Category: Chứng nhận quốc tế

As 9100

As 9100 (BS EN 9100) là tiêu chuẩn quản lý chất lượng chung duy nhất cho các …

Tiêu chuẩn sa 8000

Tiêu chuẩn sa 8000 là một bộ tiêu chuẩn của SAI (Social Accountability International). Hiện nay, tiêu …

Sa 8000

Tiêu chuẩn sa 8000 là một bộ tiêu chuẩn của SAI (Social Accountability International). Đây là tiêu …

Iatf 16949

Iatf 16949 là tiêu chuẩn về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng, …

Chứng nhận sa 8000

Chứng nhận sa 8000 là một bộ tiêu chuẩn của SAI (Social Accountability International). Trong những năm …

Chứng nhận iso 50001

Hiện nay năng lượng là một trong những yếu tố hết sức quan trọng góp phần phát …

Tư vấn iso 27001

Hầu hết các tổ chức có một số kiểm soát an ninh thông tin. Tuy nhiên, không …

Iso 20000

Tiêu chuẩn iso 20000 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý dịch vụ …

Ts 22002

Hiện nay tiêu chuẩn Việt Nam TCVN iso ts 22002-6:2018, tiêu chuẩn quốc gia TCVN iso ts …

Iso 17021

Tiêu chuẩn iso 17021 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với tổ chức chứng …
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775