Doanh nghiệp

Thành lập công ty dịch vụ kế toán

Hiện nay những công ty cung cấp về dịch vụ kể toán đang phát triển rất nhanh cũng chính vì thế nên nhu cầu về thành lập công ty dịch vụ kế toán cũng sẽ tăng cao.

Hiện tại có rất nhiều khách hàng của chúng tôi đang thắc mắc khi thành lập công ty dịch vụ kế toán sẽ cần có điều kiện gì? Thủ tục tiến hành ra sao? Bài viết của tư vấn luật sau đây sẽ giải đáp các thắc mắc đó.

Nội dung chính bài viết

Định nghĩa về công ty dịch vụ kế toán

Công ty dịch vụ kế toán là 01 tổ chức sẽ đứng ra nhận làm những công việc của phòng kế toán trong công ty dựa vào 01 thỏa thuận về hợp đồng, nguyên tắc làm việc mà không có chịu sự quản lý đồng thời không có thuộc vào số lượng thành viên của công ty đó.

Hiện nay, công ty dịch vụ kế toán là 01 loại hình đang rất là phát triển trong tình hình của nền kinh tế thị trường.

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chính vì thế muốn thành lập công ty dịch vụ kế toán Quý khách hàng cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

Thành lập công ty dịch vụ kế toán

Thành lập công ty dịch vụ kế toán

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán của công ty hợp danh và công ty TNHH 02 thành viên gồm:

Dựa vào quy định ở Điều số 60, tại Khoản 01 và 02 theo Luật kế toán thì:

Người được đại diện pháp luật, tổng giám đốc hay giám đốc phải là người hành nghề kế toán.

Có tối thiểu là 02 thành viên góp vốn/ thành viên hợp danh là người hành nghề kế toán.

Có Giấy CN đăng ký doanh nghiệp, Giấy CN đăng ký đầu tư hay giấy tờ khác mà có giá trị tương ứng.

Riêng việc đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên thì về tỷ lệ mức vốn góp đã được quy định cụ thể như sau:

Dựa vào Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ở Điều số 26 và Khoản 01 ở Điều số 27 hướng dẫn chi tiết theo Luật Kế toán năm 2015: khi thành viên là tổ chức thì được góp tối đa là 35% so với mức vốn điều lệ.

Nếu như có nhiều thành viên là tổ chức thì mức vốn góp nhiều nhất của những thành viên là tổ chức sẽ là 35% so với mức vốn điều lệ.

Có tối thiểu là 02 thành viên tham gia góp vốn là người hành nghề kế toán tại doanh nghiệp. Mức vốn góp của những người hành nghề kế toán tại doanh nghiệp chiếm ở mức là trên 50%.

Chú ý: Với công ty TNHH 02 thành viên trở lên thì: người hành nghề kế toán sẽ không được phép cùng lúc đăng ký hành nghề về dịch vụ kế toán ở tại 02 đơn vị hoạt động kinh doanh về dịch vụ kế toán trở lên vào trong cùng 01 thời gian (Dựa vào Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ở Điều số 27 tại Khoản 02 hướng dẫn chi tiết theo Luật Kế toán năm 2015).

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán của doanh nghiệp tư nhân:

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán của doanh nghiệp tư nhân gồm:

Dựa vào Luật kế toán ở Điều số 60 tại Khoản 03 đã quy định thì:

Chủ của doanh nghiệp tư nhân là người hành nghề kế toán và đồng thời cũng là giám đốc.

Có tối thiểu là 02 người hành nghề kế toán viên.

Có Giấy CN đăng ký doanh nghiệp, Giấy CN đăng ký đầu tư hay giấy tờ khác mà có giá trị tương ứng.

Những điều kiện chung về pháp lý:

Để thực hiện thành lập công ty dịch vụ kế toán thì các khách hàng cần phải đáp ứng đầy đủ được những điều kiện về pháp lý như sau (dựa vào quy định theo pháp luật, nội dung Luật kế toán ở Điều số 55 đã quy định về công ty dịch vụ kế toán):

Đối với hình thức của công ty dịch vụ kế toán gồm:

Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.

Để thực hiện thành lập về công ty dịch vụ kế toán cần phải có tối thiểu là 02 người có chứng chỉ về hành nghề kế toán mà trong đó có 01 trong những người làm quản lý của công ty dịch vụ kế toán cần phải có các chứng chỉ về hành nghề kế toán dựa vào Nghị định số 129 ở Điều số 40 và Luật Kế toán ở Điều số 57 đã quy định.

Đối với cơ cấu tổ chức của công ty dịch vụ kế toán như sau:

Việc thực hiện hoạt động, tổ chức quản lý và thành lập công ty dịch vụ kế toán cần phải tuân thủ theo pháp luật quy định về công ty và dựa vào Nghị định số 129 đã quy định.

Đối với ngành nghề hoạt động kinh doanh về dịch vụ kế toán như sau:

Công ty dịch vụ kế toán sẽ được thực hiện đăng ký kinh doanh về dịch vụ kế toán dựa vào Nghị định số 129 ở Điều số 43 đã quy định.

Đối với chứng chỉ về hành nghề và nhân sự của công ty dịch vụ kế toán như sau:

Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh thì công ty dịch vụ kế toán cần phải bảo đảm có tối thiểu 01 người làm quản lý của công ty phải có đầy đủ chứng chỉ về hành nghề kế toán dựa vào Nghị định số 129 ở Điều số 40 và Luật Kế toán ở Điều số 57 đã quy định.

