Chứng nhận quốc tế

Chứng nhận iso 9001

Khi chúng tôi nói về việc giúp các công ty đạt được chứng nhận iso 9001 2015, mọi người thường hỏi chúng tôi, “Tại sao công ty của chúng tôi cần phải được chứng nhận iso 9001?” Đó là một câu hỏi hay.

Tính đến nay việc áp dụng chứng nhận iso 9001 là việc làm mà bất cứ một tổ chức, doanh nghiệp nào cũng mong muốn hướng đến.

Số lượng đơn vị đạt được chứng chỉ iso 9001 này ở nước ta hiện vẫn tăng lên từng ngày. Vậy chứng nhận iso 9001là gì? ISO 9001 có lợi ích gì? ISO 9001 có hiệu lực bao lâu?

Để trả lời những câu hỏi trên hãy cùng tham khảo bài viết sau của Tư Vấn Luật.

Những khái quát cơ bản về chứng nhận iso 9001

Chứng nhận iso 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản, phẩm dịch vụ doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001. Hay được gọi là Giấy chứng nhận ISO hoặc Chứng chỉ ISO 9001.

Hiện nay, phiên bản mới nhất là chứng nhận iso 9001 2015 thay thế cho hệ thống cũ là ISO 9001:2008.

Chứng nhận iso 9001 là bằng chứng giúp doanh nghiệp thể hiện việc có một quản lý hệ thống hiệu quả; quản lý được chất lượng sản phẩm. chứng nhận iso 9001 giúp nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trong mắt khách hàng.

Khái niệm

Chứng nhận iso 9001 là Hệ thống quản lý về chất lượng về từng sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế được gọi là chứng chỉ ISO 9001, ISO 9001:2015 thay thế cho hệ thống cũ ISO 9001:2008.

Do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành lần đầu tiên vào 1987, Tiêu chuẩn này giúp doanh nghiệp của bạn có một hệ thống quản lý chất lượng rõ ràng, quản lý hiệu quả hơn trong các khâu, phần hành cụ thể từ đó mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho doanh nghiệp.

ISO 9001 là một trong số các tiêu chuẩn thuộc tiêu chuẩn của bộ  iso 9001. Là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng sản phẩm, áp dụng cho mọi tổ chức kinh doanh tất cả các ngành nghề thuộc mọi lĩnh vực và mọi hình thức hoạt động kinh doanh

Tiêu chuẩn để được cấp chứng nhận iso 9001

Doanh nghiệp muốn đạt được giấy chứng nhận iso 9001 phải đạt được những nguyên tắc sau:

Hướng đến khách hàng

Sự lãnh đạo

Sự tham gia của đội ngũ

Cách tiếp cận theo quá trình

Cách tiếp cận theo hệ thông đối với quản lý

Cải tiến liên tục

Quyết định dựa trên sự kiện

Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp đảm bảo cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và mong muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng.

Vì vậy phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho tất cả các quá trình và nhân sự có liên quan tới việc đảm bảo chất lượng từ khâu tiếp nhận yêu cầu khách hàng, thiết kế, mua nguyên liệu, sản xuất/cung cấp dịch vụ, giao hàng; các quá trình hỗ trợ như tiếp nhận thông tin, đào tạo, bảo trì thiết bị, máy móc…

Giấy chứng nhận iso 9001

Giấy chứng nhận iso 9001 là kết quả đánh giá và là bằng chứng chứng minh Doanh nghiệp đã có hệ thống quản lý chất lượng đạt yêu cầu. Sau khi Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá và xác nhận hệ thống của Doanh nghiệp phù hợp.

Doanh nghiệp sẽ được tổ chức chứng nhận cấp 01 giấy chứng nhận có các nội dung sau:

  1. Tên của Tổ chức cấp chứng nhận
  2. Thông tin doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận.
  3. Tiêu chuẩn chứng nhận.
  4. Phạm vi chứng nhận (lĩnh vực của doanh nghiệp).
  5. Mã số chứng nhận; Ngày cấp chứng nhận; Ngày hết hạn.
  6. Dấu chứng nhận.
  7. Các thông tin khác cần thiết

Giấy chứng nhận iso 9001 sẽ có Hiệu lực trong vòng 03 năm. Thời hạn giám sát 12/tháng.

