Chứng nhận quốc tế

Iso 29993

Iso 29993: 2017 quy định các yêu cầu đối với dịch vụ học tập ngoài giáo dục chính quy, bao gồm tất cả các loại hình học tập suốt đời (ví dụ: đào tạo nghề và đào tạo tại công ty, thuê ngoài hoặc trong nhà).

Chúng bao gồm bất kỳ dịch vụ học tập nào được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) được gửi đến chính người học, cũng như cho các nhà tài trợ đang mua dịch vụ thay mặt cho người học.

Các tính năng chính của các loại dịch vụ này là các mục tiêu học tập được xác định và các dịch vụ được đánh giá, và chúng liên quan đến sự tương tác với người học. Việc học có thể trực diện, qua trung gian công nghệ hoặc kết hợp cả hai.

Vậy chứng nhận iso 29993 là gì? Và chứng nhận iso 29993 có những ưu điểm như thế nào?

Trong bài viết dưới đây tư vấn luật sẽ giới thiệu về các thông tin, lợi ích khi quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu về iso 29993.

Với những nội dung tư vấn dưới đây của chúng tôi, hi vọng rằng bài viết sẽ là một nguồn thông tin hữu ích cho quý khách hàng khi tìm hiểu về vấn đề này.

Khái quát chung về chứng nhận iso 29993

Chứng nhận iso 29993: 2017 là gì

Hiện nay tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với dịch vụ học tập ngoài giáo dục chính quy, bao gồm tất cả các loại hình học tập suốt đời (ví dụ: đào tạo nghề và đào tạo tại công ty, thuê ngoài hoặc trong nhà).

Chúng bao gồm bất kỳ dịch vụ học tập nào được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) được gửi đến chính người học, cũng như cho các nhà tài trợ đang mua dịch vụ thay mặt cho người học.

Các tính năng chính của các loại dịch vụ này là các mục tiêu học tập được xác định và các dịch vụ được đánh giá, và chúng liên quan đến sự tương tác với người học. Việc học có thể trực diện, qua trung gian công nghệ hoặc kết hợp cả hai.

Trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ học tập là một phần của tổ chức cung cấp sản phẩm (tức là hàng hóa và dịch vụ) ngoài dịch vụ học tập, Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các dịch vụ học tập.

Tiêu chuẩn này không nhằm vào các trường học, cao đẳng và đại học cung cấp dịch vụ học tập như một phần của hệ thống giáo dục chính quy, nhưng nó có thể hữu ích đối với họ như một công cụ để phản ánh và tự đánh giá.

Ưu điểm của chứng nhận iso 29993

Ưu điểm của chứng nhận iso 29993:2017 được thể hiện như sau:

Sắp xếp các yếu tố khác nhau của dịch vụ học tập, bao gồm quảng cáo, thông tin cung cấp cho người học, phân tích nhu cầu, thiết kế, đánh giá và đánh giá, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, hiệu quả và tính minh bạch của dịch vụ học tập.

Nâng cao uy tín của các dịch vụ học tập.

Cung cấp một mô hình để cải thiện các dịch vụ học tập có thể được chia sẻ trong một tổ chức.

Cung cấp một công cụ được quốc tế công nhận thể hiện độ tin cậy và chất lượng của các dịch vụ học tập.

Chức năng của chứng nhận iso 29993

Iso 29990 được sử dụng như một tiêu chuẩn quốc tế để quản lý và đánh giá việc cung cấp đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của tổ chức, cũng như cung cấp một cơ chế để chứng nhận nhà cung cấp dịch vụ học tập đáp ứng đảm bảo chất lượng trong dịch vụ được cung cấp.

Trọng tâm của hội thảo đào tạo này sẽ là phân tích và liên kết các mục tiêu kinh doanh liên quan đến iso 29990, để đảm bảo các quy trình chất lượng cao nhất được áp dụng khi tiến hành học tập trong tổ chức hoặc tham gia vào một nhà cung cấp dịch vụ học tập bên ngoài.

Iso 29993: 2017 cung cấp một quy trình chất lượng để chứng nhận cho bộ phận Đào tạo / Học tập là đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quốc tế trong dịch vụ được cung cấp.

Trọng tâm của hội thảo tương tác cao này sẽ là sự liên kết của việc học tập của tổ chức liên quan đến iso 29993: 2017, để đảm bảo các quy trình phát triển chất lượng cao nhất được áp dụng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các yếu tố chính liên quan đến việc đạt được ROI cho các can thiệp phát triển người quan trọng của bạn.

Đây là một hội thảo thiết yếu cho những người chịu trách nhiệm đảm bảo sự tham gia chính xác và đảm bảo chất lượng học tập trong tổ chức, cũng như sử dụng cơ chế để tối đa hóa ROI.

Bạn cũng sẽ tìm hiểu các yếu tố chính liên quan đến việc đạt được ROI tối đa cho các can thiệp phát triển quan trọng của bạn.

Đây là một hội thảo đào tạo cần thiết cho những người chịu trách nhiệm đảm bảo sự tham gia chính xác, uy tín và đảm bảo chất lượng học tập trong tổ chức cũng như sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, bao gồm kiểm soát tài chính trong việc tạo, đo lường và quản lý đào tạo và can thiệp.

Iso 29993: 2017 quy định các yêu cầu đối với dịch vụ học tập ngoài giáo dục chính quy, bao gồm tất cả các loại hình học tập suốt đời (ví dụ: đào tạo nghề và đào tạo tại công ty, thuê ngoài hoặc trong nhà).

