Doanh nghiệp

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, tùy thuộc vào nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh cho phù hợp.

Vậy hiện nay khi thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cần phải chuẩn bị hồ sơ gì và thủ tục thực hiện như thế nào?

Khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv cần đáp ứng được những điều kiện nào.

Bài viết sau đây, Tuvanphapluatmienphi.vn sẽ đưa ra những giải đáp về vấn đề liên quan đến thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv.

Hi vọng bài viết sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho quý khách hàng khi tìm hiểu về vấn đề này.

  1. Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014

Nghị định 108/2018/NĐ-CP

  1. Khái quát chung về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  2. Công ty TNHH một thành viên là gì

Căn cứ theo quy định tại Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty TNHH một thành viên là:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2.Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3.Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.”.

  1. Đặc điểm của công ty TNHH một thành viên

Để nắm được thế nào là bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv quý khách hàng cần nắm được các đặc điểm của loại hình doanh nghiệp này:

Về thành viên công ty

Công ty chỉ do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Nhìn chung, chủ sở hữu công ty phải đáp ứng các quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014. Đó là điều kiện các đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp.

Do chủ sở hữu chỉ có một cá nhân hoặc tổ chức, nên người này sẽ nắm quyền điều hành, quản lý và chi phối trực tiếp đối với các hoạt động của công ty.

Về vốn điều lệ của công ty

Theo quy định tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp:

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thời hạn góp vốn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp không góp đủ, Chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên.

 

Về trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Chủ sở hữu Công ty không phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình giống như loại hình Doanh nghiệp tư nhân.

Về khả năng huy động vốn

Công ty TNHH một thành viên không có khả năng phát hành cổ phần. Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn của công ty cũng khá đa dạng.

Công ty có thể thông qua việc phát hành trái phiếu, vốn vay từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Hoặc Chủ sở hữu công ty tự góp thêm vốn vào.

Về tư cách pháp lý

Công ty TNHH một thành viên là tổ chức có tư cách pháp nhân.

Công ty sẽ có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quyền góp vốn hoặc mua cổ phần, vốn góp các doanh nghiệp khác

Chủ sở hữu công ty có quyền góp vốn hoặc mua cổ phần của các doanh nghiệp khác. Công ty TNHH một thành viên có quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp các doanh nghiệp khác. Cụ thể là các loại hình: công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Như vậy, có thể thấy được rằng nếu trong trường hợp quý khách hàng có nhu cầu muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty của mình thì có thể thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv theo quy định của pháp luật.

III. Điều kiện bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH MTV

Doanh nghiệp nếu muốn được cấp giấy xác nhận bổ sung mã ngành nghề kinh doanh hay thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv thì phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện như sau:

Ngành nghề kinh doanh đã thực hiện đăng ký dựa vào Hệ thống của ngành kinh tế Việt Nam;

Nộp đầy đủ lệ phí về đăng ký doanh nghiệp dựa vào quy định theo pháp luật;

Có hồ sơ thực hiện đăng ký kinh doanh một cách hợp lệ dựa vào quy định theo pháp luật;

Có đầy đủ các thông tin về việc đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh trong Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia;

Công ty đã thực hiện đăng ký về thông tin của số điện thoại để liên lạc.

  1. Hồ sơ để tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty TNHH MTV

Để thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ gồm những loại giấy tờ sau đây:

Quyết định bằng hình thức văn bản trong việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với chủ sở hữu doanh nghiệp. Nội dung Quyết định cần phải ghi rõ các nội dung đã được thay đổi ở trong Điều lệ doanh nghiệp;

Thông báo việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp (cụ thể là mẫu thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh được ký bởi người đại diện pháp luật cho công ty);

Mục lục của hồ sơ;

Tờ khai nội dung thông tin của người đi nộp hồ sơ;

Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu có).

Do đó, khi quý khách hàng có nhu cầu muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv thì điều kiện đầu tiên là phải đáp ứng được những điều kiện theo quy định của pháp luật về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

Sau đó là chuẩn bị những loại giấy tờ hồ sơ cần thiết để thực hiên thủ tục bổ sung.

  1. Quy trình tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty TNHH MTV

Hiện nay, có hai cách nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv là: Nộp tại phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư và nộp trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thứ nhất, nộp tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trên đến phòng Đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp

Hồ sơ của doanh nghiệp sẽ được giải quyết sau 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ (theo khoản 4 Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014). Sau khi hồ sơ được xem xét, doanh nghiệp sẽ được:

 

Thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ;

Thông báo bằng văn bản từ chối việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có nêu rõ lý do;

Giấy xác nhận về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới (nếu có) nếu hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Xử lý hồ sơ

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, doanh nghiệp tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu và nộp lại;

Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp nhận được giấy xác nhận về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới (nếu có).

Bước 5: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi đã xác nhận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, Doanh nghiệp phải tiến hành thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (theo khoản 2 Điều 33 LDN 2014)

Việc công bố phải được tiến hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai (theo khoản 3 Điều 33 LDN 2014 được hướng dẫn tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP).

Thứ hai, nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Khi nộp hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv các bước cơ bản giống với trường hợp nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư.

Nhưng sau khi nộp hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được chấp thuận, doanh nghiệp cần thực hiện thêm bước nộp bản cứng (hồ sơ giấy) đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính sau khi hồ sơ online được chấp thuận.

Doanh nghiệp thực hiện bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì được quyền đăng ký bổ sung trước sau đó xin giấy phép con liên quan đến điều kiện kinh doanh cụ thể.

  1. Dịch vụ tư vấn về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv

Quý khách đang có nhu cầu muốn sử dụng dịch vụ của Tuvanphapluatmienphi.vn sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí những vấn đề xung quanh đến thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv từ phía luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ cũng được hạn chế một cách tối đa thời gian, công sức cho việc xin cấp lại:

Mọi giấy tờ, thủ tục đều do chúng tôi soạn thảo và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quý khách không cần đi lại trong bất cứ giai đoạn nào của quy trình xin cấp lại, giúp tận dụng thời gian cho việc điều khiển hoạt động kinh doanh.

Sau khi hoàn thành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv, quý khách vẫn nhận được những dịch vụ hậu mãi từ phía công ty chúng tôi: tư vấn về thủ tục thuế, quản trị nội bộ, tuyển dụng nhân sự, định hướng thương hiệu… cũng như nhận được các văn bản pháp luật liên quan hoàn toàn miễn phí.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

Tư vấn về các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv.

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu, hồ sơ cho việc tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv.

Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ thực hiện Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng và theo dõi tình trạng hồ sơ. Thay đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu chuyên viên (nếu có).

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thủ tục liên quan đến thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv.

Tư vấn, xử lý các vấn đề khác liên quan. Hãy liên hệ với dịch vụ chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775