Chứng nhận quốc tế

Chứng nhận iso 17025

Hiện nay, kinh tế xã hội ngày càng phát triển, cùng với sự phát triển đó, những hoạt động thí nghiệm là một phần không thể thiếu của khoa học, công nghệ và kinh tế.

Các phòng thí nghiệm ở nước ta cũng phát triển hơn so với trước đây.

Để nâng cao năng lực, tính nhất quán và tính khách quan trong hoạt động thí nghiệm, hiệu chuẩn, ngày càng nhiều phòng thí nghiệm thực hiện áp dụng, chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có chứng nhận iso 17025.

Đây là bộ tiêu chuẩn được rất nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới lựa chọn áp dụng.

Vậy chứng nhận iso 17025 có ý nghĩa như thế nào đối với các phòng thí nghiệm này? Ở Việt Nam tổ chức chứng nhận iso 17025 là tổ chức nào?

Thông qua bài viết dưới đây về chứng nhận iso 17025 tư vấn luật sẽ giải đáp vấn đề này cho Quý khách hàng.

Khái quát chúng về chứng nhận iso 17025

ISO 17025 là gì ?

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 có tên gọi đầy đủ là Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories).

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO ban hành lần đầu năm 1999. Qua nhiều lần sửa đổi phiên bản mới nhất hiện nay là ISO 17025:2017.

Chứng nhận iso 17025 chính là thực hiện đánh giá phòng thử nghiệm bao gồm quy trình thử nghiệm, nhân lực, phương pháp thử, thiết bị và so sánh với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17025 để kết luận đạt hay không đạt.

Đối tượng áp dụng ISO 17025

Chứng nhận iso 17025 áp dụng đối với tất cả các tổ chức thực hiện việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn, không phù thuộc vào số lượng nhân viên hay phạm vi hoạt động thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn.

Ý nghĩa của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Các chương trình công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 trên thế giới giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn với các tổ chức khác nhằm thúc đẩy quá trình trao đổi thông tin, tăng cường kinh nghiệm, và tăng cường sự hoà hợp của các phương pháp thử và mục tiêu đã định.

Việc ra đời tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 là một trong những trường hợp phản ánh xu hướng hợp nhất các yêu cầu chung cho một lĩnh vực mà cụ thể là lĩnh vực thử nghiệm/hiệu chuẩn để tạo nên một bộ mặt mới cho luật pháp, thương mại, kinh tế và kỹ thuật quốc tế.

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thử nghiệm

Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn

Tạo điều kiện thừa nhận kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn

Hoà nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.

Với những thông tin cơ bản về ISO 17025 mà diễn đàn công bố sản phẩm chia sẻ hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người thực hiện một cách đúng quy định không làm ảnh hưởng đến công việc của mình.

Lợi ích của chứng nhận iso 17025

Vì sao phòng thử nghiệm cần chứng nhận iso 17025?

Mỗi phòng thử nghiệm có một phương pháp thử riêng, một tiêu chuẩn thử riêng do những con người và máy móc của phòng thử nghiệm thực hiện.

Tuy nhiên kết quả thử nghiệm có những sai số nhất định do đó cần có một chuẩn mực để đánh giá và so sánh giữa các phòng thử nghiệm để kết quả có thể chấp nhận quốc tế.

Từ đó tiêu chuẩn ISO 17025 ra đời. Hay nói cách khác nếu phòng thử nghiệm muốn kết quả thử của mình có tính quốc tế thì bắt buộc phải chứng nhận tiêu chuẩn này

Ai cấp chứng nhận ISO 17025 ?

Hiện nay có nhiều tổ chức chứng nhận iso 17025, ở Việt Nam Văn phòng công nhận quốc gia (BoA) sẽ tiến hành cấp chứng nhận này.

Bên cạnh những lợi ích thì chúng ta cũng cần quan tâm đến những yếu tố cần để đạt được chứng nhận iso 17025.

Vậy những yếu tố đó là gì?

