Doanh nghiệp

Thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Sau khi thành lập hộ kinh doanh và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà hộ kinh doanh có những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như tên hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh,…

Vậy khi thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể thì  cần lưu ý những gì?

Dưới đây là bài viết của Tuvanphapluatmienphi.vn về thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể mời bạn đọc tham khảo.

 1. Khái quát chung về thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể
 2. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP  của Chính phủ

Thông tư số: 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số: 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. Khái niệm hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là loại hình kinh tế đơn giản trong các loại hình kinh tế bởi hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình bằng toàn bộ tài sản, không được phép phát hành chứng khoán.

Tên gọi chung là hộ kinh doanh cá thể nhưng kinh doanh dưới hình thức này có thể do một cá nhân duy nhất hoặc một hộ gia đình.

Vốn kinh doanh ban đầu của hộ kinh doanh cá thể là vốn của một cá nhân duy nhất hoặc vốn chung của hộ gia đình đó.

Trong trường hợp muốn thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể như: tên, địa chỉ hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh …. của hộ kinh doanh cá thể, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện của hộ kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh lên cơ quan đăng ký kinh doanh

 1. Các yêu cầu,điều kiện thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Cá nhân, đại diện hộ gia đình khi thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm ( trường hợp thay đổi cá nhân, đại diện hộ gia đình ).

Ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh ( trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh )

Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định tại Điều 56 Nghị định 43/2010/NĐ-CP( trường hợp thay đổi tên riêng hộ kinh doanh )

Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

 1. Cách thức thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện

Hoặc đăng ký qua website http://dkkdqh.hapi.gov.vn.

Địa chỉ chi tiết bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại các Quận/ Huyện.

 1. Các trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Trong nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể có nôi dung gì, khi có sự thay đổi 1 trong các nội dung đó sẽ dẫn đến việc phải thay đổi đăng ký kinh doanh. Cụ thể như sau:

Thay đổi tên hộ kinh doanh cá thể;

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính hộ kinh doanh cá thể;

Thay đổi ngành nghề kinh doanh hộ cá thể;

Thay đổi người đứng đầu hộ kinh doanh;

Thay đổi vốn kinh doanh;

Thay đổi, bổ sung 1 số thông tin liên quan như số điện thoại, email…vv.

III. Những điều cần lưu ý khi muốn thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Do tình chất, đặc điểm của hộ kinh doanh khác với doanh nghiệp cho nên khi thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể phải lưu ý trong một số trường hợp thay đổi thông tin như sau:

 1. Thay đổi thông tin cá nhân chủ hộ kinh doanh trên giấy phép

Chủ hộ kinh doanh có thể sử dụng một trong các giấy tờ chứng thực cá nhận như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh và sẽ thể hiện trên giấy phép.

Cho nên khi thay đổi thông tin của giấy tờ chứng thực cá nhân đã đăng ký hoặc chủ hộ kinh doanh muốn thay đổi một giấy tờ chứng thực cá nhân khác

Ví dụ như từ chứng minh nhân dân đổi sang căn cước công dân thì trong hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân mới.

Lưu ý là một cá nhân chỉ có quyền thành lập hộ kinh doanh, tạm ngưng hoạt động hộ kinh doanh hoặc giải thể hộ kinh doanh nhưng không được quyền chuyển nhượng hộ kinh doanh cho người khác.

 1. Thay đổi tên hộ kinh doanh

Khi thay đổi tên hộ kinh doanh vào thời điểm nộp hồ sơ chuyên viên tiệp nhận hồ sơ thường sẽ kiểm tra tên mới của hộ kinh doanh có trùng với hộ kinh doanh khác đã đăng ký, có đúng quy định về cách đặt tên hộ kinh doanh hay không.

Nếu có bắt buộc phải sửa lại hoặc đặt tên khác.

 1. Thay đổi địa điểm kinh doanh

Hộ kinh doanh chỉ được thay đổi địa điểm kinh doanh trong cùng quận, huyện. Nếu muốn chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác thuộc cúng một tỉnh, thành phố hay chuyển sang tỉnh, thành phố khác thì phải làm thủ tục giải thể hộ kinh doanh ở địa chỉ cũ và đăng ký thành lập hộ kinh doanh mới ở địa chỉ mới.

Ngoải ra một địa điểm chỉ được đăng ký duy nhất một hộ kinh doanh và không được phép đăng ký hộ kinh doanh ở chung cư.

 1. Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Theo quy định có thể đăng ký tất cả các ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm hoặc với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì sau khi có giấy phép hộ kinh doanh phải đáp ứng đủ điều kiện mới được thực hiện hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên do tình hình điều kiện kinh tế xã hội mà Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ không cấp giấy phép hộ kinh doanh đôi với một số trường hợp như hoạt động trong lĩnh vực xây dựng như nhà thầu, thiết kế, thi công công trình xây dựng hoặc đối với các ngành nghề sản xuất có chất thải, gây tiếng ồn; các ngành, nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cháy nổ đăng ký hoạt động ở khu vực dân cư đông đúc.

