Doanh nghiệp

Giấy phép hộ kinh doanh

Như chúng ta đã biết, giấy phép hộ kinh doanh được xem là giấy chứng nhận hộ kinh doanh cho cá nhân một gia đình nào đó khi đăng ký kinh doanh một mặt hàng nhất định hoặc kinh doanh hàng tạp hóa nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ được các quy định về giấy phép kinh doanh cá thể.

Vậy giấy phép hộ kinh doanh cá thể hiện nay được pháp luật quy định như thế nào? Nếu quý khách hàng có nhu cầu muốn xin giấy phép hộ kinh doanh thì phải trải qua những bước và thủ tục gì?

Thông qua bài viết dưới đây Tuvanphapluatmienphi.vn sẽ giới thiệu về trình tự, các thông tin và thủ tục khi quý khách hàng có nhu cầu muốn làm giấy phép đăng ký hộ kinh doanh.

Với những nội dung tư vấn dưới đây mong rằng bài viết sẽ là một nguồn thông tin hữu ích cho quý khách hàng khi tìm hiểu về vấn đề giấy phép kinh doanh cá nhân.

 1. Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

 1. Những quy định chung về hộ kinh doanh
 2. Khái niệm hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh không phải là một loại hình doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp cũng không có định nghĩa cụ thể về hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh được quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Theo khoản 1 điều 66 Nghị định 78/2016/NĐ-CP:

“ Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng kýkinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”

Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

 1. Một số đặc điểm pháp lý của Hộ kinh doanh

Các đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh bao gồm: Đối tượng đăng ký, tính chất…

Đối tượng thành lập hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam, hoặc do một nhóm người, hoặc một hộ gia đình làm chủ.

Hoạt động sản xuất của hộ kinh doanh mang tính nghề nghiệp thường xuyên

Hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh một cách thường xuyên, có quy mô nghề nghiệp ổn định thì mới cần phải đăng ký.

Những hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện.

Hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”.

Cá nhân, nhóm người hoặc các thành viên trong hộ chịu trách nhiệm vô hạn

Khi phát sinh các khoản nợ, cá nhân hoặc các thành viên phải chịu trách nhiệm trả hết nợ, không phụ thuộc vào số tài sản kinh doanh hay dân sự mà họ đang có; không phụ thuộc vào việc họ đang thực hiện hay đã chấm dứt thực hiện hoạt động kinh doanh.

 1. Có nên đăng ký hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể là mô hình khá phổ biến ở nước ta. Bởi lẽ đăng ký đơn giản, và áp dụng theo phương thức thuế khoán.

Tuy nhiên Hộ kinh doanh cá thể vẫn bộc lộ nhiều hạn chế và tiềm ẩn rủi ro khi kinh doanh như:

Cá nhân đã thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Cá nhân, nhóm người hoặc tất cả thành viên trong hộ phải chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ thuế, các khoản nợ.

Mỗi cá nhân, nhóm cá nhân chỉ được thành lập một hộ kinh doanh. Vì vậy khi đã có hộ kinh doanh, cá nhân và nhóm cá nhân không thể lập cửa hàng, địa điểm kinh doanh thứ hai là hộ kinh doanh nữa.

Hạn chế về việc xuất hoá đơn cho khách hàng.

 1. Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Căn cứ theo khoản 2 Điều 71 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chỉ được cấp cho hộ kinh doanh đáp ứng các điều kiện sau:

Ngành, nghề kinh doanh không thuộc Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật đầu tư.

Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố: Hộ kinh doanh và tên riêng. Tên riêng không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục.

Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định. Theo Thông tư 176/2012/TT-BTC, lệ phí đăng ký kinh doanh cá thể hiện nay là 100.000 đồng/lần.

Do vây, nếu trong trường hợp quý khách hàng làm giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể thì cần phải đáp ứng được những điều kiện trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. Mẫu giấy phép hộ kinh doanh

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, cụ thể theo mẫu mới nhất của thông tư 20/2015 Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015, giấy phép hộ kinh doanh được trình bày theo mẫu sau đây:

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN
TÊN CƠ QUAN ĐKKD
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Số: ………………..

Đăng ký lần đầu, ngày … .. tháng … năm ……………

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày … tháng … năm ……

 1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………
 2. Địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………. Fax: …………………………………………………

Email: ………………………………………………. Website: ………………………………………….

 1. Ngành, nghề kinh doanh:……………………………………………………………………………………
 2. Vốn kinh doanh: ……………………………………………………………………………………………….
 3. Họ và tên đại diện hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Giới tính: ………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ..…/..…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ……………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ………/……/…… Nơi cấp: ………………………………………………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ……………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ………/……/…… Nơi cấp: ………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………….