Yếu tố con người: Con người cần được đào tạo, có chứng chỉ thử nghiệm

Tiện nghi và điều kiện môi trường thử nghiệm

Phương pháp thử, hiệu chuẩn và hiệu lực của phương pháp

Thiết bị, máy móc phục vụ thử nghiệm

Tính liên kết chuẩn đo lường: Liên kết so sánh giữa các phòng thử nghiệm

Lấy mẫu thử

Quản lý mẫu thử nghiệm và hiệu chuẩn

Những thay đổi lớn trong ISO / IEC 17025:2017 so với các phiên bản trước

Những thay đổi này bao gồm:

Một chương bổ sung về tư duy dựa trên rủi ro. Điều này làm giảm các hướng dẫn quy định của tiêu chuẩn và dẫn đến các hướng dẫn dựa trên hiệu suất được thêm vào.

Linh hoạt hơn về quy trình, thủ tục, thông tin tài liệu và trách nhiệm tổ chức.

Thuật ngữ cập nhật.

Cập nhật công nghệ. Ví dụ, tiêu chuẩn hiện được công nhận và kết hợp việc sử dụng máy tính, hồ sơ điện tử và sản xuất hồ sơ và báo cáo điện tử. Điều này hiện đại hóa đáng kể các tiêu chuẩn.

Phạm vi đã được mở rộng và hiện bao gồm tất cả các hoạt động trong phòng thí nghiệm.

Vận hành chứng nhận iso 17025 trong các lĩnh vực sau:

Sinh học

Hiệu chuẩn

Hóa chất

Sản phẩm xây dựng

Điện

Môi trường

Lửa và Dệt may

Pháp y

Địa kỹ thuật

Năng lượng tái tạo

Những thay đổi chính trong phiên bản chứng nhận iso 17025 là gì?

Phạm vi đã được sửa đổi để bao gồm thử nghiệm, hiệu chuẩn và lấy mẫu liên quan đến hiệu chuẩn và thử nghiệm tiếp theo.

chứng nhận iso 17025

chứng nhận iso 17025

Phương pháp tiếp cận hiện nay phù hợp với các tiêu chuẩn mới hơn như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 15189 (chất lượng phòng thí nghiệm y tế) và ISO / IEC 17025-1 (yêu cầu đối với các tổ chức kiểm toán và chứng nhận).

Tiêu chuẩn hiện tập trung mạnh mẽ hơn vào các công nghệ thông tin và kết hợp việc sử dụng các hệ thống máy tính, hồ sơ điện tử và sản xuất các kết quả và báo cáo điện tử.

Một chương mới giới thiệu khái niệm về tư duy dựa trên rủi ro.

Quy trình thực hiện cấp chứng nhận iso 17025

Quy trình thực hiện cấp chứng nhận iso 17025 áp dụng ISO 17025 cho một Tổ chức (PTN) sẽ tiến hành theo 8 bước như sau:

Bước 1:

Tìm hiểu tiêu chuẩn và xác định phạm vi áp dụng. Lãnh đạo cần thấu hiểu ý nghĩa của chứng nhận iso 17025trong việc áp dụng đối với PTN, định hướng các hoạt động, xác định mục tiêu và các điều kiện áp dụng cụ thể.

Bước 2:

Lập ban chỉ đạo dự án ISO 17025. Việc áp dụng ISO 17025 là một dự án lớn, vì vậy cần có một ban chỉ đạo ISO 17025 tại PTN, bao gồm đại diện lãnh đạo và đại diện của các bộ phận trong phạm vi áp dụng ISO 17025.

Cần bổ nhiệm Đại diện lãnh đạo về kỹ thuật để thay lãnh đạo trong việc chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý ISO 17025 và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về các hoạt động kỹ thuật của PTN

Bước 3:

Đánh giá thực trạng của PTN so với các yêu cầu của tiêu chuẩn. Cần rà soát các hoạt động theo định hướng quá trình, xem xét yêu cầu nào không áp dụng và mức độ đáp ứng hiện tại của các hoạt động trong PTN.

