Doanh nghiệp

Ngành nghề cấm kinh doanh

Kinh doanh hiện nay đang tạo ra rất nhiều cơ hội cho các startup thể hiện năng lực trên thương trường và thu về khoản lợi ích khổng lồ.

Nhưng bên cạnh đó, việc cảnh giác với các ngành nghề bị pháp luật cấm kinh doanh là một lựa chọn an toàn cho các doanh nghiệp để tránh được những rủi ro, hậu quả đáng tiếc.

Dưới đây tư vấn luật sẽ giải đáp thắc mắc của bạn đọc về những ngành nghề cấm kinh doanh và hậu quả của chúng theo pháp luật hiện hành.

Khái quát chung về ngành nghề cấm kinh doanh

Cơ sở pháp lý

Vấn đề ngành nghề cấm kinh doanh được căn cứ dựa trên văn bản pháp lý sau:

Luật đầu tư 2020

Luật doanh nghiệp 2020

Các văn bản pháp lý có liên quan.

Cách ngành nghề bị cấm kinh doanh

Theo khoản 1 điều 7 luật doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp được : “Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm” cũng có thể suy ra rằng doanh nghiệp được phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Vậy những ngành nghề cấm kinh doanh mà pháp luật hiện hành quy định là gì? Theo điều 6, luật đầu tư 2020 thì những ngành nghề pháp luật cấm đó là:

Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

Kinh doanh mại dâm;

Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

Kinh doanh pháo nổ;

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

các ngành nghề bị cấm kinh doanh

Các ngành nghề bị cấm kinh doanh

Quy định của pháp luật về ngành nghề cấm kinh doanh.

Việc thực hiện quy định về ngành nghề cấm kinh doanh được quy định cụ thể ở Điều 6 Luật đầu tư 2020. Cụ thể như sau:

“ Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

  1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:
  2. a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;
  3. b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;
  4. c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;
  5. d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

  1. e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
  2. g) Kinh doanh pháo nổ;
  3. h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
  4. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Từ quy định của pháp luật có thể thấy, Luật Đầu tư 2020 cấm 08 hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ (quy định mới);

Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I;

Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II;

Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

Kinh doanh mại dâm;

Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người (bổ sung việc cấm mua, bán xác, bào thai người);

Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

Kinh doanh pháo nổ.

Thực hiện quy định về ngành, nghề cấm kinh doanh

Như vậy, tổ chức, cá nhân không được thực hiện hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại Điều 6 và các Phụ lục 1, 2 và 3 Luật Đầu tư.

Tuy nhiên pháp luật vẫn thừa nhận việc sản xuất, sử dụng sản phẩm thuộc các quy định cấm trên trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Và việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các Phụ lục 1, 2 và 3 của Luật Đầu tư trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện như sau:

Các chất ma túy quy định tại Phụ lục 1 của Luật Đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sản xuất, sử dụng theo quy định của Chính phủ về danh mục chất ma túy, tiền chất và Công ước thống nhất về chống ma túy năm 1961, Công ước Liên hợp quốc năm 1988 về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần;

Các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật Đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sản xuất, sử dụng theo quy định của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học và các văn bản hướng dẫn Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận có thông báo trước đối với một số hóa chất nguy hại và thuốc bảo vệ thực vật trong buôn bán quốc tế;

Mẫu các loài thực vật, động vật hoang dã quy định tại Phụ lục 3 của Luật Đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác theo quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES).

Các trường hợp ngoại lệ trong việc thực hiện quy định về ngành nghề cấm kinh doanh

Tổ chức, cá nhân không được đăng ký kinh doanh và không thực hiện hoạt động các ngành nghề cấm kinh doanh theo quy định trong Luật đầu tư 2020 cụ thể ở Điều 6 và danh sách ngành nghề bị cấm trong phụ lục 1,2 và 3.

Tuy nhiên trong một số trường hợp vì phục vụ mục đích phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thì nhà nước vẫn cho phép một số cá nhân hay tổ chức sản xuất, sử dụng các chất, hóa chất, khoáng sản, mẫu động thực vật trong danh mục bị cấm.

Việc thực hiện hoạt động được nhà nước cho phép ở trên phải tuân theo các Công ước quốc tế liên quan đến từng lĩnh vực.

ngành nghề cấm kinh doanh

Ngành nghề cấm kinh doanh

Hậu quả của việc kinh doanh những ngành nghề bị cấm

Khi bạn thực hiện việc kinh doanh các ngành nghề bị cấm kinh doanh ngoài việc không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu như các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề bị cấm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự  như đối với hành vi kinh doanh mại dâm với nhiều hành vi khác nhau như chứa mại dâm, môi giới mại dâm, mua dâm,…

Với mức phạt cao nhất có thể lên đến 7 -15 năm tù (tội môi giới mại dâm) hoặc chung thân (tội chứa mại dâm).

Đối với hoạt động kinh doanh mua bán người, mô, bộ phận cơ thể người cũng là tội phạm được quy định trong BLHS 2015 với khung hình phạt tăng nặng cao nhất lên tù chung thân.

Dịch vụ tư vấn của tư vấn luật

Bên cạnh việc tư vấn về các quy định liên quan đến ngành nghề cấm kinh doanh.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn về:

Tư vấn cho quý khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục và các trường hợp được thành lập công ty.

Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp liên quan đến nội dung mở doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, phù hợp với thông tin doanh nghiệp cung cấp.

Chúng tôi đại diện theo sự ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến mở công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thành lập công ty.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh thành lập doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết sẽ tư vấn các quy định liên quan đến thủ tục liên quan đến thành lập công ty một cách đầy đủ nhất, giúp Quý khách hiểu rõ hơn về thủ tục, quy định pháp lý liên quan đến nội dung này. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất về vấn đề các ngành nghề bị cấm kinh doanh!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775