Sở hữu trí tuệ

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Đăng ký quyền hữu trí tuệ được hiểu là việc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người.

Sở hữu trí tuệ (tài sản trí tuệ), là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp…

Tại sao phải đăng ký sở hữu trí tuệ?

Bạn nghĩ sao khi một sản phẩm đầu tư bao công sức, tiền bạc, thời gian….vv trong một ngày bị mất vào tay đối thủ bởi lý do chưa đăng ký sở hữu trí tuệ cho sản phẩm đó, chắc chắn thiệt hại là rất lớn rồi.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu chỉ phát sinh khi chủ sở hữu đã tiến hành nộp đơn đăng ký và được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký cho đối tượng SHTT.

Mặc dù việc đăng ký là tự nguyện, không phải là thủ tục hành chính bắt buộc nhưng với các lý do sau đây, khách hàng nên cân nhắc tiến hành đăng ký sở hữu trí tuệ nhanh nhất có thể.

Chỉ khi đăng ký và được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký cho sản phẩm, quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm mới được phát huy.

Chỉ khi đăng ký, chủ sở hữu mới được pháp luật bảo vệ;

Chỉ khi đăng ký, chủ sở hữu mới được độc quyền sử dụng sản phẩm đăng ký trên toàn lãnh thổ Việt Nam;

Chỉ khi đăng ký, chủ sở hữu mới được phép chuyển nhượng, cho phép bên khác sử dụng và thu được khoản phí cho việc này;

Chỉ khi đăng ký, chủ sở hữu mới hoàn toàn yên tâm đầu tư cho việc phát triển, mở rộng sản phẩm mà không lo sợ bị bên khác làm nhái, làm giả

Như vậy, mặc dù thủ tục đăng ký SHTT là không bắt buộc nhưng với vai trò to lớn và quan trọng nêu trên, khách hàng (chủ sở hữu) nên cân nhắc sớm việc đăng ký.

Vì sao tỷ lệ đăng ký sở hữu trí tuệ lại thấp?

Việt Nam luôn được nhắc đến với một quốc gia cho tỷ lệ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lớn và ý thức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam thấp hơn các quốc gia khác, Vậy nguyên nhân vì sao?

Trong hơn 10 năm tư vấn và đại diện cho rất nhiều khách hàng đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, tôi nhận ra nguyên nhân việc đăng ký bảo hộ tại Việt Nam thấp vì:

Tập quán sản xuất, kinh doanh Việt Nam theo mùa vụ hoặc thời vụ với sự thay đổi liên tục của mẫu nhãn hiệu dẫn đến việc một sản phẩm chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Do đó, với doanh nghiệp này việc đăng ký nhãn hiệu là không cần thiết.

Ý thức của một bộ phận doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí dẫn đến việc không đăng ký thương hiệu cho sản phẩm/dịch vụ của mình;

Chưa hiểu được hết tầm quan trong của việc đăng ký hoặc hiệu 1 cách rất đơn giản;

Thói quen dùng hàng miễn phí hoặc lợi dụng sản phẩm của các doanh nghiệp uy tín để bán được hàng thông qua việc làm nhái sản phẩm/dịch vụ

Thời gian đăng ký sở hữu trí tuệ tương đối lâu (từ 18-24 tháng) dẫn đến việc doanh nghiệp bị động trong quá trình đăng ký, có những trường hợp sản phẩm đã không dùng thương hiệu đó mà  vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Để nâng cao ý thức đăng ký bảo hộ các sản phẩm, tự doanh nghiệp cần nhận thức được vai trò quan trọng của việc đăng ký để duy trì và phát triển sản phẩm một cách bền vững và tạo được niềm tin cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ mang thương hiệu của doanh nghiệp.

Thủ tục Đăng ký sở hữu trí tuệ như thế nào?

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, đối tượng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ sẽ được chia nhỏ như sau

Đăng ký Sở hữu công nghiệp

Đăng ký Bản Quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng ký Quyền liên quan đến giống cây trồng

Tùy thuộc vào từng sản phẩm đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ để được phân loại và đăng ký theo các đối tượng nêu trên.

