Các loại giấy phép

Hồ sơ xin giấy phép lao động

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm những văn bản, giấy tờ nào? Nơi nào giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động? Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là bao lâu?

Đó là một vài câu hỏi mà người nước ngoài cũng như người sử dụng lao động nước ngoài đều rất quan tâm.

Bạn có thể dành vài phút lướt qua nội dung của bài viết này để nắm được những thông tin cần thiết khi làm hồ sơ xin giấy phép lao động  cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung chính bài viết

Khái quát chung về hồ sơ xin giấy phép lao động

Khái niệm

Xin giấy phép lao động hay chính xác hơn là giấy phép lao động cho người nước ngoài cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đây là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài khi họ có đủ những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.

Người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài được coi là làm việc hợp pháp và được bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình trong các mối quan hệ lao động.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tiếng Anh là Work Permit, hoặc VietNam Work Permit (Giấy phép lao động cho người nước ngoài Việt Nam) để dễ phân biệt với các quốc gia khác cũng cấp loại giấy tờ này.

Các thông tin trong giấy phép lao động cho người nước ngoài

Khi làm hồ sơ làm giấy phép lao động khách hàng cần lưu ý, theo đúng mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành gồm những thông tin của người lao động nước ngoài. Cụ thể:

Ảnh chân dung: nền trắng; mặt chính diện; không đội mũ hay đeo kính màu;

Họ và tên: Ghi chữ in hoa, đậm;

Giới tính;

Ngày, tháng, năm sinh;

Quốc tịch, số hộ chiếu;

Doanh nghiệp, tổ chức nơi người lao động nước ngoài làm việc;

Địa điểm làm việc;

Vị trí công việc: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

Chức danh công việc;

Thời hạn: làm việc từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào;

Tình trạng giấy phép: cấp mới, cấp lại, số lần cấp lại.

Cơ sở pháp lý: Mẫu số 8 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh xã hội ngày 25 tháng 10 năm 2016.

Hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Sau đây gọi là Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH).

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động của người nước ngoài là:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Việc xác định thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài được căn cứ theo loại doanh nghiệp, tổ chức nơi người lao động nước ngoài làm việc.

Cở sở pháp lý: Điều 3 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Điều kiện làm hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Có 5 điều kiện cần phải đảm bảo khi làm hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể:

Thứ nhất là người lao động nước ngoài phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (nghĩa là người từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị bệnh tâm thần, gặp khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hay có những hạn chế năng lực hành vi dân sự).

Thứ hai là người lao động nước ngoài phải có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc. Tùy theo từng nghề nghiệp mà tiêu chuẩn về sức khỏe khác nhau. Tiêu chuẩn sức khỏe là một trong những điều kiện quan trọng để tuyển dụng và ký hợp đồng lao động.

Thứ ba người lao động nước ngoài phải là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật (đây là điều kiện rõ ràng nhất mà trước đây chưa có)

Thứ tư là người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

Thứ năm là người nước ngoài đó phải được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm những loại văn bản, giấy tờ dưới đây:

Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH;

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH;

Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ;

Phiếu Lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm) chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật;

Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài khác (nếu có tùy từng trường hợp);

Nếu các giấy tờ trên bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam:

Tùy thuộc vào nơi làm việc của người lao động là trong khu công nghiệp – khu chế xuất hay ngoài khu công nghiệp – khu chế xuất mà bạn có thể nộp ở 2 nơi sau đây:

Đối với người lao động làm việc ngoài khu công nghiệp – khu chế xuất thì bạn có thể nộp hồ sơ xin giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố.

Đối với người lao động làm việc trong khu công nghiệp – khu chế xuất thì bạn có thể nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp – khu chế xuất tại các tỉnh/thành phố.

hồ sơ xin giấy phép lao động

hồ sơ xin giấy phép lao động

Tuy nhiên, từng địa phương sẽ có sự phân cấp, phân quyền khác nhau, cách tốt nhất trước khi nộp hồ sơ giấy phép lao động là bạn nên gọi điện cho Tư Vấn Luật để chúng tôi để được hướng dẫn.

