Chứng nhận quốc tế

Iso 29990

Trong bất kỳ ngành nghề dịch vụ nào, các nhà cung cấp dịch vụ cũng luôn nỗ lực để được công nhận, có những chứng nhận nhất định và iso 29990 là một chứng nhận như thế.

Bài viết dưới đây tư vấn luật cung cấp một số thông tin về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận iso 29990.

Hi vọng với những thông tin cơ bản dưới đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho quý khách hàng trong quá trình tìm hiểu về iso 29990.

Những vấn đề chung về ISO 29990

ISO là gì?

ISO là tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization). Tổ chức phi chính phủ này được thành lập vào năm 1947, tại Thụy Sĩ. Việt Nam tham gia tổ chức này vào năm 1977 và là thành viên thứ 77.

ISO đưa ra các tiêu chuẩn chung về quản lý công nghiệp và thương mại trên toàn cầu.

Hiện tại, ISO có rất nhiều bộ tiêu chuẩn khác nhau, trong đó 3 bộ tiêu chuẩn phổ biến nhất là:

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (ISO 9000, ISO 9001,…) là hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 (ISO 14001, ISO 14004,…) là hệ thống tiêu chuẩn quản lý môi trường.

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 (ISO 22000, ISO 22002, ISO 22003…) là hệ thống tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm.

ISO 29990 là gì?

iso 29990 là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng cho các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo.

iso 29990 đưa ra một mô hình thống nhất cho một chế độ hoạt động chất lượng và chuyên nghiệp, cũng như một điểm tham chiếu thông thường cho cả LSP và khách hàng của họ để khái niệm hóa, phát triển và phân phối chương trình cụ thể.

Tiêu chuẩn iso 29990 , một tiêu chuẩn Quốc tế về giáo dục và đào tạo được tổ chức tiêu chuẩn hóa ISO ban hành vào năm 2010 dành cho các Nhà cung cấp dịch vụ. Tiêu chuẩn này được áp dụng đối với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo, bao gồm các trường đại học và cá nhân các giáo viên là người giảng dạy.

iso 29990 là tiêu chuẩn giáo dục-đào tạo đầu tiên được áp dụng mang quy mô Quốc tế.

Điều này giúp cho việc cung cấp thuận lợi đặc biệt cho các Nhà cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo làm việc ở các Quốc gia khác nhau ở trên toàn thế giới, họ có thể thực hiện minh bạch hơn và đánh giá các hoạt động của mình.

Với cấp độ khác, các tiêu chuẩn thống nhất cũng cho phép so sánh Quốc tế trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn iso 29990 chủ yếu bao gồm việc xác định các nhu cầu học tập, định nghĩa các mục tiêu và phạm vi các dịch vụ được cung cấp, nội dung và quá trình học tập, định nghĩa cho phương tiện để hỗ trợ và giám sát quá trình học tập.

Đảm bảo sẵn có và truy cập vào tài nguyên học tập cũng như môi trường học tập chính nó. Nhìn vào các yêu cầu, iso 29990 có thể được kết hợp rất hiệu quả với tiêu chuẩn ISO 9001.

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng iso 29990 bao gồm.

Khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

Khối các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

Khối giáo dục cơ bản.

Khối các cơ sở giáo dục đào tạo không chính quy, đào tạo ngắn hạn.

Các nhà quản lý giáo dục, cơ sở nghiên cứu đào tạo, . . .

Các yêu cầu của ISO 29990

Các yêu cầu của tiêu chuẩn iso 29990 chủ yếu bao gồm việc xác định các nhu cầu học tập, định nghĩa các mục tiêu và phạm vi các dịch vụ được cung cấp, nội dung và quá trình học tập.

Định nghĩa cho phương tiện để hỗ trợ và giám sát quá trình học tập, đảm bảo sẵn có và truy cập vào tài nguyên học tập cũng như môi trường học tập chính nó.

Lợi ích của ISO 29990

Tiêu chuẩn quốc tế iso 29990 xác định các nhu cầu cơ bản cho các nhà cung cấp dịch vụ học tập trong giáo dục và đào tạo phi chính quy.;

Phát triển tính minh bạch và so sánh của các dịch vụ giáo dục và học tập không chính quy;

Tăng cường các hình thức kinh doanh của nhà cung cấp dịch vụ Học tập và khuếch đại tính thỏa đáng phân cấp của LSP;

iso 29990 là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận có thể được sử dụng cho hệ thống quản lý chất lượng để cung cấp và giám sát các dịch vụ học tập, quản lý rủi ro, quản lý tài chính và quản lý nguồn nhân lực;

Thành tích iso 29990 cung cấp toàn bộ quản lý chất lượng và phát triển phương pháp trong tổ chức của bạn cho các dịch vụ đào tạo và học tập hiệu quả;

iso 29990 hữu ích cho người học, người hỗ trợ và các bên khác, những người khuyến khích kết quả học tập hiệu quả;

Nâng cao sự tự tin của người học để trở thành dịch vụ học tập của bên thứ 3 cho giáo dục và đào tạo không chính quy được chứng nhận;

Đáp ứng nhu cầu hành chính và mong đợi của khách hàng;

Mở rộng hiệu quả, cắt giảm chi phí và giám sát các dịch vụ giáo dục và đào tạo phi chính quy.

Tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng:

Giúp định hướng các hoạt động của tổ chức theo quá trình.

Quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo giáo dục không chính quy một cách có hệ thống và có kế hoạch.

