Các loại giấy phép

Chứng chỉ năng lực thiết kế

Chứng chỉ năng lực thiết kế hiện nay đang là một trong những loại chứng chỉ được đại đa số các doanh nghiệp và tổ chức quan tâm và có nhu cầu muốn xin cấp loại chứng chỉ này.

Trong lĩnh vực xây dựng thì thiết kế công trình và thẩm tra thiết kế công trình là hoạt động, bộ phận không thể thiếu trong lĩnh vực xây dựng.

Như chúng ta đã biết, trước khi tiến hành thi công công trình xây dựng, cần có các bản vẽ thiết kế và tiến hành thẩm tra thiết kế để tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư và đưa ra các giải pháp tối ưu trong quá trình thi công xây dựng.

Với khả năng của chúng tôi trong bài viết dưới đây tuvanphapluatmienphi.vn sẽ tư vấn cho quý khách hàng về chứng chỉ năng lực thiết kế.

Hi vọng rằng bài viết sẽ là một kênh thông tin tham khảo hữu ích cho quý khách hàng quan tâm.

  1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Nghị Định 100/2018/NĐ-CP mới nhất của chính phủ hướng dẫn sửa đổi cập nhật quy định đối với tổ chức hoạt động xây dựng.

Căn cứ chương IV mục 2 nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức xây dựng.

Căn cứ điều 1 nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều trong nghị định 59/2015/NĐ-CP.

Căn cứ thông tư 03/2106/TT-BXD hướng dẫn phân cấp công trình thiết kế.

Căn cứ thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho tổ chức thiết kế.

  1. Khái quát chung về chứng chỉ năng lực thiết kế
  2. Chứng chỉ năng lực thiết kế là gì?

Chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng là bản đánh giá vắn tắt của Bộ Xây Dựng, Sở Xây dựng cấp cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tham gia các hoạt động thiết kế công trình, thẩm tra thiết kế công trình khi có đủ điều kiện, năng lực và quyền hạn.

Hiện nay thiết kế công trình và thẩm tra thiết kế công trình là hoạt động, bộ phận không thể thiếu trong lĩnh vực xây dựng.

Như chúng ta đã biết, trước khi tiến hành thi công công trình xây dựng, bạn cần có các bản vẽ thiết kế và tiến hành thẩm tra thiết kế để tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư và đưa ra các giải pháp tối ưu trong quá trình thi công xây dựng.

Vì vậy, chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế là bắt buộc và không thể thiếu đối với các cá nhân, tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế.

  1. Cơ quan thẩm quyền cấp chứng chỉ

Chứng chỉ năng lực thiết kế công trình hạng I do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Xây Dựng cấp.

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình hạng II và III do Sở Xây Dựng cấp.

Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 1, 2 và 3 có giá trị 10 năm trên toàn quốc.

  1. Các lĩnh vực của chứng chỉ năng lực thiết kế

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế bao gồm các lĩnh vực sau:

Thiết kế kiến trúc công trình.

Thiết kế xây dựng công trình dân dụng.

Thiết kế công trình công nghiệp.

Thiết kế cơ – điện công trình.

Thiết kế cấp – thoát nước công trình.

Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường, hầm, cảng).

Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật.

  1. Phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực thiết kế

Chứng chỉ năng lực thiết kế Hạng I: Được tham gia thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại các cấp.

Chứng chỉ năng lực thiết kế Hạng II: Được tham gia thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp II trở xuống.

Chứng chỉ năng lực thiết kế Hạng 3: Được tham gia thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp III trở xuống.

III. Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực thiết kế

Các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp muốn tham gia các hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng cần đáp ứng các điều kiện sau:

Có đủ điều kiện, năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

Các cá nhân đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và có chứng chỉ năng lực thiết kế phù hợp với các loại, cấp công trình xây dựng.

Ngoài ra, cần đáp ứng các điều kiện của tựng hạng công trình như sau:

Công trình Hạng I:

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ năng lực thiết kế hạng I phù hợp với loại công trình đăng ký chứng chỉ.

Có ít nhất 15 (mười lăm) người có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, công ty, doanh nghiệp thiết kế xây dựng công trình phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại công trình đăng ký chứng chỉ.