Nơi khám sức khỏe, cấp giấy khám sức khỏe bổ sung hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam:

Không phải bệnh viện nào cũng có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để khám và cấp giấy khám sức khỏe để bổ sung hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Hiện nay Bộ Y tế đã có danh sách cở sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài 2017 ban hành kèm theo thông tư số143/KCB-PHCN&GĐ cập nhật, bổ sung danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế.

Bạn có thể tìm thấy bệnh viện gần nhất để khám và xin cấp giấy khám sức khỏe bổ sung hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam khi cập nhật danh sách này trên mạng Internet.

Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của các cơ quan chức năng tại Việt Nam:

Nếu các văn bản, giấy tờ của bạn đầy đủ và hợp lệ thì bạn sẽ mất  từ 20 – 45 ngày để làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, trong đó bạn sẽ mất 10 ngày để hoàn thành mẫu số 1, và thêm 10 – 35 ngày nữa để nộp và hoàn thành hồ sơ tại cơ quan chức năng.

Tuy nhiên trong thực tế, bạn có thể chờ đợi lâu hơn từ 2 đến 3 tháng mới cầm được giấy phép lao động trong tay vì để phòng hờ trường hợp hồ sơ xin giấy phép lao động của bạn có chút vấn đề.

Vì vậy, khi bạn quyết định làm việc chính thức tại Việt Nam và làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động thì bạn cần chú ý về thời gian này để chủ động tính toán thời gian làm hồ sơ xin giấy phép lao động cho phù hợp.

Để chuẩn bị tốt hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, bạn cần lưu ý những gì?

Tư Vấn Luật có uy tín và kinh nghiệm hơn 10 năm xin giay phep lao dong cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Do đó, nếu bạn muốn chuẩn bị tốt hồ sơ giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam thì tốt nhất là bạn nên liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi có khả năng đánh giá chính xác 100% khả năng đậu hay rớt của hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài. Do đó, một khi chúng tôi nhận hồ sơ của bạn thì chắc chắn 100% giấy phép lao động sẽ thuộc về bạn.

Việc làm hồ sơ xin giấy phép lao động sẽ giúp bạn có cơ hội trải nghiệm quá trình thực hiện thủ tục hành chính cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn là nên sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động tại Tư Vấn Luật, bởi bạn sẽ không phải nghỉ làm, mà còn tiết kiệm được nhiều thời gian công sức khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ tư vấn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của Tư Vấn Luật

Tư vấn các thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam (để có thể thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp người nước ngoài cần có xác nhận tạm trú tại Việt Nam);

Tư vấn hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài theo qui định;

Tư vấn thủ tục khám sức khỏe tại Việt Nam để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài;

Dịch, công chứng dịch, hợp pháp lãnh sự các tài liệu phục vụ cho việc hồ sơ xin giấy phép lao động;

Tư vấn điều kiện để được giấy phép lao động người nước ngoài tại Việt Nam;

Hoàn thiện hồ sơ cấp xin giấy phép lao động của người nước ngoài tại Việt Nam cho khách hàng;

Tư vấn các trường hợp không thuộc diện phải xin giấy phép lao động và thực hiện thủ tục cấp xác nhận thuộc trường hợp không phải xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài;

Đại diện doanh nghiệp và người lao động thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài sau khi được cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Tư Vấn Luật

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Tư Vấn Luật làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Tư Vấn Luật

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Tư Vấn Luật

Thời gian làm việc của Tổng đài Tư Vấn Luật như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Tư Vấn Luật sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Tư Vấn Luật bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Tư Vấn Luật trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Tư Vấn Luật mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Tư Vấn Luật sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Tư Vấn Luật cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Tư Vấn Luật sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Tư Vấn Luật cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Tư Vấn Luật cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775