Việc đánh giá này làm cơ sở để xác định những hoạt động cần thay đổi hay bổ sung để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết

Bước 4:

Thiết kế hệ thống và lập văn bản hệ thống ISO 17025 . Hệ thống tài liệu phải được xây dựng và hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và các yêu cầu điều hành của PTN bao gồm:

Sổ tay ISO 17025

Các quy trình và thủ tục liên quan

Các hướng dẫn công việc, quy chế, quy định cần thiết

Bước 5:

Áp dụng hệ thống ISO 17025 theo các bước:

Phổ biến để mọi nhân viên trong PTN nhận thức đúng, đủ về ISO17025.

Hướng dẫn nhân viên thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn đã xây dựng

Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến từng quá trình, qui trình cụ thể.

Bước 6:

Đánh giá nội bộ và chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận bao gồm:

Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ để xác định sự phù hợp của hệ thống và tiến hành các hoạt động khắc phục, phòng ngừa cần thiết.

Lựa chọn tổ chức chứng nhận: Doanh nghiệp có quyền lựa chọn bất kỳ tổ chức Chứng nhận nào để đánh giá và cấp chứng chỉ vì mọi chứng chỉ ISO 17025 đều có giá trị như nhau không phân biệt tổ chức nào tiến hành cấp.

Đánh giá trước chứng nhận nhằm xác định mức độ hoàn thiện và sẵn sàng của hệ thống ISO 17025 cho đánh giá chứng nhận. Hoạt động này thường do tổ chức Chứng nhận thực hiện.

Bước 7:

Đánh giá do tổ chức Công nhận (Bureau of Accreditation) tiến hành để đánh giá tính phù hợp của hệ thống theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 17025 và cấp chứng chỉ công nhận năng lực của PTN.

Bước 8:

Duy trì hệ thống ISO 17025 sau khi chứng nhận iso 17025. Sau khi khắc phục các vấn đề còn tồn tại phát hiện qua đánh giá chứng nhận.

PTN cần tiếp tục duy trì và cải tiến các hoạt động đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và để không ngừng  cải tiến hệ thống, nâng cao hiệu quả quản lý của PTN nên sử dụng tiêu chuẩn ISO 17025 để cải tiến liên tục hệ thống của mình.

Dịch vụ tư vấn chứng nhận iso 17025

Tư vấn luật là đơn vị hướng dẫn, đào tạo khách hàng, tạo mọi điều kiện để khách hàng đạt được chứng nhận iso 17025.

Với kinh nghiệm lâu năm và đã từng tư vấn cho rất nhiều khách hàng lớn chúng tôi là sự lựa chọn tin cậy cho những ai cần tiêu chuẩn ISO 17025.

Nếu quý khách hàng cần chứng nhận, tư vấn hoặc có thắc mắc về chứng nhận iso 17025 hãy liên hệ tư vấn luật để thực hiện chứng nhận.

Khi sử dụng dịch vụ cấp chứng nhận của chúng tôi khách hàng sẽ được tư vấn các nội dung sau:

Tư vấn về chứng nhận iso 17025 giúp cho toàn thể doanh nghiệp hiểu một cách cụ thể và đầy đủ về hệ thống tiêu chuẩn này, về trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Hướng dẫn công ty ban hành và thực hiện quản lý theo các tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025.

Tư vấn áp dụng ISO 17025 trong quản lý doanh nghiệp và làm thủ tục đề nghị cấp chứng nhận iso 17025.

Tư vấn luật hỗ trợ khách hàng xây dựng quy trình, đánh giá nhanh và cấp chứng nhận iso 17025với chi phí thấp nhất.

Cam kết chi phí hợp lý, tiết kiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa và cắt giảm các khoản phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất theo từng quy mô hiện trạng của doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ sớm nhất kèm theo đó là tuân thủ đẩy đủ chuẩn mực và quy trình chứng nhận của Quốc Tế,

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được nhận tư vấn, báo giá về chi phí cũng như quy trình thực hiện cấp chứng nhận iso 17025 nhanh nhất và chính xác nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775