Doanh nghiệp

Thay đổi thông tin đăng ký thuế

Khi doanh nghiệp thay đổi một số thông tin cần thiết, dẫn đến thông tin đăng ký thuế cũng thay đổi.

Rất nhiều kế toán vẫn còn khá lúng túng về việc này, vậy thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế gồm những gì?

Tùy vào thông tin đăng ký thuế cần thay đổi là gì mà pháp luật có thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế là khác nhau.

Trong trường hợp của công ty chị là thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế nên cần tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Khi thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế thì Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế.

Cụ thể, trong bài viết này Tuvanphapluatmienphi.vn sẽ gửi tới Quý khách hàng những thông tin chi tiết nhất về thay doi thong tin dang ky thue.

  1. Các trường hợp phải thay đổi thông tin đăng ký thuế

Các trường hợp phải tiến hành thay đổi thông tin đăng ký thuế bao gồm:

Đổi tên cơ sở kinh doanh;

Chuyển địa điểm kinh doanh;

Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế (tài khoản ngân hàng, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ,…)

  1. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế
  2. Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh

Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

Bản sao không yêu cầu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới.

  1. Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh

Nếu chuyển địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố:

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST. học kế toán online cho người mới bắt đầu

Nếu DN thuộc cục thuế trực tiếp quản lý thì phảo nộp 1 bộ cho Cục thuế.

Nếu Dn thuộc Chi cục thuế quản lý  thì lập 2 bộ hồ sơ: 1 bộ nộp cho Chi cục Thuế nơi chuyển đi; 1 bộ nộp cho Chi cục Thuế nơi chuyển đến.

Nếu chuyển địa điểm kinh doanh giữa các thành phố:

Tại nơi chuyển đi, hồ sơ gồm: Thông báo chuyển địa điểm; Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)

Tại nơi chuyển đến hồ sơ bao gồm: Tờ khai đăng ký thuế ( ghi mã số thuế đã được cấp trước đó); Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư d cơ quan có thẩm quyền nơi chuyển đến cấp.

  1. Trường hợp thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế

Hồ sơ bao gồm:

Tờ khai điều chỉnh đăng ký theo mẫu 08-MST.

Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

Bảng kế kèm theo tờ khai đăng ký thuế ban đầu ( nếu có).

III. Trình tự Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Bước 1: Tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc) đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ nêu trên cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo cách thức như: Nộp trực tiếp, nộp hồ sơ qua mạng, nộp hồ sơ bằng đường bưu điện.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Đối với hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng giấy:

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (nếu có), thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016

Đối hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính:

Công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính)

Đối với hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế điện tử: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thời hạn giải quyết và lệ phí thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế (đối với trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế) chứng chỉ kế toán trưởng

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế (đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế)

Lệ phí thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế: không mất.

  1. Mức phạt nộp chậm khi thay đổi thông tin đăng ký thuế

Theo quy định tại điều 9 của thông tư 156/2013/TT-BTC có quy định:

“Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này”.

Nhưng theo quy định hiện nay tại:

Khoản 1, khoản 2 điều 53 nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký thuế

Khoản 3 điều 30 Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế (Có hiệu lực từ 12/08/2016)

Các doanh nghiệp không phải tờ khai mẫu số 08/MST khi thay đổi thông tin doanh nghiệp (trong đó có đăng ký mới và thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng…) cho Cơ quan thuế

Mà: Doanh nghiệp sẽ nộp Thông báo thay đổi thông tin doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư bằng mẫu Phụ lục II-1 của Thông tư 20/2015/TT-BTC

Và nếu nộp chậm mẫu thông báo khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo điều 7 của Thông tư 166/2013/TT-BTC – Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 như sau:

Chậm nộp từ 01 ngày đến 10 ngày: Phạt cảnh cáo ( Nếu có tình tiết giảm nhẹ).

Chậm nộp từ 01 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng. (trừ trường hợp nộp chậm trong vòng 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ).

Nộp chậm trên 30 ngày: Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng.

  1. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ khi phát sinh nhu cầu thay đổi thông tin đăng ký thuế; tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo với cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.

  1. Dịch vụ thay đổi thông tin đăng ký thuế của Tuvanphapluatmienphi.vn

Chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ bạn thực hiện tất cả các bước nêu trên một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Bạn sẽ toại nguyện mà không mất nhiều thời gian và chỉ với chi phí rất hợp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để sử dụng dịch vụ.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn thay đổi thông tin đăng ký thuế, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

Tư vấn lựa chọn tên, cách đặt tên doanh nghiệp để khách hàng tham khảo và lựa chọn

Tư vấn quy trình, thay đổi thông tin đăng ký thuế

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cho việc tiến hành thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ thực hiện việc thay doi thong tin dang ky thue

Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng và theo dõi tình trạng hồ sơ. Thay đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu chuyên viên (nếu có)

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thủ tục liên quan đến việc thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp

Tư vấn, xử lý các vấn đề khác liên quan. Hãy liên hệ với dịch vụ chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775