Các loại giấy phép

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam là thủ tục hành chính bắt buộc.

Nếu người nước ngoài không có giấy phép lao động (trừ trường hợp được miễn giấy phép lao động) sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, có giấy phép lao động, bạn có thể xin được thẻ tạm trú để lưu trú hợp pháp lâu dài tại Việt Nam. Thời gian của thẻ tạm trú sẽ bằng đúng thời gian của giấy phép lao động.

Do đó, giấy phép lao động là loại văn bản không thể thiếu của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Quy trình thực hiện lam giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai tại Việt Nam ngày càng tăng cao do nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến.

Bài viết dưới đây chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc khái quát các điều kiện và thủ tục dành cho những doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài mong muốn làm giấy phép lao động cho người nước ngoài.

 1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013

Nghị định Số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về việc thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về việc thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và các biểu mẫu liên quan đến việc xin lam giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai

Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về thủ tục, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

Danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động.

 1. Khái quát chung về làm giấy phép lao động cho người nước ngoài
 2. Khái niệm

Lam giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai hay chính xác hơn là giấy phép lao động cho người nước ngoài cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đây là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài khi họ có đủ những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.

Người lao động nước ngoài được lam giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai được coi là làm việc hợp pháp và được bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình trong các mối quan hệ lao động.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tiếng Anh là Work Permit, hoặc VietNam Work Permit (Giấy phép lao động cho người nước ngoài Việt Nam) để dễ phân biệt với các quốc gia khác cũng cấp loại giấy tờ này.

 1. Các thông tin trong giấy phép lao động cho người nước ngoài

Khi bạn làm giấy phép lao động cho người nước ngoài theo đúng mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành gồm những thông tin của người lao động nước ngoài. Cụ thể:

Ảnh chân dung: nền trắng; mặt chính diện; không đội mũ hay đeo kính màu;

Họ và tên: Ghi chữ in hoa, đậm;

Giới tính;

Ngày, tháng, năm sinh;

Quốc tịch, số hộ chiếu;

Doanh nghiệp, tổ chức nơi người lao động nước ngoài làm việc;

Địa điểm làm việc;

Vị trí công việc: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

Chức danh công việc;

Thời hạn: làm việc từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào;

Tình trạng giấy phép: cấp mới, cấp lại, số lần cấp lại.

Cơ sở pháp lý: Mẫu số 8 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh xã hội ngày 25 tháng 10 năm 2016.

Hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Sau đây gọi là Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH).

 1. Cơ quan có thẩm quyền làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền lam giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai là:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Việc xác định thẩm quyền làm giấy phép lao động cho người nước ngoài được căn cứ theo loại doanh nghiệp, tổ chức nơi người lao động nước ngoài làm việc.

Cở sở pháp lý: Điều 3 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

III. Các điều kiện để người lao động nước ngoài được làm việc tại Việt Nam

Thứ nhất, phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật;

Thứ hai, phải có trình độ chuyên môn, tay nghề và đáp ứng điều kiện về sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc. Là nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành, là chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Thứ ba, không thuộc đối tượng là người phạm tội hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;

Thứ tư, được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

 1. Thủ tục và quy trình làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Bước 1. Doanh nghiệp, tổ chức xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài.

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo quy định mới từ thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 02/10/2017, người sử dụng lao động còn có thể thực hiện nộp tờ khai và báo cáo này thông qua cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/ theo thủ tục như sau:

Người sử dụng lao động đăng ký tài khoản tại cổng thông tin điện tử nêu trên và nộp hồ sơ bằng tài khoản đã lập, trong thời hạn ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài;

Trong vòng 12 ngày kể từ ngày nhận được tờ khai và báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài hợp lệ, cơ quan chấp thuận sẽ gửi kết quả qua thư điện tử của người sử dụng lao động.

Nếu hồ sơ nộp chưa hợp lệ, cơ quan chấp thuận sẽ ra thông báo chỉnh sửa.

Sau khi có chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hồ sơ bản gốc cho cơ quan chấp thuận.

Trong thời hạn 08 giờ cơ quan nhận được bản gốc hồ sơ, cơ quan chấp thuận sẽ trả bản gốc kết quả chấp thuận cho người sử dụng lao động.

Mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (theo mẫu thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH). hoặc thủ tục chi tiết xin them khảo đường link dưới đây  về việc đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Bước 2. Nộp hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định mới bao gồm:

 1. Đơn đề nghị lam giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai theo mẫu số 7
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại các bệnh viện, phòng khám, có sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ y tế ( trong thời hạn 12 tháng)
 3. Lý lịch tư pháp của người nước ngoài cấp tại nước ngoài hoặc phiếu lý lịch số 1 được cấp tại Việt Nam (Được cấp không quá 06 tháng)
 4. Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài (Xem thủ tục chi tiết tại đây)
 5. Bản chứng thực hộ chiếu và visa của người nước ngoài.
 6. Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, giáo viên ( Bằng đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc nước ngoài tối thiểu là 03 năm,…)

Ngoài ra, đối với các ngành, nghề có yêu cầu đặc biệt (cầu thủ bóng đá, phi công, bảo dưỡng máy bay) hoặc các trường hợp lao động nước ngoài cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện hợp đồng, chào bán dịch vụ…tại Việt Nam, hồ sơ sẽ bao gồm các giầy tờ khác theo quy định của pháp luật.)

 1. 02 ảnh mầu, kích thước 4×6, phông nền trắng, không đeo kính.
 2. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài ( tùy từng trường hợp theo quy định: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động, Điều lệ công ty…)

Lưu ý: Các giấy tờ được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp bởi cơ quan Đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam phải được Hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuật công chứng ra tiếng Việt.

 1. Thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ theo nghị định 11/2016 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam xác định thời hạn của giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

Thời hạn giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;

Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;

Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

Thời hạn được nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

Thời hạn đã được xác định trên giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Thời hạn được ghi trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

 1. Dịch vụ tư vấn làm giấy phép lao động cho người nước ngoài của Tuvanphapluatmienphi.vn

Dich vu giay phep lao dong nguoi nuoc ngoai tư vấn các thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam (để có thể thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp người nước ngoài cần có xác nhận tạm trú tại Việt Nam);

Tư vấn hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài cho người nước ngoài theo qui định;

Tư vấn thủ tục khám sức khỏe tại Việt Nam làm giấy phép lao động cho người nước ngoài;

Dịch, công chứng dịch, hợp pháp lãnh sự các tài liệu phục vụ cho việc lam giay phep lao dong nguoi nuoc ngoai;

Tư vấn điều kiện để được làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam;

Hoàn thiện hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài Việt Nam cho khách hàng;

Tư vấn các trường hợp không thuộc diện phải lam giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai và thực hiện thủ tục cấp xác nhận thuộc trường hợp không phải xin lam giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai;

Đại diện doanh nghiệp và người lao động thực hiện thủ tục xin lam giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài sau khi được lam giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775