 1. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)

STT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Giá trị phần vốn góp (VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Số giấy chứng minh nhân dân

Ghi chú

             
             
             

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Trên đây là mẫu giấy phép hộ kinh doanh, trong trường hợp mà quý khách hàng muốn tiến hành các hoạt động kinh doanh, quý khách hàng cần xin giấy phép hộ kinh doanh cá thể theo mẫu như trên để được các cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 1. Các trường hợp thu hồi phép hộ kinh doanh

Khi vi phạm các quy định của pháp luật, các doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và các chế tài khác.

Vậy pháp luật quy định như thế nào về việc trường hợp thu hồi giấy phép hộ kinh doanh.

Căn cứ vào nghị định 78/2015/NĐ-CP, tuỳ các trường hợp sẽ phải xử lý như sau:

Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Nội dung của Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh bao gồm các nội dung sau:

Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

Ngành, nghề kinh doanh;

Số vốn kinh doanh;

Số lao động;

Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Trình tự thu hồi:

Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và ra quyết định thu hồi giấy phép hộ kinh doanhcá thể.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại giấy phép kinh doanh cá thể được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không tiến hành hoạt động kinh doanh

Hộ kinh doanh sẽ bị thu hồi giấy phép hộ kinh doanh khi:

Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký.

Không báo cáo về tình hình kinh doanh khi cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh khi cần thiết.

Trình tự thu hồi

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu đại diện hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để giải trình.

Sau thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo mà người được yêu cầu không đến báo cáo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp kinh doanh ngành, nghề bị cấm

Các ngành nghề kinh doanh bị cấm hiện nay theo quy định của Luật đầu tư sửa đổi bổ sung 2016 gồm:

Các chất ma túy.

Các loại hóa chất, khoáng vật.

Các loại thực vật, động vật hoang dã.

Kinh doanh mại dâm.

Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người.

Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Kinh doanh pháo nổ.

Trình tự thu hồi

Trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề bị cấm thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo về hành vi vi phạm và ra Quyết định thu hồi giấy phép đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh được thành lập bởi những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh được thành lập bởi những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh

Nếu hộ kinh doanh do một cá nhân thành lập và cá nhân đó không được quyền thành lập hộ kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo về hành vi vi phạm và ban hành Quyết định thu hồi giấy phép hộ kinh doanh.

Nếu hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và một trong số cá nhân đó không được quyền thành lập hộ kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo về hành vi vi phạm và yêu cầu hộ kinh doanh đăng ký thay đổi cá nhân đó trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo.

Nếu quá thời hạn trên mà hộ kinh doanh không đăng ký thay đổi thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo về hành vi vi phạm và ra Quyết định thu hồi giấy phép hộ kinh doanh cá thể.

 1. Dịch vụ tư vấn về giấy phép hộ kinh doanh của Tuvanphapluatmienphi.vn

Quý khách là hộ kinh doanh đang muốn sử dụng dịch vụ của Tuvanphapluatmienphi.vn sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí những vấn đề xung quanh liên quan đến giấy phép hộ kinh doanh từ phía luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ cũng được hạn chế một cách tối đa thời gian, công sức cho việc xin cấp lại:

Mọi giấy tờ, thủ tục đều do chúng tôi soạn thảo và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quý khách không cần đi lại trong bất cứ giai đoạn nào của quy trình xin cấp lại, giúp tận dụng thời gian cho việc điều khiển hoạt động kinh doanh.

Sau khi hoàn thành thủ tục làm giấy phép hộ kinh doanh, quý khách vẫn nhận được những dịch vụ hậu mãi từ phía công ty chúng tôi: tư vấn về thủ tục thuế, quản trị nội bộ, tuyển dụng nhân sự, định hướng thương hiệu… cũng như nhận được các văn bản pháp luật liên quan hoàn toàn miễn phí.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn về giấy phép hộ kinh doanh, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

Tư vấn thủ tục xin giấy phép hộ kinh doanh.

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cho thủ tục làm giấy phép hộ kinh doanh.

Ngoài ra chúng tôi còn tư vấn về vấn đề khác có liên quan đến việc đăng ký giấy phép kinh doanh cá thể nếu quý khách hàng có nhu cầu.

Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ thực hiện Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng và theo dõi tình trạng hồ sơ. Thay đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu chuyên viên (nếu có).

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thủ tục liên quan đến thủ tục làm giấy phép hộ kinh doanh.

Tư vấn, xử lý các vấn đề khác liên quan. Hãy liên hệ với dịch vụ chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775