Doanh nghiệp

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vốn được biết đến như một bản “khai sinh” của doanh nghiệp, là bước nền móng đầu tiên cho công trình sự nghiệp của một nhà kinh doanh.

Tuy nhiên, quý khách đang bị mất giấy đăng ký kinh doanh hoặc sơ ý làm giấy đăng ký kinh doanh bị cháy, hỏng.

Quý khách đang lo lắng liệu việc kinh doanh của mình có bị ảnh hưởng gì không? Quý khách muốn được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không biết thủ tục?

Hãy để Tuvanphapluatmienphi.vn hỗ trợ quý khách.

Với sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, chúng tôi cam kết hỗ trợ quý khách xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp một cách nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất, hợp pháp nhất.

  1. Khái quát chung về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  2. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Nghị định 78/2015/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

  1. Khái niệm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 “ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp”.

Như vậy, có thể thấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được xem như là “giấy khai sinh” của doanh nghiệp, ghi nhận các thông tin cơ bản của doanh nghiệp và là căn cứ để xác lập tư cách pháp lý, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm các yếu tố sau:

Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Vốn điều lệ;

Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  1. Các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khoản 2 Điều 28 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về các trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

“Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.”

Như vậy, doanh nghiệp được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí trong các trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng (cháy, rách, nát) hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014, khi chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần doanh nghiệp cũng được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên thủ tục cấp lại mang tính đặc biệt vì chuyển đổi hình thức doanh nghiệp và đã được quy định cụ thể trong các thủ tục chuyển đổi hình thức công ty.

Tóm lại, cần tiến hành xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi doanh nghiệp ở trong trường hợp sau;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định

Thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác.

III. Thủ tục cấp lại iấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn về thủ tục đăng ký kinh doanh của Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp Giấy đề nghị cấp lại

Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 2: Xem xét

Thời hạn: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Chủ thể: Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau quá trình xem xét, sẽ có các trường hợp như sau xảy ra:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định.

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp 3: Thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không trung thực, không chính xác.

Phòng đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm, phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp nộp lại hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Với trường hợp 2 và 3, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  1. Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị hợp lệ

Cần lưu ý:

Trường hợp giấy chứng nhận doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo tới doanh nghiệp yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ hợp lệ.

Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

  1. Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  2. Lệ phí

Lệ phí của việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần theo quy định tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

  1. Hiệu lực pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

Khi doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của những lần trước đó không còn hiệu lực.

  1. Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quý khách mất giấy đăng ký kinh doanh mà muốn sử dụng dịch vụ của Tuvanphapluatmienphi.vn sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí những vấn đề xung quanh nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ phía luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ cũng được hạn chế một cách tối đa thời gian, công sức cho việc xin cấp lại:

Mọi giấy tờ, thủ tục đều do chúng tôi soạn thảo và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quý khách không cần đi lại trong bất cứ giai đoạn nào của quy trình xin cấp lại, giúp tận dụng thời gian cho việc điều khiển hoạt động kinh doanh.

Sau khi hoàn thành thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quý khách vẫn nhận được những dịch vụ hậu mãi từ phía công ty chúng tôi: tư vấn về thủ tục thuế, quản trị nội bộ, tuyển dụng nhân sự, định hướng thương hiệu… cũng như nhận được các văn bản pháp luật liên quan hoàn toàn miễn phí.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

Tư vấn quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cho việc tiến hành cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng và theo dõi tình trạng hồ sơ. Thay đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu chuyên viên (nếu có)

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thủ tục liên quan đến việc thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp

Tư vấn, xử lý các vấn đề khác liên quan.

Hãy liên hệ với dịch vụ chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775