Ví dụ: Nhãn hiệu (logo, thương hiệu) sẽ được đăng ký dưới đối tượng là sở hữu công nghiệp (đăng ký độc quyền nhãn hiệu) hoặc bài hát sẽ được đăng ký dưới đối tượng quyền tác giả với loại hình tác phẩm là tác phẩm âm nhạc.

Với mỗi sản phẩm đăng ký sẽ có các bước tiến hành khác nhau và do các cơ quan quản lý khác nhau thực hiện việc thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký SHTT. Tuy nhiên, về cơ bản các bước sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Lựa chọn đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ

Với mỗi sản phẩm đăng ký sẽ có hình thức đăng ký khác nhau, về cơ bản sẽ có các hình thức đăng ký sau

Đăng ký nhãn hiệu (hay còn được gọi nhiều là đăng ký logo, thương hiệu)

Đăng ký chỉ dẫn địa lý

Đăng ký sáng chế

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp hay còn gọi là đăng ký kiểu dáng sản phẩm

Đăng ký giải pháp hữu ích

Đăng ký bản quyền tác giả (cho các tác phẩm như bài hát, phần mềm, kịch bản, game, truyện, tạo hình, bản vẽ, âm nhạc….vv) hoặc quyền liên quan (bản ghi âm, ghi hình, chương trình biểu diễn)

đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Đăng ký quyền liên quan đến giống cây trồng

Bước 2: Xác định cơ quan đăng ký

Cơ quan đăng ký sẽ được xác định như sau:

Đăng ký Sở hữu công nghiệp sẽ do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tiến hành thủ tục hành chính để nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp cho cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước

Đăng ký Bản Quyền tác giả, quyền liên quan sẽ do cục bản quyền tác giả Việt Nam tiến hành thủ tục hành chính như trên

Đăng ký Quyền liên quan đến giống cây trồng sẽ do Cục trồng trọt tiến hành thủ tục hành chính nêu trên

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ

Hồ sơ đăng ký cũng sẽ phụ thuộc vào từng loại hình đăng ký, khách hàng có thể tham khảo hồ sơ đăng ký được công ty chúng tôi viết chi tiết trong website công ty (khách hàng vào mục tìm kiếm trên website và gõ từ khóa hồ sơ đăng ký…..để tham khảo)

Bước 4: Nộp hồ sơ và theo dõi hồ sơ đăng ký sau khi nộp

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký, khách hàng sẽ nộp hồ sơ tại 1 trong các cơ quan nêu trên để được tiến hành thẩm định hồ sơ đăng ký, theo dõi hồ sơ cho đến khi nhận được kết quả cuối cùng của việc đăng ký độc quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm.

Cách tính phí Đăng ký sở hữu trí tuệ tính như thế nào?

Chi phí đăng ký sẽ bao gồm 02 chi phí là (i) lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ (ii) phí dịch vụ đăng ký.

(i) Lệ phí đăng ký sở hữu sẽ phụ thuộc vào từng đối tượng đăng ký theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ

Ví dụ: Lệ phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được tính tối thiểu 1 nhãn hiệu/01 nhóm/tối đa 6 sản phẩm, dịch vụ trong nhóm sẽ là: 1.350.000 VND hoặc lệ phí đăng ký bản quyền tác giả cho chương trình máy tính sẽ là 600.000 VND

(ii) Phí dịch vụ đăng ký:

Phí dịch vụ đăng ký chỉ phát sinh khi chủ đơn đăng ký không trực tiếp mà ủy quyền cho tổ chức đại diện nộp đơn đăng ký, khi đó ngoài khoản lệ phí phải nộp, chủ đơn cần chi trả thêm khoản phí dịch vụ đăng ký cho công ty dịch vụ. Mỗi công ty dịch vụ sẽ có cách tính phí khác nhau tùy thuộc vào từng nội dụng công việc thực hiện.

Nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ ở đâu?

Như đã trình bày ở trên, quyền sở hữu trí tuệ nói chung bao gồm quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Vì vậy, đối với mỗi tài sản trí tuệ sẽ có những quy định riêng về cơ quan có thẩm quyền đăng ký bảo hộ, để trả lời cho câu hỏi đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ ở đâu? Chúng tôi tư vấn như sau:

Đối với quyền tác giả:

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả.

