Doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Không phải bất cứ cá nhân, tổ chức nào khi muốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên cũng đều nắm rõ các quy định liên quan đến việc thành lập.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn Luật Doanh Nghiệp, tư vấn luật xin cung cấp cho quý khách các vấn đề cần thiết liên quan đến việc lập hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên.

Nếu bạn đang có ý định mở công ty TNHH 2 thành viên những chưa biết hồ sơ, điều kiện đăng ký, thì hãy theo dõi bài viết của chúng tôi.

Bởi vì, hôm nay tư vấn luật xin giới thiệu tới bạn tham khảo bài viết hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên. Giúp bạn gỡ rối trong quá trình thành lập công ty.

Công ty TNHH 2 thành viên được hiểu như thế nào?

Để thực hiện được hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên trước hết Quý khách hàng cần phải có những thông tin cơ bản về loại hình doanh nghiệp này.

Đó có thể là thông tin về vốn, tên công ty, điều kiện thành lập công ty…

Dưới đây tư vấn luật thông qua bài viết về hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên sẽ đưa ra những thông tin khái quát nhất về loại hình công ty này.

hồ sơ đăng ký công ty tnhh 2 thành viên

Hồ sơ đăng ký công ty tnhh 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là Doanh nghiệp, trong đó:

Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi (50) người

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào Doanh nghiệp, trừ trường hợp thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết (chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Sau ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên thì chịu trách nhiệm tương ứng với số vốn đã góp)

Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên,…

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên gồm những gì?

Để thành lập được công ty thì phải tiến hành lập hồ sơ đăng ký công ty tnhh 2 thành viên.

Vậy hồ sơ cần những giấy tờ, tài liệu nào để đảm bảo đúng quy định của pháp luật?

Những giấy tờ cần thiết khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục I-3 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức);

Danh sách thành viên theo mẫu tại Phụ lục I-6 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên ra sao?

Sau khi đã chuẩn bị được hồ sơ đăng ký công ty tnhh 2 thành viên thì sẽ tiến hành thành lập công ty TNHH 2 thành viên, và cần trải qua những bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lên phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư.

Đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Bước 5: Khắc dấu

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. và Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: Tên doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp.

Bước 6: Thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Trên đây là các nội dung tư vấn về thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên. Trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể, hãy liên hệ với dịch vụ của chúng tôi.

Giấy phép đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện

Khi tiến hành lập hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, quý khách hàng cũng cần phải hết sức lưu ý đến giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

Bởi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để công ty của bạn có thể đi vào hoạt động một cách hợp pháp.

Hiện nay, thị trường kinh doanh mỹ phẩm đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chính vì thế nhiều nhà kinh doanh muốn hợp tác với nhau để thành lập công ty tnhh 2 thành viên. Chúng tôi, sẽ lựa chọn giới thiệu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đến khách hàng.

Kể từ 01/7/2016, để sản xuất mỹ phẩm thì ngoài việc được thành lập hợp pháp, cơ sở sản xuất còn phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định 93/2016/NĐ-CP .

Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện như sau:

Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

Điều kiện về cơ sở vật chất:

Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;

Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm;

Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Bước 1: Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Y tế.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện sản xuất mỹ phẩm nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản và nêu những nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ tới cơ sở sản xuất mỹ phẩm.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày; kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định; Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục; phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục:

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế.

Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ; hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết); và phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra trong thời hạn 15 ngày; kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục.

Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm; được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN):

Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm; về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm; cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này.

Dịch vụ tư vấn hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Khi sử dụng dịch vụ hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên tại tư vấn luật, quý doanh nghiệp sẽ được tư vấn toàn bộ thông tin và thủ tục giấy tờ ban đầu để thành lập doanh nghiệp tư nhân:

Tư vấn cách đặt và những lưu ý về tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, cách lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với vốn điều lệ, tư cách của đại diện theo pháp luật, và các vấn đề liên quan trước khi thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Chúng tôi thực hiện toàn bộ các bước như hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả hồ sơ từ sự ủy quyền của chủ doanh nghiệp và giao đến tận tay quý doanh nghiệp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và toàn bộ hồ sơ gốc.

Trong những thời gian đầu khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn quý doanh nghiệp về hình thức, cơ cấu quản lý, cung cấp các văn bản pháp luật cần thiết trong hoạt động của doanh nghiệp.

Hơn nữa hiện nay chúng tôi có cung cấp các dịch vụ kế toán trọn gói, với những doanh nghiệp mới việc thuê một kế toán riêng cho công ty có thể khó vì chi phí trả lương cho kế toán khá cao ngoài khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Để được hỗ trợ tốt nhất với các dịch vụ, quý doanh nghiệp có thể liên hệ tới tư vấn luật sớm nhất.

Chúng tôi cam kết có thể giúp bạn hoàn thành hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775