Điều kiện để doanh nghiệp đạt chứng nhận iso 9001

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu cho hệ thống quản lý của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn đạt được chứng nhận iso 9001 phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện thứ nhất

Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Việc đạt được chứng nhận iso 9001, Doanh nghiệp cần phải tìm hiểu và xây dựng hệ thống của lý của mình theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.

Nói một cách đơn giản, Doanh nghiệp sẽ phải có những tài liệu, quy trình, hướng dẫn… đảm bảo theo các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO.

Việc xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 là một quá trình triển khai tương đối nhiều thời gian, khoảng 6 – 9 tháng. và nhiều nhân sự tham gia.

Để làm được thành công, Doanh nghiệp có thể tự mình tìm hiểu, tự xây dựng và áp dụng ISO 9001. Các này áp dụng đối với Doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự có hiểu biết về ISO. Đội ngũ này có thời gian và được chuyên môn hóa về ISO.

Nếu doanh nghiệp không có đội ngũ trên, Doanh nghiệp nên tìm các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp. Các tổ chức tư vấn sẽ đồng hành cùng với Doanh nghiệp trong việc đào tạo, xây dựng và áp dụng các quy trình, biểu mẫu.

Kết quả của bước này là Doanh nghiệp có một hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn ISO.

Điều kiện thứ 2

Thực hiện đánh giá chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận.

Sau khi Doanh nghiệp đã có một hệ thống quản lý tốt. Doanh nghiệp có các bằng chứng chứng minh về sự phù hợp của mình.

Đồng thời, Doanh nghiệp đã thực hiện tự đánh giá nội bộ doanh nghiệp mình. Các hành động khắc phục và cải tiến được thực hiện.

Doanh nghiệp sẽ trao đổi với Tổ chức chứng nhận về việc thực hiện cuộc đánh giá chứng nhận.

Đây là bước quan trọng để Doanh nghiệp có thể đạt được chứng nhận ISO. Hay chính là Giấy chứng nhận iso 9001 2015.

Điều kiện thứ ba

Duy trì vận hành hệ thống và hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO

Doanh nghiệp có được Giấy chứng nhận ISO là kết quả ban đầu. Một số sai lầm của Doanh nghiệp sau khi đã Giấy chứng nhận đã không duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của mình.

Điều này có thể dẫn tới việc Doanh nghiệp hoạt động trì trệ và không hiệu quả. Ngoài ra, có thể doanh nghiệp sẽ không đạt được yêu cầu khi đánh giá giám sát sau 12 tháng. Hiệu lực của giấy chứng nhận iso 9001 không còn nữa.

Do vậy, sau khi đạt được chứng nhận iso 9001; Doanh nghiệp cần thường xuyên cải tiến và duy trì việc áp dụng hệ thống.

Trên đây là những điều kiện cơ bản để Doanh nghiệp có thể đạt được Giấy chứng nhận iso 9001. Doanh nghiệp cần thực hiện đúng và đủ các nội dung trên để Chứng chỉ ISO 9001 luôn có hiệu lực.

Quy trình chứng nhận iso 9001

Việc áp dụng chứng chỉ, chứng nhận iso 9001:2008 hay iso 9001:2015 cũng đều trải qua quy trình gồm 4 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Khảo sát đánh giá và xác định ban đầu

Khảo sát hệ thống quản lý của công ty và đánh giá nó theo yêu cầu ISO 9001

Đào tạo tìm hiểu về chất lượng và hệ thống QLCL ISO 9001

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong công ty

Phân định rạch ròi quyền hạn, trách nhiệm của lãnh đạo, bộ phận điều hành ISO 9001

Phân bổ chức năng, nhiệm vụ cho các phòng, ban

Quy định nhiệm vụ – quyền hạn tương ứng cho từng chức danh công việc đồng thời yêu cầu năng lực thích hợp

Giai đoạn 2: Xây dựng và áp dụng hệ thống tài liệu

Đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên về văn bản hóa hệ thống quản lý chất lượng