Chúng bao gồm bất kỳ dịch vụ học tập nào được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) được gửi đến chính người học, cũng như cho các nhà tài trợ đang mua dịch vụ thay mặt cho người học.

Các tính năng chính của các loại dịch vụ này là các mục tiêu học tập được xác định và các dịch vụ được đánh giá, và chúng liên quan đến sự tương tác với người học. Việc học có thể trực diện, qua trung gian công nghệ hoặc kết hợp cả hai.

Quản lý chức năng L & D theo tiêu chuẩn iso 29993: 2017

Cung cấp thông tin chung;

Phân tích nhu cầu đào tạo: yêu cầu và định dạng;

Thiết kế dịch vụ học tập;

Nhà tài trợ và người học: yêu cầu;

Tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ (Nhân viên, Tài liệu học tập & Môi trường học tập);

Giảng viên: tiêu chuẩn, đánh giá và đánh giá;

Đánh giá học tập;

Giám sát và đánh giá các dịch vụ học tập.

Quy trình chứng nhận iso 29993

Cung cấp dựa trên một bảng câu hỏi tiêu chuẩn.

Bắt buộc chứng nhận.

Tùy chọn kiểm tra trước chính thức của dịch vụ học tập.

Lập kế hoạch kiểm toán chứng nhận.

Kiểm tra tài liệu dịch vụ học tập.

Kiểm toán tại chỗ với báo cáo kiểm toán cuối cùng.

Quyết định chứng nhận trong Ủy ban chứng nhận.

Giấy chứng nhận trong ba năm.

Kiểm tra giám sát hai năm dương lịch từ năm sau.

iso 29993

iso 29993

Chứng nhận thay đổi (theo yêu cầu).

Bên cạnh đó tiêu chuẩn này bao gồm 14 điều khoản như sau:

 1. Giới thiệu & Phạm vi
 2. Tài liệu tham khảo
 3. Điều khoản & Điều kiện
 4. Thông tin chung được cung cấp bởi LSP
 5. Phát triển đề xuất
 6. Thông tin được cung cấp trước khi mua dịch vụ học tập
 7. Nhu cầu Phân tích
 8. Thiết kế dịch vụ học tập
 9. Thông tin về dịch vụ học tập cho người học đã đăng ký hoặc nhà tài trợ của họ
 10. Cung cấp dịch vụ
 11. Người hướng dẫn
 12. Đánh giá việc học
 13. Theo dõi và đánh giá dịch vụ học tập
 14. Hóa đơn

Lợi ích của chứng nhận iso 29993 đối với các nhà cung cấp Dịch vụ Học tập

Điều chỉnh các yếu tố khác nhau của dịch vụ học tập, bao gồm quảng cáo, thông tin cung cấp cho người học, phân tích nhu cầu, thiết kế, đánh giá và đánh giá nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch của dịch vụ học tập.

Nâng cao uy tín của các dịch vụ học tập.

Cung cấp một mô hình để cải thiện các dịch vụ học tập có thể được chia sẻ trong một tổ chức.

Cung cấp một công cụ được quốc tế công nhận chứng minh độ tin cậy và chất lượng của các dịch vụ học tập.

Ngoài ra iso 29993 nó còn mang lại lợi ích đối với Người học:

Iso 29993 cũng có lợi cho người học (và / hoặc nhà tài trợ của họ) vì tiêu chuẩn này thừa nhận tầm quan trọng của quyết định sáng suốt của người học về việc mua các dịch vụ học tập bằng cách chỉ rõ các yêu cầu về thông tin sẽ được cung cấp cho người học (và / hoặc nhà tài trợ của họ).

Việc tuân thủ iso 29993 có thể giúp người học lựa chọn các dịch vụ học tập phù hợp với mục tiêu và mục đích của họ.

Dịch vụ tư vấn về chứng nhận iso 29993 của tư vấn luật

Với dịch vụ tư vấn và cấp chứng nhận ISO ngày càng phát triển, Theo các quy định mới ban hành của chính phủ, các doanh nghiệp cần đạt được những tiêu chuẩn nhất định đáp ứng quy định của quốc tế về cấp chứng nhận ISO.

Doanh nghiệp muốn áp dụng chứng nhận iso 29993 vào đơn vị có hiệu quả thì cách nhanh nhất là sử dụng dịch vụ tư vấn chứng nhận iso 29993 của chúng tôi.

Khi sử dụng dịch vụ cấp chứng nhận ISO của chúng tôi khách hàng sẽ được tư vấn các nội dung sau:

 Tư vấn về chứng nhận iso 29993 giúp cho toàn thể doanh nghiệp hiểu một cách cụ thể và đầy đủ về hệ thống tiêu chuẩn ISO, về trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Hướng dẫn công ty ban hành và thực hiện quản lý theo các tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn ISO.

Tư vấn áp dụng ISO trong quản lý doanh nghiệp và làm thủ tục đề nghị cấp chứng nhận iso 29993.

Tư vấn luật hỗ trợ khách hàng xây dựng quy trình, đánh giá nhanh và cấp chứng nhận iso 29993 với chi phí thấp nhất.

Cam kết chi phí hợp lý, tiết kiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa và cắt giảm các khoản phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất theo từng quy mô hiện trạng của doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ sớm nhất kèm theo đó là tuân thủ đẩy đủ chuẩn mực và quy trình chứng nhận của Quốc Tế,

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được nhận tư vấn, báo giá về chi phí cũng như quy trình thực hiện cấp giấy chứng nhận iso 29993 nhanh nhất và chính xác nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775