Doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập chi nhánh

Khi muốn mở rộng kinh doanh, phát triển thương hiệu, các doanh nghiệp thường lựa chọn thành lập chi nhánh. Dưới đây là thông tin tư vấn của chúng tôi về hồ sơ thành lập chi nhánh doanh nghiệp.

Tùy vào loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên / hai thành viên mà sẽ có sự thay đổi về thủ tục, hồ sơ và biểu mẫu.

Tại bài viết này, tư vấn luật sẽ cung cấp biểu mẫu cơ bản, quy trình và thời gian thực hiện, cũng như những lưu ý đặc biệt để bạn có thể dễ dàng áp dụng cho mọi tỉnh thành.

Hãy cùng theo dõi bài viết về hồ sơ thành lập chi nhánh của tư vấn luật ngay sau đây nhé!

Khát quát chung về chi nhánh công ty

Trước khi đi tìm hiểu về hồ sơ thành lập chi nhánh chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem chi nhánh là gì nhé?

Chi nhánh được hiểu là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì hóa đơn xuất ra hoàn toàn là hóa đơn của công ty, trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập thì chi nhánh xuất hóa đơn riêng.

Hồ sơ hồ sơ thành lập chi nhánh

Về cơ bản hồ sơ hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm những giấy tờ, tài liệu sau:

Thông báo thành lập chi nhánh của doanh nghiệp (theo mẫu)

Quyết định của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên) hoặc của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp

Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh

Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

Chứng minh nhân dân (hộ chiếu) của người đứng đầu chi nhánh

Đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề: Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Tuy nhiên, tương ứng với mỗi loại hình công ty thì hồ sơ hồ sơ thành lập chi nhánh sẽ có sự khác nhau.

hồ sơ thành lập chi nhánh

Hồ sơ thành lập chi nhánh

Dưới đây, tư vấn luật sẽ đưa ra các loại giấy tờ, tài liệu cụ thể đối với các loại hình công ty phổ biến hiện nay.

Hồ sơ thành lập chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân

Thông báo lập chi nhánh(do chủ doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);

Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo)

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:

Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;

Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH một thành viên

Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);

Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu (mẫu tham khảo);

Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo)

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh

Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;

Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH hai thành viên

Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);

Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên đối (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (mẫu tham khảo);

Biên bản họp về việc lập chi nhánh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp)

Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo)

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:

Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề;

Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần bao gồm những giấy tờ, tài liệu sau:

Thông báo lập chi nhánh (do đại diện pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);

Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) (mẫu tham khảo);

Biên bản họp về việc lập chi nhánh, của Hội đồng quản trị (có chữ ký tất cả thành viên hội đồng quản trị) (mẫu tham khảo).

Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo).

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh,văn phòng đại diện:

Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề;

Trình tự, thủ tục hồ sơ thành lập chi nhánh

Cách đăng ký thành lập chi nhánh

Đăng ký trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư

Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Liên hệ với tư vấn luật để được hướng dẫn)

Cách nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh theo quy định

Người đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố nơi chi nhánh hoạt động

Bộ phận một của nhận hồ sơ thành lập chi nhánh và trả giấy biên nhận

Phòng Đăng ký doanh nghiệp kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thành lập chi nhánh

Đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần bổ sung, doanh nghiệp thực hiện theo các bước như sau:

Doanh nghiệp nhận Thông báo bổ sung hồ sơ

Doanh nghiệp điều chỉnh lại hồ sơ theo nội dung hướng dẫn trong thông báo bổ sung và nộp lại hồ sơ theo quy trình trên.

Đối với hồ sơ hợp lệ, được chấp thuận:

Phòng Đăng ký doanh nghiệp giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp

Phòng đăng ký doanh nghiệp nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Trả kết quả thành lập chi nhánh công ty:

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng bản giấy tại phòng bộ phận một của Phòng Đăng ký doanh nghiệp:

Doanh nghiệp đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo giấy hẹn

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ đăng ký kinh doanh qua mạng mà không sử dụng chữ ký số công cộng:

Căn cứ thời gian hẹn trả kết quả, doanh nghiệp mang một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (bản giấy) kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phòng đăng ký doanh nghiệp thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh hoặc thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký doanh nghiệp cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Các bước trong dịch vụ hồ sơ thành lập chi nhánh

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, việc hồ sơ thành lập chi nhánh sẽ được tiến hành theo trình tự như sau:

Làm việc trực tiếp với khách hàng doanh nghiệp để xác định yêu cầu về thành lập chi nhánh (Có thể giao tiếp qua điện thoại và thư điện tử, fax)

Tư vấn các quy định của pháp luật về chi nhánh doanh nghiệp (chi nhánh công ty)

Yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ để soạn hồ sơ thành lập chi nhánh doanh nghiệp

Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh

Chuyển hồ sơ cho khách hàng ký và đóng dấu

Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng

Tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký doanh nghiệp

Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp

Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tại Phòng đăng ký doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư

Nộp hồ sơ thông báo về việc thành lập chi nhánh với cơ quan quản lý thuế

Gửi thông báo đến Phòng đăng ký doanh nghiệp về việc bổ sung thông tin chi nhánh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty

Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty với nội dung bổ sung thông tin về chi nhánh.

Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các chứng từ liên quan

Dịch vụ hồ sơ thành lập chi nhánh

Hồ sơ thành lập chi nhánh là công việc cần phải thực hiện khi doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động kinh doanh sản xuất, phát triển thị trường.

Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp ở xa không phải lúc nào cũng am hiểu thủ tục và có thời gian trực tiếp thực hiện.

Đăng ký kinh doanh của tư vấn luật thấu hiểu được điều đó, với kinh nghiệm lâu năm hoạt động trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng sẽ giúp quý khách thực hiện thành lập chi nhánh một cách nhanh chóng nhất mà không tốn nhiều chi phí.

Đến với dịch vụ của tư vấn luật, chúng tôi sẽ tư vấn, soạn, hoàn thành các hồ sơ và làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đến khi hoàn thành việc cấp phép đăng ký kinh doanh dưới hình thức chi nhánh tại Đà Nẵng.

Quý khách cần chuẩn bị những gì khi đến với dịch vụ của chúng tôi?

Quý khách chỉ cần chuẩn bị thông tin về chi nhánh theo mẫu của tư vấn luật, sau đó chúng tôi sẽ hoàn thành hồ sơ và gửi qua đường email, quý khách in, ký và chuyển phát đến văn phòng của chúng tôi.

Các giấy tờ kèm theo

1 CMND photo công chứng mới nhất (6 tháng trở lại) của người đứng đầu chi nhánh.

Scan Giấy phép kinh doanh của công ty mẹ cùng với thông tin của chi nhánh tại Đà Nẵng như:

Địa chỉ chi nhánh

Số điện thoại chi nhánh

Ngành nghề đăng ký của chi nhánh (phải thuộc những ngành nghề công ty mẹ đã đăng ký)

Trên đây là toàn bộ những thông tin về hồ sơ thành lập chi nhánh hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Hi vọng bài viết sẽ là nguồn tham khảo quan trọng cho doanh nghiệp và khách hàng trong việc mở rộng kinh doanh tại TP đáng sống nhất Việt Nam này. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775