Các loại giấy phép

Chứng chỉ giám sát cấp thoát nước

Hiện nay để tham gia vào lĩnh vực giám sát cấp thoát nước cần phải đáp ứng được những yêu cầu và điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.

Theo đó thì cần phải đáp ứng được những điều kiện chung và cụ thể như có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

chứng chỉ giám sát cấp thoát nước

Chứng chỉ giám sát cấp thoát nước

Vậy để xin cấp chứng chỉ giám sát cấp thoát nước thì cần phải chuẩn bị những loại giấy tờ, tài liệu gì để làm hồ sơ? Và thủ tục xin cấp sẽ phải trải qua những bước nào?

Với khả năng của chúng tôi trong bài viết dưới đây Tư Vấn Luật sẽ tư vấn cho quý khách hàng về chứng chỉ giám sát cấp thoát nước.

Mong rằng bài viết sẽ là một kênh thông tin tham khảo hữu ích cho quý khách hàng quan tâm.

Cơ sở pháp lý

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.

Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

Khái quát chung về chứng chỉ giám sát cấp thoát nước

Giám sát công trình xây dựng là gì?

Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng là một hoạt động do cá nhân có năng lực đảm nhiệm thực hiện công việc kiểm tra khối lượng, tiến độ xây dựng, vệ sinh trong lao động, đảm bảo được an toàn lao động của các công trình để thực hiện đúng theo hợp đồng, các tiêu chuẩn kỹ thuật…

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng gồm hai lĩnh vực chính đó là giám sát công tác xây dựng và giám sát đối với công tác lắp đặt thiết bị của các công trình.

Trong lĩnh vực giám sát đối với công tác xây dựng thì bao gồm một số hạng mục riêng biệt được phân định rõ ràng đó là giám sát công tác đối với công trình xây dựng các công trình giao thông, giám sát đối với công tác xây dựng các công trình mang tính chất dân dụng công nghiệp cũng như hạ tầng kỹ thuật và cuối cùng đó là giám sát đối với công tác xây dựng công trình mang tính chất nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ giám sát cấp thoát nước

Hạng I: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

Chứng chỉ giám sát cấp thoát nước 1

Chứng chỉ giám sát cấp thoát nước 1

Hạng II: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

Hạng III: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp II cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Điều kiện chung được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ 5 (năm) năm trở lên.

Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ 3 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Việc xác định về chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc để làm cơ sở xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện theo những nguyên tắc quy định tại Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

Điều kiện cấp chứng chỉ giám sát cấp thoát nước

Để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát cấp thoát nước thì cần phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Chứng chỉ giám sát cấp thoát nước 2

Chứng chỉ giám sát cấp thoát nước 2

Hạng I: Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;

Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại;

Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

Hồ sơ, thủ tục xin cấp chứng chỉ giám sát cấp thoát nước

Hồ sơ cấp chứng chỉ giám sát cấp thoát nước bao gồm các loại giấy tờ, tài liệu như sau:

Tệp tin scan Bằng ĐH có kinh nghiệm 7 năm trở lên đối với Hạng I, 4 năm đối với Hạng II và 2 năm đối với Hạng III.

Tệp tin scan chứng minh thư, hộ chiếu.

Tệp tin scan chứng chỉ hành nghề xây dựng cũ, hết hạn.

Tệp tin scan ảnh 4×6 nền trắng.

Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo NĐ 100/2018 NĐ-CP (Tải đơn tại đây).

Bản kê khai kinh nghiệm + Quyết định bổ nhiệm công việc.

Thủ tục xin cấp chứng chỉ giám sát cấp thoát nước bao gồm các bước như sau:

Nội dung sát hạch gồm 2 phần liên quan đến nội dung hành nghề

Kiến thức chuyên môn.

Kiến thức pháp luật.

Tổ chức sát hạch:

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thành lập Hội đồng để thực hiện công tác sát hạch;

Thành phần Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề gồm: Đại diện cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề là Chủ tịch hội đồng và là thường trực hội đồng; đại diện của hội nghề nghiệp có liên quan; chuyên gia có trình độ chuyên môn cao thuộc lĩnh vực sát hạch do Chủ tịch hội đồng mời;

Bộ Xây dựng thống nhất quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong cả nước thông qua việc cấp và quản lý số chứng chỉ hành nghề; công khai danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của mình.

Yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề giám sát cấp thoát nước:

Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cấp thoát nước được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc các chuyên ngành cấp thoát nước;

Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên;

Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với loại công trình xin cấp;

Dịch vụ tư vấn về chứng chỉ giám sát cấp thoát nước của Tư Vấn Luật

Hiện nay Tư Vấn Luật là một trong những đơn vị uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu, cung cấp các dịch vụ và tư vấn các quy trình, thủ tục, hồ sơ có liên quan đến hoạt động cấp chứng chỉ giám sát cấp thoát nước.

Chúng tôi tư vấn về quy trình cấp chứng chỉ hành nghề giám sát cấp thoát nước trên khắp các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam cho cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu theo đúng quy định pháp luật mới nhất hiện nay.

Với kinh nghiệm của chúng tôi đã thực hiện tư vấn trên nhiều lĩnh vực và tư vấn về thủ tục cấp phép các chứng chỉ khác nhau cho hàng trăm đơn vị. Luôn mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ uy tín, đảm bảo thành công với chi phí thấp nhất hiện nay.

Quý khách hàng lựa chọn đơn vị chúng tôi vì:

Không am hiểu các điều kiện cần và đủ để được cấp chứng chỉ giám sát cấp thoát nước. Đang lo lắng liệu mình có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hay không.

chứng chỉ hành nghề giám sát cấp thoát nước

Chứng chỉ hành nghề giám sát cấp thoát nước

Không biết nơi cấp các loại chứng chỉ năng lực xây dựng tại địa phương mình đang tham gia hoạt động xây dựng.

Được tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ giám sát cấp thoát nước cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành và các tài liệu khác.

Đảm bảo hồ sơ của quý khách hàng được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí. Khi được tư vấn sẽ không phải lo lắng vấn đề thiếu hồ sơ khi đi xin cấp các chứng chỉ về quản lý xây dựng.

Với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, chính xác, và uy tín hàng đầu.

Đảm bảo cho quý khách hàng hướng tới thứ hạng cao nhất và luôn phù hợp với mong muốn, yêu cầu của khách hàng.

Tư Vấn Luật là địa chỉ tư vấn dịch vụ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực quản lý xây dựng. Chúng tôi luôn cam kết thời gian, thủ tục làm các loại chứng chỉ nhanh gọn.

Chúng tôi luôn tận tâm và luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc, các khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi có nhu cầu.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775