Tiêu chuẩn của một công ty kế toán chất lượng là phải:

Dịch vụ Kế toán Thuế chuyên nghiệp bao gồm:

Kê khai, báo cáo thuế

Báo cáo thuế, tư vấn, xử lý thuế, quyết toán thuế

Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý cho các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, Môn bài, Nhà thầu

Lập Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân hàng năm

Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế

Sắp xếp hồ sơ, hoá đơn chứng từ, báo cáo thuế, sổ sách kế toán để phục vụ việc Quyết toán thuế

Kế toán và ghi sổ kế toán

Hạch toán, ghi sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính năm

Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với kê khai thuế

Ghi sổ, in sổ sách kế toán theo chế độ kế toán đã đăng ký

Lập Báo cáo tài chính năm

Tư vấn vấn đề liên quan

Tư vấn về hợp đồng, thang bảng lương, hợp đồng kinh tế

Tư vấn chính sách thuế

Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, thang bảng lương

Tư vấn giải đáp các thắc mắc về luật thuế, kế toán, luật kinh doanh

Cập nhật những thông tin mới nhất về luật thuế, đầu tư, môi trường kinh doanh

Kê khai báo cáo thống kê

Các báo cáo thống kê theo yêu cầu của cơ quan thống kê:

Lập báo cáo thống kê theo yêu cầu của cơ quan thống kê

Lập báo cáo thống kê năm

Các dịch vụ tùy chọn theo nhu cầu khách hàng:

Dịch vụ quản lý hồ sơ tham gia BHXH 

Đăng ký thay đổi thang bảng lương (nếu có)

Đăng ký tăng giảm lao động (Thêm lao động và bớt lao động)

Thực hiện các thủ tục hưởng chế độ BHXH

Lập bảng tính bảo hiểm phải nộp hàng tháng

Đối chiếu bảo hiểm phải nộp với cơ quan bảo hiểm hàng quý

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Dịch vụ Tiền lương và thanh toán lương  

Lập hợp đồng lao động theo thỏa thuận lao động  với người lao động

Căn cứ vào hợp đồng lao động, bảng chấm công lập bảng thanh toán lương hàng tháng

Tính toán các khoản giảm trừ gia cảnh, giảm trừ người phụ thuộc, giảm trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động

Chuẩn bị bảng thanh toán lương thanh toán cho người lao động

Hỗ trợ làm việc với ngân hàng thanh toán lương

Dịch vụ khai thuế TNCN cho DN nhiều nhân viên 

Đăng ký MST cá nhân

Tư vấn cấp chứng từ khấu trừ

Khai và lập Báo cáo thuế thu nhập cá nhân tháng, quý

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định về quyết toán thuế TNCN mà DN phải thực hiện (Khác với Cá nhân tự quyết toán)

Tư vấn mức đóng thuế TNCN cho DN

Tư vấn yêu cầu, thu thập, bảo quản hồ sơ người phụ thuộc

Thay vì phải đau đầu tuyển dụng, quản lý kế toán thuế hoặc phải bỏ ra những khoản tiền để nộp phạt cho những lỗi sai không đáng có, bạn hãy an tâm kinh doanhtập trung vào quản trị nội bộ và phát triển doanh nghiệp mà không phải lo lắng bất kỳ một vấn đề gì liên quan đến kế toán,

Ngoài Dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín, chúng tôi cung cấp dịch vụ: Hoàn thiện báo cáo tài chính, Soát xét sổ sách, Quyết toán thuế, Hoàn thuế, Kiểm toán, Hồ sơ chuyển giá, Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp…