Các loại giấy phép

Chứng chỉ thiết kế điện

Chứng chỉ thiết kế điện là bản xác minh năng lực được cấp cho cá nhân có chuyên môn kinh nghiệm phù hợp với hoạt động thiết kế công trình cơ điện đang tham gia.

chứng chỉ thiết kế điện

Chứng chỉ thiết kế điện

Việc cấp chứng chỉ yêu cầu cá nhân không chỉ đáp ứng các kinh nghiệm, bằng cấp có liên quan mà phải tham gia kỳ thi sát hạch chung để đánh giá chính xác năng lực sau đó tiến hành cấp chứng chỉ hàng nghề thiết kế cơ điện cho phù hợp.

Vậy hiện nay chứng chỉ hành nghề thiết kế điện được pháp luật quy định như thế nào và để xin cấp loại chứng chỉ này thì cần phải đáp ứng được những điều kiện gì?

Trong bài viết dưới đây với khả năng của chúng tôi Tư Vấn Luật sẽ tư vấn cho quý khách hàng về chứng chỉ thiết kế điện.

Hi vọng rằng bài viết sẽ là một kênh thông tin tham khảo hữu ích cho quý khách hàng quan tâm.

Cơ sở pháp lý

Luật xây dựng 2014.

Căn cứ theo thông tư TT 17/2016 TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

chứng chỉ hành nghề điện

Chứng chỉ hành nghề điện

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ vào nghị định 100/2018 NĐ-CP ban hành ngày 16/7/2018.

Khái quát chung về chứng chỉ thiết kế điện

Chứng chỉ thiết kế cơ điện là gì?

Hiện nay chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện được hiểu là bản xác minh năng lực được cấp cho cá nhân có chuyên môn kinh nghiệm phù hợp với hoạt động thiết kế công trình cơ điện đang tham gia.

Và việc cấp chứng chỉ yêu cầu cá nhân không chỉ đáp ứng các kinh nghiệm, bằng cấp có liên quan mà phải tham gia kỳ thi sát hạch chung để đánh giá chính xác năng lực sau đó tiến hành cấp chứng chỉ hàng nghề thiết kế cơ điện cho phù hợp.

Các yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện:

Việc cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình xây dựng cần đáp ứng được những yêu cầu sau:

Cá nhân muốn được cấp chứng chỉ thiết kế cơ điện yêu cầu phải có trình độ chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành có liên quan đến hệ thống kỹ thuật công trình: như điện – cơ điện công trình, tự động hóa, thông gió – cấp thoát nhiệt, phòng chống cháy – nổ công trình xây dựng.

Nội dung được phép hành nghề hoạt động lĩnh vực cơ điện công trình phải phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, căn cứ theo thời gian và kinh nghiệm thực tế mà cá nhân đó đã tham gia thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ thiết kế điện

Hạng I: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế các cấp công trình cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập tất cả các nhóm dự án cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề;

chứng chỉ hành nghề thiết kế điện

Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện

Hạng II: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp II trở xuống cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập dự án nhóm B, nhóm C cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề;

Hạng III: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp III, cấp IV cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập dự án nhóm C cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề.

Đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện

Kỹ sư thuộc chuyên ngành điện, điện tử, có trình độ chuyên môn phù hợp

Những doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, công ty xây dựng đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện – cơ điện nhằm bổ sung hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Cá nhân đang làm việc liên quan tới ngành thiết kế điện – cơ điện trong công trình.

Cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng ngành điện – thiết kế điện, cơ điện bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thiết kế điện – cơ điện.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề điện bao gồm:

Hạng I:

Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;

Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 2 (hai) công trình cấp II và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp I trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề;

Hạng II:

Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên;

Đã làm chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 5 (năm) công trình cấp III và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề;

Hạng III:

Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

Đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 3 (ba) công trình cấp III hoặc 5 (năm) công trình cấp IV cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện

Tương tự như đối với chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng, hồ sơ cấp chứng chỉ thiết kế điện sẽ bao gồm:

Bản chụp ảnh màu 4×6 trên nền font trắng mới nhất.

Bản chụp file bằng tốt nghiệp đại học gốc.

Bản chụp gốc chứng minh thư nhân dân 2 mặt.

Bản chụp chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

Bản chụp ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.

chứng chỉ thiết kế cơ điện

Chứng chỉ thiết kế cơ điện

Bản chụp chứng chỉ hành nghề xây dựng cũ đối với cá nhân xin chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1 tại Cục quản lý hoạt động xây dựng.

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu.

Dịch vụ tư vấn về chứng chỉ thiết kế điện của Tư Vấn Luật

Hiện nay Tư Vấn Luật là một trong những đơn vị uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu, cung cấp các dịch vụ và tư vấn các quy trình, thủ tục, hồ sơ có liên quan đến hoạt động cấp chứng chỉ thiết kế điện.

Chúng tôi tư vấn về quy trình cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế điện trên khắp các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam cho cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu theo đúng quy định pháp luật mới nhất hiện nay.

Với kinh nghiệm của chúng tôi đã thực hiện tư vấn trên nhiều lĩnh vực và tư vấn về thủ tục cấp phép các chứng chỉ khác nhau cho hàng trăm đơn vị. Luôn mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ uy tín, đảm bảo thành công với chi phí thấp nhất hiện nay.

Quý khách hàng lựa chọn đơn vị chúng tôi vì:

Không am hiểu các điều kiện cần và đủ để được cấp chứng chỉ hành nghề điện. Đang lo lắng liệu mình có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hay không.

Không biết nơi cấp các loại chứng chỉ năng lực xây dựng tại địa phương mình đang tham gia hoạt động xây dựng.

Được tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ thiết kế điện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành và các tài liệu khác.

Đảm bảo hồ sơ của quý khách hàng được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí. Khi được tư vấn sẽ không phải lo lắng vấn đề thiếu hồ sơ khi đi xin cấp các chứng chỉ về quản lý xây dựng.

Với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, chính xác, và uy tín hàng đầu.

Đảm bảo cho quý khách hàng hướng tới thứ hạng cao nhất và luôn phù hợp với mong muốn, yêu cầu của khách hàng.

Tư Vấn Luật là địa chỉ tư vấn dịch vụ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực quản lý xây dựng. Chúng tôi luôn cam kết thời gian, thủ tục làm các loại chứng chỉ nhanh gọn.

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và giúp quý khách hàng giải đáp tất cả các thắc mắc, những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi có nhu cầu.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775