… cũng như nhận được các văn bản pháp luật liên quan hoàn toàn miễn phí.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn về bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

Tư vấn thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần.

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cho thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Ngoài ra chúng tôi còn tư vấn về vấn đề nếu quý khách hàng có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần.  

Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ thực hiện Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng và theo dõi tình trạng hồ sơ. Thay đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu chuyên viên (nếu có).

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thủ tục liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Tư vấn, xử lý các vấn đề khác liên quan. Hãy liên hệ với dịch vụ chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775