Công trình Hạng II:

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ năng lực thiết kế hạng II phù hợp với loại công trình đăng ký chứng chỉ.

Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, công ty, doanh nghiệp thiết kế xây dựng công trình phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại công trình đăng ký chứng chỉ.

Công trình Hạng III:

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ năng lực thiết kế hạng III phù hợp với loại công trình đăng ký chứng chỉ.

Có ít nhất 5 (năm) người có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, công ty, doanh nghiệp thiết kế xây dựng công trình phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

  1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thiết kế của tổ chức theo mẫu V tại nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Bản scan giấy chứng nhận bản gốc đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.

Bản scan danh sách các thành viên chủ chốt, nhân viên có liên quan, kèm theo văn bằng, chứng chỉ hành nghề thiết kế, của các cá nhân, hợp đồng lao động của các thành viên chủ chốt trong công ty, tổ chức.

Bản scan hợp đồng kinh tế lĩnh vực thiết kế bản gốc của các công trình đã thực hiện. (Chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp, công ty xin năng lực thiết kế hạng 1, hạng 2).

Bản kê khai kinh nghiệm của các cá nhân chủ chốt theo mẫu phụ lục VI nghị định 100/2018.

  1. Những khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp tư vấn thiết kế thường gặp phải

Những khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp tư vấn thiết kế thường gặp phải bao gồm như sau:

Không rõ chứng chỉ năng lực của thiết kế – thẩm tra thiết kế theo nghị định, thông tư nào?

Không rõ điều kiện cần xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế là gì?

Không tự đánh giá được hạng công trình thiết kế của doanh nghiệp mình.

Không nắm rõ thủ tục gồm những gì? Chi phí xin cấp là bao nhiêu?

Kê khai hồ bị sai không đúng theo quy định, mất thời gian và tiền bạc.

Hộ sơ nộp bị trả về mà không rõ lý do.

Chuẩn bị tham gia đấu thầu mà vẫn chưa có chứng chỉ năng lực thiết kế – thẩm tra công trình.

  1. Dịch vụ tư vấn về chứng chỉ năng lực thiết kế của tuvanphapluatmienphi.vn

Hiện nay tuvanphapluatmienphi.vn là một trong những đơn vị uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu, cung cấp các dịch vụ và tư vấn các quy trình, thủ tục, hồ sơ có liên quan đến hoạt động cấp chứng chỉ năng lực thiết kế.

Chúng tôi tư vấn về quy trình cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế trên khắp các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam cho cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu theo đúng quy định pháp luật mới nhất hiện nay.

Với kinh nghiệm của chúng tôi đã thực hiện tư vấn trên nhiều lĩnh vực và tư vấn về thủ tục cấp phép các chứng chỉ khác nhau cho hàng trăm đơn vị. Luôn mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ uy tín, đảm bảo thành công với chi phí thấp nhất hiện nay.

Quý khách hàng lựa chọn đơn vị chúng tôi vì:

Không am hiểu các điều kiện cần và đủ để được cấp chứng chỉ năng lực thiết kế. Đang lo lắng liệu mình có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hay không.

Không biết nơi cấp các loại chứng chỉ năng lực xây dựng tại địa phương mình đang tham gia hoạt động xây dựng.

Được tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế cho doanh nghiệp, tổ chức và quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành và các tài liệu khác.

Đảm bảo hồ sơ của quý khách hàng được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí. Khi được tư vấn sẽ không phải lo lắng vấn đề thiếu hồ sơ khi đi xin cấp các chứng chỉ về quản lý xây dựng.

Với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, chính xác, và uy tín hàng đầu.

Đảm bảo cho quý khách hàng hướng tới thứ hạng cao nhất và luôn phù hợp với mong muốn, yêu cầu của khách hàng.

Tuvanphapluatmienphi.vn là địa chỉ tư vấn dịch vụ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực quản lý xây dựng. Chúng tôi luôn cam kết thời gian, thủ tục làm các loại chứng chỉ nhanh gọn.

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và giúp quý khách hàng giải đáp tất cả các thắc mắc, những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi có nhu cầu.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775