Doanh nghiệp

Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

Để thuận tiện hơn cho cơ quan đăng ký kinh doanh cũng như doanh nghiệp, đồng thời cũng tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, các doanh nghiệp muốn thành lập có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trang web dangkykinhdoanh.gov.vn.

Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu hết các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng.

Trong bài viết dưới đây Tuvanphapluatmienphi.vn sẽ giới thiệu về trình tự, thông tin, thủ tục khi quý khách hàng có nhu cầu đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

Với những nội dung tư vấn dưới đây mong rằng bài viết sẽ là một nguồn thông tin hữu ích cho quý khách hàng khi tìm hiểu về vấn đề đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

  1. Cơ sở pháp lý

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Thông tư 20/2015/TT-SKHDT

  1. Khái quát chung về đăng ký doanh nghiệp qua mạng
  2. Đăng ký doanh nghiệp là gì

Hiện nay thuật ngữ “đăng ký doanh nghiệp” không được định nghĩa riêng trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 chúng ta có thể hiểu:

Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.  Nếu hợp lệ phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh đó trên thực tế, chúng ta vẫn hay gọi đăng ký doanh nghiệp với các tên khác như: Đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập công ty.

Như vậy, đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được nộp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các giấy tờ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử.

Hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

Chữ ký số công cộng là một dạng chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Tài khoản đăng ký kinh doanh được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tài khoản đăng ký kinh doanh được sử dụng để xác thực hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử trong trường hợp người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không sử dụng chữ ký số công cộng.

  1. Điều kiện hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp qua mạng khi có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử.

Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy;

Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử;

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

III. Hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

  1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng bao gồm các loại giấy tờ sau:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty;

Danh sách thành viên/ danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ công ty cổ phần);

Chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là cá nhân; Bản công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập đối với tổ chức tham gia thành lập công ty;

Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ hoặc hợp đồng dịch vụ và giấy giới thiệu với tổ chức nộp hồ sơ;

Bản công chứng chứng minh thư của người nộp hồ sơ.

  1. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Trường hợp sử dụng chữ ký số công cộng

Cá nhân muốn thay đổi thông tin doanh nghiệp qua mạng, cá nhân thành lập công ty kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân thành lập công ty sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử.

Trường hợp hồ sơ đủ Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp.

Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trường hợp sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Thường thì khi thành lập công ty, ít cá nhân có chữ ký số để đăng ký. Tiện lợi nhất là cách chọn đăng ký qua tài khoản đăng ký kinh doanh.

 

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cá nhân thành lập công ty kê khai thông tin tại Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN để được cấp Tài Khoản đăng ký kinh doanh.

Cá nhân đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng Tài Khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, cá nhân thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử.

Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ.

Khi hồ sơ đã đủ Điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp.

Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các thông báo đều gửi qua mạng điện tử.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận được thông báo hợp lệ bản điện tử là bước 1. Bước 2 cá nhân thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ bản giấy.

Hồ sơ bản giấy kèm theo thông báo điện tử được gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Có thể nộp trực tiếp hồ sơ hoặc nộp qua đường bưu điện.

Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ. Nếu đã chuẩn, phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy chứng nhận ĐKDN cho doanh nghiệp. Nếu chưa chuẩn sẽ thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận ĐKDN mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

  1. Các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử

Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử được tiến hành theo các bước sau:

 

Bước 1: Tạo tài khoản và đăng nhập vào tài khản đăng ký kinh doanh

Để nộp được hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, người nộp hồ sơ cần phải có tài khoản trên trang cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Có hai loại tài khoản: Tài khoản đăng ký thông thường và tài khoản của chữ ký số công cộng.

Bước 2: Thực hiện đăng ký trực tuyến

Sau khi đã có tài khoản đăng ký kinh doanh, người nộp hồ sơ tiến hành đăng nhập hệ thống và lựa chọn các nội dung bạn dự định thực hiện đăng ký trực tuyến.

Tại đây bạn lựa chọn phương thức đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và thực hiện nhập các thông tin vào các mục tương ứng.

Khi vào thực hiện các nội dung nhỏ hơn sẽ có các thông tin doanh nghiệp, các nội dung được nhập chính xác theo hồ sơ đã làm sẵn theo thông tin công ty đăng ký thành lập mới.

Sau khi hoàn thiện nhập thông tin, bạn tiến hành ký xác nhận hồ sơ và tải lên bản scan 01 bộ hồ sơ nêu trên vào các mục tương ứng.

Bước 3: Thanh toán điện tử, nhận biên lai và giấy biên nhận

Người nộp hồ sơ tiến hành thanh toán điện tử lệ phí nhà nước nộp hồ sơ thông qua các tài khoản ngân hàng nội địa có đăng ký thanh toán trực tuyến.

Sau khi thanh toán đầy đủ các lệ phí, người nộp hồ sơ nhận biên lai và giấy biên nhận.

Bước 4: Xử lý hồ sơ và công bố thông tin doah nghiệp

Trong khoảng 3 – 4 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xét duyệt và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Sau đó sẽ có thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ hoặc nội dung hồ sơ cần sửa đổi về địa chỉ email và tài khoản của người nộp hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ, người nộp hồ sơ phải in thông báo hồ sơ hợp lệ kẹp cùng “bản cứng” hồ sơ giống với bộ hồ sơ đã nộp trực tuyến đến Sở Kế hoạch và đầu tư nộp và xác thực với bản điện tử.

Việc xác thực này thông thường sẽ mất 01 ngày làm việc. Sau khi xác nhận bản giấy và bản điện tử trùng khớp, người nộp hồ sơ được lấy kết quả đăng ký doanh nghiệp mới.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phòng đăng ký kinh doanh xác thực hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ Công bố thông tin nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và đầu tư.

Bước 5: Khắc dấu và thông báo sử dụng mẫu con dấu

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành khắc dấu doanh nghiệp.

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp làm thông báo mẫu dấu theo mẫu tại Thông tư 20/2015/TT-SKHDT của Sở Kế hoạch đầu tư và sử dụng tài khoản kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp lúc trước để nộp thông báo sử dụng con dấu.

Sau 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải thông tin con dấu lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

  1. Dịch vụ tư vấn về đăng ký doanh nghiệp qua mạng của Tuvanphapluatmienphi.vn

Quý khách là hộ kinh doanh đang muốn sử dụng dịch vụ của Tuvanphapluatmienphi.vn sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí những vấn đề xung quanh liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng từ phía luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ cũng được hạn chế một cách tối đa thời gian, công sức cho việc xin cấp lại:

Mọi giấy tờ, thủ tục đều do chúng tôi soạn thảo và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quý khách không cần đi lại trong bất cứ giai đoạn nào của quy trình xin cấp lại, giúp tận dụng thời gian cho việc điều khiển hoạt động kinh doanh.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, quý khách vẫn nhận được những dịch vụ hậu mãi từ phía công ty chúng tôi: tư vấn về thủ tục thuế, quản trị nội bộ, tuyển dụng nhân sự, định hướng thương hiệu… cũng như nhận được các văn bản pháp luật liên quan hoàn toàn miễn phí.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn về đăng ký doanh nghiệp qua mạng, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

Tư vấn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng.

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cho thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

Ngoài ra chúng tôi còn tư vấn về vấn đề đăng ký giải thể doanh nghiệp qua mạng nếu quý khách hàng có nhu cầu.

Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ thực hiện Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng và theo dõi tình trạng hồ sơ. Thay đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu chuyên viên (nếu có).

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thủ tục liên quan đến thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

Tư vấn, xử lý các vấn đề khác liên quan. Hãy liên hệ với dịch vụ chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775