Xác định các đối tượng tài liệu cần xây dựng văn bản hóa

Lập cấu trúc và xây dựng hệ thống tài liệu

Áp dụng hệ thống quản lý

Giai đoạn 3: Xem xét đánh giá hệ thống

Tìm hiểu và áp dụng hệ thống quản lý cho CBCNV liên quan

Đào tạo đội ngũ đánh giá viên trong nội bộ

Chọn lựa đánh giá viên

Tìm hiểu và áp dụng các hành động khắc phục

Xem xét và đánh gía hệ thống

Sau khi xem xét hệ thống thực hiện khắc phục và cải tiến

Đăng ký chứng nhận

Giai đoạn 4: Chứng nhận iso 9001

Cơ quan chứng nhận thực hiện đánh giá

Sau khi đánh giá, thực hiện khắc phục và cải tiến

Thời gian thực hiện

Tư vấn và áp dụng ISO 9001: từ 60 – 90 ngày

Chứng nhận iso 9001: từ 15 – 30 ngày

Tài liệu chứng nhận iso 9001

Đăng kí chứng nhận iso 9001

Dấu chứng nhận iso 9001

Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận iso 9001

Quy trình chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Thủ tục khiếu nại, phàn nàn

Hiệu lực của chứng nhận iso 9001

Chứng chỉ chứng nhận iso 9001 có hiệu lực bao lâu?

Thường các tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ ISO 9001 có hiệu lực trong 3 năm .

Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và luôn có hiệu lực.

Chu kỳ giám sát có thể là 6 tháng, 9 tháng hoặc tối đa là 12 tháng tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận và/hoặc thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận.

Hết 3 năm nếu vẫn muốn chứng nhận, tổ chức/doanh nghiệp sẽ phải đăng ký đánh giá lại.

Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ cấp lại có hiệu lực trong 3 năm.

Hiện nay, những đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đã chứng nhận iso 9001:2008 thì bắt buộc phải cập nhật chứng nhận iso 9001:2015 trong vòng 3 năm, tất cả những chứng nhận iso 9001:2008 đều hết hiệu lực vào tháng 09/2018.

Lợi ích của chứng nhận iso 9001

Có được chứng nhận iso 9001 là một lợi thế cho việc kinh  doanh, là minh chứng cho độ tin cậy, chất lượng và  sự hài lòng của người tiêu dùng sản phẩm.

Bên cạnh đó khi có được iso 9001 ta có thể khẳng  định rằng ta đã và đang đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, cũng như về mặt pháp lý. Làm đúng  pháp luật và luật định áp dụng kinh doanh.

Khi ta có được chứng nhận iso 9001 thì ta có thể tự  tin rằng những cuộc đánh giá của các chuyên gia về  sản phẩm của ta bên ngoài không là vấn đề khó.

Chứng nhận iso 9001 không chỉ quan trọng đối với những tổ chức lớn, mà còn phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tiết kiệm được rất nhiều về mọi mặt như chi phí, thời gian, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như cải thiện nhiều về các mối quan hệ  với khách hàng.

Lợi ích mà tổ chức nhận được khi chứng nhận iso 9001 cũng không kém phần hiệu quả:

Đem đến cho quản lý cấp cao một quá trình hiệu quả

Lập ra các lĩnh vực trách nhiệm trong toàn tổ chức

Là bắt buộc nếu bạn muốn đấu thầu một số công việc trong lĩnh vực công

Chuyển một tin nhắn tích cực tới đội ngũ nhân viên và khách hàng

Xác định và khuyến khích các quá trình hiểu quả và tiết kiệm thời gian

Làm nổi bật nhiều điểm thiếu sót

Giảm chi phí

Cung cấp đánh giá và cải thiện liên tục

Các cơ hội tiếp thị

Bên cạnh đó thì khách hàng cũng có những lợi ích nhất định:

Chất lượng và dịch vụ được cải thiện

Giao hàng đúng hạn

Thái đọ đúng đắn ngay từ đầu

Sản phẩm trả lại và phàn nàn ít hơn

Đánh giá độc lập chứng minh cam kết về chất lượng

Dịch vụ tư vấn ISO 9001 của Tư Vấn Luật

Việc áp dụng chứng nhận iso 9001 vào đơn vị muốn có hiệu quả thì đòi hỏi cả sự cố gắng từ ban lãnh đạo cho đến nhân viên.

Chuyển đổi từ chứng nhận iso 9001:2008 sang chứng nhận iso 9001 2015 như thế nào? áp dụng ra sao để mang lại hiệu quả tối đa?

Hay thực hiện tại tổ chức chứng nhận iso 9001 nào là hợp lý? Tất cả mọi thắc mắc đó của quý khách sẽ được giải đáp bởi dịch vụ tư vấn iso 9001, đến với chúng tôi bạn sẽ được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình từ các chuyên gia, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với Tư Vấn Luật.

Mọi nhu cầu hay thắc mắc liên quan đến iso 9001 hệ thống quản lý chất lượng quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí trên mọi tỉnh thành.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775