Category: Hợp đồng lao động

Sa thải người lao động

Căn cứ pháp lý Bộ luật lao động 2012 (có hiệu lực từ 01/05/2013); Nghị định 05/2015/NĐ-CP …
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775