Doanh nghiệp

Phí bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trong khi tiến hành hoạt động kinh doanh của mình, xuất phát từ nhiều lý do mà doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Khi tiến hành thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh khách hàng cần tiến hành nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Một trong những vấn đề doanh nghiệp quan tâm khi bổ sung ngành nghề kinh doanh đó là phí bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin về phí bổ sung ngành nghề kinh doanh để Quý khách hàng có thể nắm rõ hơn về vấn đề này.

  1. Lệ phí bổ sung ngành nghề kinh doanh

Như chúng ta đã biết, lệ phí là khoản tiền đã được ấn định trước mà bắt buộc cá nhân, tổ chức phải nộp khi sử dụng dịch vụ công được cơ quan nhà nước cung cấp phục vụ cho công việc quản lý nhà nước.

Vậy phí bổ sung ngành nghề kinh doanh là gì? Bao gồm những loại nào?

Lệ phí bổ sung ngành nghề kinh doanh dựa vào Điều 33 Luật Doanh nghiệp và Điều 55 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP sẽ bao gồm các loại thuế phí như sau:

Phí đăng ký thành lập doanh nghiệp

Phí đăng ký thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh

Phí thay đổi ngành nghề kinh doanh từ nhà đầu tư nước ngoài… Khi công bố những pháp lý này trên Cổng thông tin quốc gia – Sở Kế hoạch và Đầu tư các bạn sẽ phải tốn một khoản phí là 300.000 VNĐ.

Ngoài ra, bổ sung ngành nghề kinh doanh bạn còn phải tốn một số phí khác như:

Phí sử dụng dịch vụ của các công ty luật

Phí di chuyển để tiến hành chuyển đổi ngành nghề.

Như vậy, có thể thấy các loại lệ phí bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

Lệ phí phải nộp cho nhà nước

Phí chuyên viên thực hiện bổ sung ngành nghề cho quý khách.

Trong đó, phí phải nộp nhà nước bao gồm:

300000đ lệ phí công bố về việc bổ sung ngành nghề tại cổng thông tin quốc gia

200000đ lệ phí nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề và cấp giấy phép kinh doanh mới tại sở Kế Hoạch Đầu Tư

Đối với phí dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh do bên thứ 3 thay mặt doanh nghiệp của bạn sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị cung cấp dịch vụ.

Thông thường sẽ dao động từ 500.000đ cho đến 1000.000đ.

Trên đây là những loại phí bổ sung ngành nghề kinh doanh mà Quý khách hàng phải chi trả khi muốn tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh.

  1. Quy định pháp luật về bổ sung ngành nghề kinh doanh

Sau khi đã nắm rõ được những thông tin về phí bổ sung ngành nghề kinh doanh chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem quy trình, hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh như thế nào nhé.

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/11/2015

Trường hợp thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Nội dung thông báo bao gồm:

Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

III. Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh sẽ được thực hiện qua nhiều bước, mỗi bước sẽ thực hiện 1 công việc riêng, Tuvanphapluatmienphi.vn sẽ tư vấn các bước thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, tài liệu cho việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Đầu tiên, khách hàng cần xác định việc thay đổi ngành nghề kinh doanh là theo hướng bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc bớt ngành nghề kinh doanh. Trường hợp bổ sung ngành nghề cần chuẩn bị sẵn mã ngành nghề kinh doanh dự định thêm, trường hợp bớt (rút) ngành nghề sẽ cần liệt kê ngành nghề cần rút trong đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đầy đủ theo quy định

Hồ sơ cho việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những tài liệu sau:

01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định (01 bản). Khi soạn thảo hồ sơ nếu chưa có mẫu thông báo này mọi người hãy liên hệ với Tư vấn Trí Tâm để được cung cấp.

01 Quyết định và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương)

01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện)

Bước 3: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tới Cổng thông tin quốc gia – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hồ sơ sau khi đã chuẩn bị xong sẽ được nộp trực tuyến trên cổng thông tin quốc gia để được thẩm định hồ sơ.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề và ra thông báo hồ sơ hợp lệ hoặc cần sửa đổi, bổ sung

Trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thẩm định nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 5: Chấp thuận cấp giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyên viên sẽ yêu cầu doanh nghiệp sẽ phải bản cứng (hồ sơ giấy) đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để cấp giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh mới.

Nếu chỉ nắm được quy trình thực hiện chắc chắn vẫn chưa đủ để giúp mọi người đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh thành công, vì ở mỗi giai đoạn sẽ có những yêu cầu và lưu ý riêng.

  1. Hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh bao gồm:

  1. Thông báo về việc thay đổi đăng ký kinh doanh.

Nội dung của Thông báo cần có:

  1. a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  2. b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
  3. c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
  4. Kèm theo Thông báo phải có các giấy tờ sau

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

Quyết định và bản sao hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Quyết định và bản sao hợp lệ của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận một cửa – Sở kế hoạch và đầu tư

Thời gian giải quyết thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh: 03 -05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

  1. Dịch vụ tư vấn phí bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tuvanphapluatmienphi.vn

Tuvanphapluatmienphi.vn là một trong những đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ phí bổ sung ngành nghề kinh doanh trọn gói cho khách hàng.

Khi sử dụng dịch vụ chúng tôi, bạn sẽ không phải đi lại. Bởi vì chúng tôi sẽ đại diện thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến cách đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh, bao gồm:

Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề và thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh;

Soạn thảo toàn bộ các văn bản theo quy định để đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty (các Biên bản họp; Quyết định; Thông báo…);

Đại diện khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đại diện nộp hồ sơ, nhận kết quả đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh);

Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Hỗ trợ việc mang hồ sơ  và trả kết quả tận nơi cho khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất về lệ phí bổ sung ngành nghề kinh doanh!

 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775