Đầu tư nước ngoài

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Ngày nay, trong điều kiện Việt Nam mở cửa thị trường đón nhận nguồn đầu tư từ nước ngoài vào.

Đã dẫn tới nhiều mâu thuẫn, ngoài những bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa, đặc biệt khi các công ty nước ngoài, thương nhân nước ngoài thực hiện đầu tư vào Việt Nam còn vướng phải vô vàn rào cản về thủ tục.

Khi thành lập chi nhánh công ty nước ngoài Quý Khách hàng cần phải tìm hiểu rõ về hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài…để tránh những rủi ro không đáng có.

Hiểu được những băn khoăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải tư vấn luật sẽ tư vấn tận tình và đồng hành cùng quý khách hàng trong việc tìm hiểu về việc thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Hiện nay Quốc Hội đã ban hành luật thương mại 2020. Tuy nhiên, vấn đề thành lập chi nhánh công ty nước ngoài vẫn tiếp tục được áp dụng theo quy định của Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 11/2016/BCT hướng dẫn Nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Đây là một vấn đề mà Quý Khách hàng cần phải lưu ý khi tìm hiểu về việc thành lập chi nhánh công ty nước ngoài.

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Theo Điều 8 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Thứ nhất, thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.

Thứ hai, thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký.

Thứ ba, trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ.

Thứ tư, nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài.

Thứ năm, trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Thời hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh

Giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm

Nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

hồ sơ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh được cấp lại bằng thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

Thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh được gia hạn thực hiện như quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép

Bộ Công Thương là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Điều kiện chung về hồ sơ cấp Giấy phép thành lập của Chi nhánh

Về điều kiện chung, hồ sơ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện sau:

Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt.

Bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các giấy tờ cần có trong hồ sơ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Theo điều 12 Nghị định 07/2016 NĐ-CP quy định chi tiết về hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Khi làm hồ sơ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài Quý Khách hàng cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau đây:

Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài.

Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.

Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh.

Bản sao công chứng hộ chiếu hoặc giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đứng đầu Chi nhánh.

Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh; Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh cụ thể:

thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Chi nhánh không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở.

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép (Bộ Công thương).Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Quy trình xin cấp giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

“ Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

  1. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.
  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
  3. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.
  4. Trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định này và trường hợp việc thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Chi nhánh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.”

Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Đây là một trong những vấn đề hết sức quan trọng mà các thương nhân nước ngoài phải hết sức lưu ý trong quá trình thực hiện các thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài.

Nội dung này đã được quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định 07/2016 NĐ-CP, cụ thể như sau

Các trường hợp không được cấp giấy phép thành lập chi nhánh bao gồm:

Không đáp ứng được các điều kiện thành lập chi nhánh công ty theo quy định tại Điều 8, Nghị định 07/2016/NĐ-CP. Cụ thể:

Thương nhân nước ngoài chỉ kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập tại Việt Nam.

Có bằng chứng cho thấy việc thành lập Chi nhánh gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.

Nộp hồ sơ không hợp lệ và không bổ sung đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Thời hạn cấp Giấy phép

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thương mại hoàn thành việc thẩm định và cấp cho thương nhân nước ngoài Giấy phép thành lập Chi nhánh và gửi bản sao Giấy phép tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Thương mại, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi Chi nhánh đặt trụ sở;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Ngay sau khi hết thời hạn nêu trên mà không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Bộ Thương mại phải thông báo băng văn bản cho thương nhân nước ngoài về lý do không cấp giấy phép.

Hoạt động, quyền và nghĩa vụ của chi nhánh công ty nước ngoài

Thông báo hoạt động

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép Chi nhánh phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về những nội dung sau đây:

Tên, địa chỉ trụ sở của Chi nhánh;

Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài;

Người đứng đầu Chi nhánh;

Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh, cơ quan cấp.

Nội dung hoạt động của Chi nhánh.

Trong thời hạn quy định trên, Chi nhánh phải chính thức hoạt động và thông báo cho Bộ Thương mại và Sở Thương mại nơi Chi nhánh đặt trụ sở về việc mở cửa hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

Nội dung hoạt động của Chi nhánh

Chi nhánh được tiến hành các hoạt động ghi trong Giấy phép thành lập và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp Chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì Chi nhánh chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định.

Điều kiện hoạt động kinh doanh là yêu cầu mà Chi nhánh phải có hoặc phải thực hiện khi tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, được thể hiện bằng Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác được quy định theo pháp luật về doanh nghiệp.

Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh và người đứng đầu Chi nhánh

Chi nhánh, người đứng đầu Chi nhánh thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thương mại và các quy định sau:

Chi nhánh không được thực hiện chức năng đại diện cho thương nhân khác, không được cho thuê lại trụ sở Chi nhánh.

Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệmcác chức vụ sau:

Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh của một thương nhân nước ngoài khác tại Việt Nam.

Nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài đối với Chi nhánh

Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh của mình tại Việt Nam

Người đứng đầu Chi nhánh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình và của Chi nhánh theo pháp luật Việt Nam trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được ủy quyền

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Ít nhất là 15 ngày trước khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động, thương nhân nước ngoài, Chi nhánh có nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật;

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài có nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài và xin giấy phép thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Tư vấn luật cam kết cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài uy tín nhất.

Hướng dẫn Quý công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành.

Soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài theo đúng quy định, thực hiện nộp, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả của Giấy phép.

Tư vấn, cung cấp toàn bộ thông tin pháp lý liên quan đến việc thành lập chi nhánh công ty nước ngoài.

Thực hiện việc khắc con dấu, hướng dẫn khách hàng mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh hoặc thay mặt Quý khách hàng thực hiện việc đó. Hãy đến với chúng tôi để được cung cấp những thông tin tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775