Cải tiến liên tục hệ thống chất lượng và cải tiến liên tục chất lượng dịch vụ.

Tăng tính hiệu quả:

Cung cấp các phương tiện giúp cho mọi người thực hiện công việc đúng ngay từ đầu để giảm thiểu khối lượng công việc làm lại.

Giảm được chi phí kiểm tra cho cả Doanh nghiệp và khách hàng.

Tăng năng lực cạnh tranh:

iso 29990 giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh thông qua việc chứng tỏ với khách hàng rằng: các sản phẩm họ cung cấp phù hợp với chất lượng mà họ đã cam kết.

Giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tích luỹ những bí quyết làm việc– yếu tố cạnh tranh đặc biệt của kinh tế thị trường.

Giúp doanh nghiệp tiếp cận với đối tác và khách hàng trên thị trường toàn cầu nhờ có một tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đồng nhất.

Giúp doanh nghiệp xác định hiệu quả quá trình, phân tích, đánh giá chất lượng dịch vụ, ra quyết định quản lý, cải tiến hiệu quả hoạt động, nâng cao sự thoả mãn khách hàng thông qua những dữ liệu có ý nghĩa.

Mục tiêu của ISO 29990

Mục tiêu của iso 29990 là đưa ra một mô hình không cụ thể để thực hành và thực hiện thành thạo chất lượng.

Là một tài liệu tham khảo điển hình cho các nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) và khách hàng của họ trong việc cấu hình, nâng cao và truyền đạt đào tạo không chính quy, chuẩn bị và cải thiện.

Tạo điện kiện thuận lợi

Nguồn lực đầy đủ (giảng viên, cơ sở hạ tầng và môi trường học tập);

Đánh giá tiêu chí giáo dục;

Quy trình nâng cao & xác thực;

Tính minh bạch / so sánh của các dịch vụ;

Đảm bảo chất lượng, minh bạch và so sánh trong các tổ chức giáo dục.

ISO 29990 về cơ bản được chia thành hai lĩnh vực: dịch vụ học tập (ví dụ: các dịch vụ này bao gồm thiết kế, cung cấp và giám sát dịch vụ học tập) và quản lý tại nhà cung cấp dịch vụ học tập, ví dụ như lập kế hoạch kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý rủi ro cũng như quản lý nguồn nhân lực.

Tiêu chuẩn này là Tiêu chuẩn đầu tiên cho các nhà cung cấp học tập hợp lệ và được áp dụng trên phạm vi quốc tế.

Những lợi thế cho các nhà cung cấp học tập là sự minh bạch của các dịch vụ của họ, so sánh quốc tế và các quy trình được xác định để đảm bảo chất lượng.

iso 29990 là một tiêu chuẩn quốc tế cho các nhà cung cấp đào tạo và đào tạo thêm.

Nó cung cấp một Tiêu chuẩn có thể chứng nhận và hiện đại theo các yêu cầu ISO cho Hệ thống quản lý.

Các địa chỉ tiêu chuẩn – lần đầu tiên có giá trị quốc tế – tất cả các loại tổ chức giáo dục.

Điều này bao gồm các giảng viên duy nhất, các nhà cung cấp hội thảo tư nhân, các tổ chức đào tạo thêm với các khóa học, chương trình giảng dạy và đào tạo nội bộ cũng như đào tạo thêm cho các tổ chức giáo dục và trường đại học cao hơn.

Tiêu chuẩn có một số tính năng phù hợp với các hệ thống quản lý khác, trên hết là với ISO 9001.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận ISO 29990

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét và lập kế hoặc đánh giá

Bước 3: Đánh giá tài liệu

Bước 4: Đánh giá hiện trường

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận

Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ

Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại.

Dịch vụ tư vấn về chứng nhận ISO 29990 của tư vấn luật

Với dịch vụ tư vấn và cấp chứng nhận ISO ngày càng phát triển, Theo các quy định mới ban hành của chính phủ, các doanh nghiệp cần đạt được những tiêu chuẩn nhất định đáp ứng quy định của quốc tế về cấp chứng nhận ISO.

Doanh nghiệp muốn áp dụng chứng nhận iso 29990 vào đơn vị có hiệu quả thì cách nhanh nhất là sử dụng dịch vụ tư vấn chứng nhận iso 29990  của chúng tôi.

Khi sử dụng dịch vụ cấp chứng nhận ISO của chúng tôi khách hàng sẽ được tư vấn các nội dung sau:

 Tư vấn về chứng nhận iso 29990 giúp cho toàn thể doanh nghiệp hiểu một cách cụ thể và đầy đủ về hệ thống tiêu chuẩn ISO, về trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Hướng dẫn công ty ban hành và thực hiện quản lý theo các tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn ISO.

Tư vấn áp dụng ISO trong quản lý doanh nghiệp và làm thủ tục đề nghị cấp chứng nhận iso 29990.

Tư vấn luật hỗ trợ khách hàng xây dựng quy trình, đánh giá nhanh và cấp chứng nhận iso 29990 với chi phí thấp nhất.

Cam kết chi phí hợp lý, tiết kiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa và cắt giảm các khoản phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất theo từng quy mô hiện trạng của doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ sớm nhất kèm theo đó là tuân thủ đẩy đủ chuẩn mực và quy trình chứng nhận của Quốc Tế.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được nhận tư vấn, báo giá về chi phí cũng như quy trình thực hiện cấp giấy chứng nhận iso 29990 nhanh nhất và chính xác nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775