Các loại giấy phép

Thành lập trường mầm non tư thục

Để thu hút số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1, góp phần cùng nhà nước chăm lo sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội. Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục hiện nay đang rất được quan tâm.

Cuộc sống công việc bận rộn, dân số phát triển, nhu cầu của các bậc phụ huynh đưa con em đi học ở các trường mầm non ngày càng đông.

Để đáp ứng được nhu cầu của xã hội và nắm bắt được cơ hội kinh doanh nhiều lợi nhuận này nên có nhiều đơn vị tiến hành thủ tục thành lập trường mầm non.

Tuy nhiên điều kiện, hồ sơ xin cấpthành lập trường mầm non tư thục, nhà trẻ không hề đơn giản và bạn cần phải tìm hiểu các điều kiện để tiến hành mở trường mầm non tư thục.

Vậy những điều kiện thành lập trường mầm non tư thục là gì? Thủ tục, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh mầm non ra sao?

Bài viết sau đây của Tư Vấn Luật sẽ đưa ra những thông tin tư vấn mở trường mầm non cho các khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này.

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

Điều kiện thành lập

Bước đầu của quá trình hoạt động kinh doanh đối với trường mầm non tư thục là việc xin phép thành lập trường mầm non tư thục. Cụ thể được quy định như sau:

thành lập nhóm trẻ tư thục

Thành lập nhóm trẻ tư thục

Để được thành lập và cho phép đi vào hoạt động, trường mầm non tư thục phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 3, 5 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (Sửa đổi bổ sung tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP)

Để thành lập trường mầm non tư thục, cần được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về đề án thành lập trường. Đề án xin phê duyệt phải đảm bảo các yếu tố sau:

Đề án thành lập trường mầm non phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đề án thành lập trường mầm non xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Điều kiện hoạt động giáo dục

Sau khi thành lập trường mầm non tư thục để đi vào hoạt động chsinh thức thì các cơ sở phải tiến hành xin cấp phép hoạt động giáo dục. Thủ tục này cũng đồi hỏi những điều kiện nhất định, cụ thể như sau:

Có quyết định thành lập trường mầm non hoặc quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục

Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (Được Sửa đổi bổ sung tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP), quyết định cho phép thành lập trường mầm non tư thục chỉ có thời hạn 2 năm kể từ ngày được cấp và sẽ bị thu hồi nếu hết thời hạn này mà trường mầm non vẫn không đủ điều kiện để được phép hoạt động.

Như vậy, để trường mầm non tư thục chính thức được mở, tổ chức cá nhân cần thực hiện 2 thủ tục sau đây:

Thứ nhất, thực hiện thủ tục để thành lập trường mầm non tư thục

Thứ hai, thực hiện thủ tục để được cấp phép hoạt động cho trường mầm non tư thục.

Đối với quy trình thực hiện thành lập trường mầm non tư thục sẽ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin phép thành lập bao gồm các giấy tờ sau:

thành lập trường mầm non

Thành lập trường mầm non

Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản trường mầm non tư thục

Tờ trình nêu rõ sự cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mầm non trong từng giai đoạn.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, cơ quan chủ quản nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở trường mầm non tư thục.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mầm non; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập trường mầm non hoặc cho phép thành lập bị hủy bỏ.

Thủ tục để được cấp phép hoạt động cho trường mầm non tư thục

Sau khi được Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp quyết định cho phépthành lập trường mầm non tư thục, tổ chức, cá nhân phải tiếp tục thực hiện các thủ tục để xin cấp phép hoạt động theo quy định tại Điều 10 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (Sửa đổi tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP) như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin phép hoạt động bao gồm:

Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mầm non;

Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mầm non với từng cán bộ quản lý, giáo viên;

Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định;

Các văn bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có do trường mầm non đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động trường mầm non trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh;

thành lập trường mầm non tư thục

Thành lập trường mầm non tư thục

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ theo quy định trên và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện  tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mầm non trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mầm non;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế.

Bước 4: Quyết định cho phép hoạt động

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mầm non nêu rõ lý do.

Hồ sơ đăng ký thành lập trường mầm non tư thục

Hồ sơ đăng ký thành lập trường mầm non tư thục bao gồm :

Bản sao chứng thực Quyết định cho phép thành lập cơ sở mẫu giáo tư thục;

Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động (theo mẫu);

Báo cáo chi tiết về điều kiện tài chính, đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên (theo mẫu);

Danh sách kèm theo hồ sơ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại cơ sở bao gồm :

Sơ yếu lý lịch;

Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ hợp lệ;

Hợp đồng làm việc của cơ sở với từng cá nhân;

Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị của cơ quan y tế cấp Huyện trở lên.

Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của cơ sở (theo mẫu);

Bản cam kết bảo đảm an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo mẫu);

Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê cơ sở với thời hạn tối thiểu 05 năm.

Dịch vụ tư vấn thành lập trường mầm non tư thục của Tư Vấn Luật

Nếu quý khách có nhu cầu thành lập nhóm trẻ tư thục, trường mầm non tư thục. Tư Vấn Luật sẽ giúp quý khách thực hiện việc thành lập trường mầm non tư thục theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian ngắn nhất.

tư vấn mở trường mầm non

Tư vấn mở trường mầm non

Chúng tôi sẽ thực hiện quy trình đầy đủ từ chuẩn bị hồ sơ tới trả kết quả quyết định thành lập trường mầm non tư thục.

Các thủ tục tư vấn mở trường mầm non của chúng tôi như sau:

Chuẩn bị hồ sơ, tờ trình, đề án, điều lệ theo quy định

Soạn thảo hợp đồng lao động

Hướng dẫn cơ sở làm các thủ tục về vệ sinh ATTP.

Nộp hồ sơ thành lập trường mầm non tư thục và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Liên hệ và cùng làm việc với đoan thẩm định

Nhận kết quả quyết định thành lập trường mầm non tư thục.

Trên đây là bài tư vấn thủ tục thành lập trường mầm non. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775