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Tuy nhiên, việc đăng ký bản quyền tác giả là hết sức cần thiết. Bởi khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không phải chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, đồng thời đẩy nghĩa vụ chứng minh về tổ chức, cá nhân khác.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả, có địa chỉ cụ thể như sau:

Tại Hà Nội: Trụ sở chính: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: (024) 3823 6908; Email: cbqtg@hn.vnn.vn.

Tại Đà Nẵng: Văn phòng Đại diện tại địa chỉ: 01, Đường An Nhơn 7, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 3606 967; Email: covdanang@vnn.vn.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Văn phòng Đại diện tại: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Điện thoại: (028) 3930 8086; Email: covhcm@vnn.vn

Đối với quyền sở hữu công nghiệp:

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Cơ quan duy nhất tại Việt Nam có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại địa chỉ 384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, khách hàng tại các tỉnh thành miền trung và miền nam có thể đến các văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ cụ thể như sau:

Tại Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 3889 955.

Tại thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại bộ phận nhận đơn: (028) 3920 8483.

Đăng ký sở hữu trí tuệ ở Việt Nam có được bảo hộ trên toàn thế giới hay không? (đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế)

Về cơ bản, sở hữu trí tuệ sẽ đăng ký theo lãnh thổ và quyền sở hữu trí tuệ cũng theo nguyên tắc lãnh thổ (đăng ký bảo hộ ở quốc gia nào sẽ được bảo hộ tại quốc gia đó).

Ví dụ: 1 nhãn hiệu A nộp đơn đăng ký tại Việt Nam và không đăng ký tại Nhật, nhãn hiệu đó chỉ được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam và không được bảo hộ tại Nhật.

Tuy nhiên, đối với quyền tác giả với tác phẩm văn học, nghệ thuật công ước Berne quy định khi 1 tác phẩm đã được đăng ký bảo hộ tại 1 quốc gia có tham gia (là thành viên) của Công ước Berne sẽ được bảo hộ tại các quốc gia còn lại là thành viên của công ước Berne.

Như vậy, ngoại trừ tác phẩm văn học nghê thuật, còn lại các quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm sau khi đăng ký bảo hộ sẽ theo nguyên tắc lãnh thổ, chỉ được bảo hộ tại quốc gia đã đăng ký.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Đăng ký sở hữu trí tuệ

Với vai trò là một trong những công ty cung cấp dịch vụ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đầu tiên tại Việt Nam, đã có 10+ năm kinh nghiệm chuyên sâu, nộp thành công 10.000+ đơn đăng ký các đối tượng SHTT tại Việt Nam, chúng tôi tin tưởng sẽ mạng lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng sẽ nhận được những tiện ích sau:

Được các Luật sư có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực SHTT tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký

Được chúng tôi tư vấn và phân loại đối tượng đăng ký SHTT trọng tâm trên cơ sở tối đa nhất về quyền cho chủ sở hữu nhưng lại tối thiểu nhất về chi phí đăng ký

Chúng tôi với vài trò là Tổ chức đại diện quyền sở hữu công nghiệp và bản quyền tác giả sẽ giúp khách hàng đơn giản hóa việc đăng ký đối tượng SHTT (chỉ cần khách hàng ký vào Giấy ủy quyền của công ty chúng tôi, chúng tôi có thể thay mặt khách hàng tiến hành mọi công việc đăng ký)

Với chúng tôi, phí dịch vụ không phải là thấp nhất nhưng sẽ là hợp lý nhất, khách hàng sẽ được trải nghiệm và sử dụng dịch vụ tốt nhất

Ngoài lĩnh vực SHTT, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ pháp lý khác liên quan đến Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài, Giấy phép doanh nghiệp….vv. Do đó, khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng sẽ được chúng tôi tư vấn miễn phí hoặc cung cấp dịch vụ với giá ưu đãi cho các dịch vụ nêu trên.

Với dịch vụ Đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ trọn gói, uy tín và ưu đãi chúng tôi tự tin sẽ mang lại cho khách hàng sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ đăng ký của chúng tôi Mọi thắc mắc hoặc có bất kỳ thắc mắc liên quan, khách hàng vui lòng liên hệ với Tư Vấn Luật.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775