Thành lập công ty dịch vụ kế toán 1

Thành lập công ty dịch vụ kế toán 1

Cá nhân thực hiện đăng ký kinh doanh về dịch vụ kế toán:

Dựa vào Luật Kế toán ở Điều số 55 thì cá nhân thực hiện đăng ký kinh doanh về dịch vụ kế toán sẽ được quy định cụ thể như sau:

Cá nhân thực hiện đăng ký kinh doanh về dịch vụ kế toán cần phải có địa chỉ giao dịch và văn phòng.

Cá nhân khi có chứng chỉ về hành nghề kế toán và có những điều kiện khác dựa vào quy định theo pháp luật thì được phép thực hiện đăng ký kinh doanh về dịch vụ kế toán dựa vào quy định theo pháp luật về việc đăng ký kinh doanh và việc đăng ký nộp thuế như là hộ kinh doanh cá thể và dựa vào Nghị định số 129/2004/NĐ-CP đã quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo quy định tại Điều 61 Luật kế toán, hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau đây:

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của kế toán viên hành nghề;

Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với kế toán viên hành nghề;

Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

Điều lệ của công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Tài chính. (Theo quy định tại Điều 62 Luật kế toán)

Thời hạn: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính sẽ quyết định cấp hoặc không cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Nếu từ chối cấp, Bộ sẽ trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do (Điều 62 Luật kế toán).

Là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chính vì thế thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán có những đặc điểm chung và đặc thù riêng biệt nói trên.

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Loại hình doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 59 Luật kế toán 2015 (Luật kế toán) thì công ty kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:

  1. a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  2. b) Công ty hợp danh;
  3. c) Doanh nghiệp tư nhân

Các bước thành lập công ty dịch vụ kế toán

Bước 1: Chuẩn bị các giấy tờ và thông tin cần thiết về loại hình công ty muốn thành lập

Giấy tờ cần chuẩn bị : chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc căn cước công dân (sao y chứng thực không quá 06 tháng từ ngày công chứng).

Thông tin cần thiết:

Tư vấn khách hàng lựa chọn loại hình doanh nghiệp để bắt đầu khởi nghiệp.

Tư vấn  khách hàng lựa chọn tên công ty theo đúng quy định của luật doanh nghiệp. Tư vấn  khách hàng chọn địa chỉ trụ sở, địa điểm hoạt động (nếu có), các đơn vị trực thuộc (nếu có) hợp pháp theo quy định của luật doanh nghiệp..

Tư vấn xác định vốn điều lệ của công ty.

Tư vấn xác định người đại diện pháp luật của công ty, chức danh người đại diện theo quy định pháp luật.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty dịch vụ kế toán

Nếu Quý khách hàng sử dụng dịch vủ của tư vấn luật chúng tôi sẽ tiến  hành soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp trong vòng 04- 08h làm việc sau khi nhận đầy đủ thông tin khách hàng.

Thành lập công ty dịch vụ kế toán 2

Thành lập công ty dịch vụ kế toán 2

Sau đó, hồ sơ sẽ được giao tận nơi hoặc gửi email cho khách hàng kiểm tra, ký tên.

Hồ sơ thành lập công ty dịch vụ kế toán bao gồm:

Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ doanh nghiệp;

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách thành viên hợp danh;

Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên là cá nhân; bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức; bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức đó;

Một số giấy tờ khác (trong trường hợp cần thiết).

Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký công ty (GCNĐKDN)

 Nộp và nhận hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy phép kinh doanh.

Bước 4: Khắc dấu và nộp thông báo mẫu dấu:

Tổ chức, cá nhân muốn thành lập công ty dịch vụ kế toán đăng ký khắc dấu và nhận con dấu pháp nhân cho công ty; nộp thông báo mẫu dấu online lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Làm thủ tục kê khai thuế ban đầu

Mở tài khoản ngân hàng;

Nộp tờ khai thuế môn bài;

Tiến hành nộp hồ sơ khai thuế ban đầu cho cơ quan quản lý thuế;

Nộp và nhận thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT;

Nộp hồ sơ và nhận kết quả “Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in”;

Chuẩn bị hồ sơ để Quản lý thuế kiểm tra trụ sở:

Đặt biển hiệu công ty nếu khách hàng có yêu cầu…

Bước 6: Đặt in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn

Thiết kế hóa đơn và tiến hành in hóa đơn;

Nộp thông báo phát hành hóa đơn bằng chữ ký số;

Xin Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Ngày 22/11/2016, Quốc hội ban hành Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. Theo quy định tại luật này, kinh doanh dịch vụ kế toán là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thành lập công ty dịch vụ kế toán 3

Thành lập công ty dịch vụ kế toán 3

Đồng thời, theo khoản 11 Điều 13 Luật Kế toán 2015 thì hành vi kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán khi không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định là những hành vi bị nghiêm cấm.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty dịch vụ kế toán

Dịch vụ của chúng tôi về doanh nghiệp chuyên tư vấn cho quý khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục và các trường hợp được mở công ty.

Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp liên quan đến nội dung thành lập theo quy định của pháp luật, phù hợp với thông tin doanh nghiệp cung cấp.

Chúng tôi đại diện theo sự ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thành lập công ty dịch vụ kế toán.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chúng tôi cam kết sẽ tư vấn các quy định liên quan đến thành lập công ty dịch vụ kế toán một cách đầy đủ nhất, giúp Quý khách hiểu rõ hơn về thủ tục, quy định pháp lý liên quan đến nội dung này. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775