 1. Hồ sơ và thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể
 2. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Để có thể thực hiện việc đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể cho loại hình hộ kinh doanh cá thể, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện sẽ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và chính xác.

Bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh(1 Bản Chính)

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng(1 Bản Chính)

Trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình;

Đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền(1 Bản Chính)

Trường hợp thay đổi cá nhân, đại diện hộ gia đình, kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao CMND của cá nhân, đại diện hộ gia đình mới(1 Bản Sao có chứng thực)

Trường hợp thay đổi thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh, kèm theo các giấy tờ trên phải có danh sách các thành viên góp vốn mới, Biên bản họp nhóm cá nhân góp vốn về việc thay đổi cá nhân góp vốn.(1 Bản Chính)

 1. Trình tự thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Bước 1:  Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện.

Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính kiểm tra hồ sơ:

Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận.

Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể theo hướng dẫn.

Bước 3: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.

Bước 4: Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính để trả cho công dân.

Bước 5: Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện.

Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet hoặc đường bưu điện (Mức độ 3): Công dân đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể trên trang website http://dkkdqh.hapi.gov.vn và nhận thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ qua mạng Internet.

Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính – kế hoạch/ Phòng Kinh Tế

Thời hạn giải quyết: 5 ngày.

Lệ phí: 100.000 đồng

 1. Các loại thuế hộ kinh doanh cá thể phải nộp

Có 3 loại thuế mà hộ kinh doanh phải nộp theo quy định của pháp luật là:

Thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Các loại thuế phí này nộp căn cứ vào doanh thu hàng năm.

Ngoài ra, hộ kinh doanh còn có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên… nếu kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế của các luật này.

Thuế môn bài:

Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2017 thì mức lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được tính dựa vào mức thu nhập hàng năm của hộ kinh doanh đó, bao gồm 3 mức như sau:

Doanh thu từ 100 triệu/ năm trở xuống: Miễn thuế

Hộ kinh doanh sản xuất muối

Cá nhân/ hộ gia đình/ nhóm sản xuất, kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định

Tổ chức/ cá nhân/ nhóm/ hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần về nghề cá: Miễn thuế

Doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm

Doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm

Thuế GTGT:

Theo phương pháp thuế khoán, dựa trên doanh thu trong từng lĩnh vực, ngành, nghề cần nộp thuế hộ kinh doanh theo tỷ lệ:

Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%.

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%.

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%.

Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

(Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC)

Thuế thu nhập cá nhân:

Cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế TNCN.

Trường hợp còn lại, cá nhân kinh doanh nộp thuế dựa trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh (theo phương pháp khoán):

Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%. Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%.

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%.

Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

(Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC)

Như vậy, hộ kinh doanh của bạn sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân dựa vào thu nhập hàng tháng, thuế giá trị gia tăng và lệ phí môn bài được tính theo năm, doanh thu của bạn từ 150-200 triệu/năm thì lệ phí môn bài bạn sẽ đóng là 300.000 đồng/năm theo thông tư số 302/2016/TT-BTC.

 1. Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể của Tuvanphapluatmienphi.vn

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể được thực hiện bởi dịch vụ của Tuvanphapluatmienphi.vn

Chúng tôi luôn dẫn đầu trong dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng, chúng tôi cam kết luôn mang đến cho khách hàng tất cả những dịch vụ mà khách hàng cần để có thể tự tin kinh doanh và hoạt động mà không phải lo lắng tới các thủ tục pháp lý phức tạp.

Là một hộ kinh doanh cá thể cần phải thay đổi một số nội dung trong việc kinh doanh, sản xuất song chưa nắm bắt được hết những thủ tục pháp lý, đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để nhận được :

Tư vấn khái quát các nội dung cần đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể, đưa ra cho khách hàng bảng giá chi tiết và đầy đủ

Hỗ trợ khách hàng làm hồ sơ và chuẩn bị thông tin, giấy tờ cần thiết cho việc thay đổi

Trực tiếp thay mặt khách hàng tới làm việc với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền từ việc nộp hồ sơ , xử lý hồ sơ hay gặp trực tiếp chuyên viên để trao đổi

Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh và trao trực tiếp tới khách hàng.

Hỗ trợ các dịch vụ pháp lý toàn diện và chuyên nghiệp khác liên quan tới doanh nghiệp, giấy phép, đầu tư, đăng ký sở hữu trí tuệ…vv.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi cần hỗ trợ thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775