Doanh nghiệp

Thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh

Việc thay đổi địa chỉ chính khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là việc thay đổi cơ bản tất cả các thông tin, chỉ tiêu liên quan đến việc quản lý thuế, quản lý doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Việc thay đổi này sẽ dẫn tới những thay đổi lớn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được quyền thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh để phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Tuy nhiên, thủ tục thực hiện như thế nào để đúng với quy định thì không phải doanh nghiệp nào cũng biết rõ.

Hôm nay, Tuvanphapluatmienphi.vn xin giới thiệu đến bạn đọc thủ tục thay đổi trụ sở công ty sang tỉnh khác.

  1. Dịch vụ của Tuvanphapluatmienphi.vn trước khi tiến hành thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh

Do việc thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh này có liên quan đến các vấn đề pháp lý về thuế và đăng ký kinh doanh khá phức tạp nên Tuvanphapluatmienphi.vn đã đưa ra dịch vụ thay đổi trụ sở chính công ty để hỗ trợ các doanh nghiệp.

Đến với dịch vụ của chúng tôi, mỗi khách hàng sẽ được tư vấn các nội dung:

Trước khi đăng ký thủ tục thay đổi trụ sở công ty sang tỉnh khác với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần phải làm những thủ tục với cơ quan thuế để giải quyết các khoản thuế chưa nộp và làm thủ tục chuyển mã số thuế khỏi tỉnh/thành phố mà công ty bạn đang đặt trụ sở.

Tiếp theo, doanh nghiệp phải gửi thông báo về Phòng đăng ký kinh doanh của tỉnh nơi công ty dự kiến chuyển trụ sở đến

Cuối cùng, chúng tôi sẽ cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ thay đổi trụ sở chính công ty để tư vấn các loại giấy tờ trong bộ hồ sơ thay đổi trụ sở chính công ty khác tỉnh/ thành phố. Chúng tôi sẽ cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ trọn gói với chi phí hợp lý nhất.

Việc thay đổi trụ sở chính công ty khác tỉnh/thành phố phức tạp hơn so với việc thay đổi trụ sở chính công ty ngay trong một tỉnh/thành phố nên Tuvanphapluatmienphi.vn đã lưu ý với bạn các vấn đề trên đây để tránh những thiếu sót, sơ xuất trong thủ tục chuyển đổi.

  1. Thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh

Nội dung bài viết về thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh sẽ phần nào hỗ trợ doanh nghiệp những thông tin cần thiết, tránh những lúng túng khi có quyết định chuyển trụ sở chính từ tỉnh này sang tỉnh khác.

Theo quy định muốn thay đổi trụ sở công ty sang tỉnh khác (thành phố này sang thành phố khác) phải làm thủ tục chuyển hồ sơ thuế từ địa chỉ cũ sang địa chỉ mới theo Quy định về Thuế.

Đồng thời với đó, công ty phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chuyển địa chỉ từ tỉnh này sang tỉnh khác (thành phố này sang thành phố khác), thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới.

Thứ nhất, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi tại cơ quan thuế:

Tiến hành thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa chỉ trụ sở chính theo quy định của luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm có:

Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế – Mẫu số 08 – MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính. Trong đó, kê khai về việc thay đổi:

Chỉ tiêu 2. Địa chỉ trụ sở chính của người nộp thuế và Chỉ tiêu 3. Địa chỉ nhận thông báo thuế.

Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận

Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở

Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận.

Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.

Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 03 bộ chính

Thời hạn giải quyết:  thủ tục hoàn thành tại Chi Cục thuế thông thường là 10- 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thứ hai, tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh:

Sau khi hoàn tất thủ tục chốt thuế, doanh nghiệp sẽ thực hiện thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ nộp lên Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới.

Thành phần hồ sơ gồm có:

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (Doanh nghiệp có thể tham khảo Mẫu thông báo tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT). Nội dung thông báo bao gồm:

Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

Thông tin về địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

Thông tin thuế đăng ký thay đổi;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên hoặc Quyết định của hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh hoặc Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc đăng ký thay đổi địa chỉ công ty.

Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh hoặc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

Thông báo của Chi cục thuế về việc doanh nghiệp (người nộp thuế) chuyển địa chỉ trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Thời hạn giải quyết: Sau 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ chuyên viên thụ lý sẽ có thông báo về hồ sơ đăng ký thay đổi đã hợp lệ.

Thứ ba, đăng ký nộp thuế tại Chi cục thuế nơi có trụ sở mới của doanh nghiệp

Sau khi thực hiện các thủ tục này, doanh nghiệp đã hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận (huyện) trong cùng tỉnh (thành phố).

Trong trường hợp con dấu của doanh nghiệp có khắc địa chỉ trụ sở thì cần khắc lại con dấu theo địa chỉ mới.

Lưu ý:

Đối với việc chuyển địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc nộp tờ khai thuế cũng như đóng thuế đầy đủ cho Chi cục thuế theo quy định của pháp luật.

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chỉ làm thay đổi nội dung thông tin liên quan đến việc quản lý doanh nghiệp của cơ quan đăng ký  không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

III. Một số lưu ý khi thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh

Thay đổi địa chỉ công ty có cần đổi con dấu doanh nghiệp?

Thay đổi địa chỉ công ty cùng khu vực quận, huyện thì không cần thay đổi con dấu, không cần chuyển hồ sơ thuế.

Còn thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện, hoặc thay đổi địa chỉ khác tỉnh, thành phố thì cần phải thay đổi con dấu công ty.

Có cần thay đổi thông tin hóa đơn điện tử không?

Nếu doanh nghiệp đã thay đổi trụ sở công ty hoặc thay đổi địa điểm kinh doanh của công ty thì đương nhiên thông tin địa chỉ trên hóa đơn điện tử cũng phải thay đổi theo.

Nếu thủ tục chuyển địa chỉ công ty trong cùng Quận/Huyện thì chỉ cần liên hệ cán bộ quản lý thuế để làm thủ tục xác nhận việc thay đổi để được sử dụng hóa đơn điện tử với địa chỉ mới của doanh nghiệp.

Nếu việc thay đổi trụ sở công ty khác Quận/Huyện hoặc khác Tỉnh/Thành phố thì doanh nghiệp cần thực hiệc thủ tục chuyển hồ sơ thuế từ cơ quan quản lý thuế cũ sang cơ quan quản lý thuế mới.

Có cần thay đổi hóa đơn đỏ (VAT) khi thay đổi trụ sở công ty?

Từ Tháng 01/2020 Các doanh nghiệp đã áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử, tuy nhiên cũng có nhiều doanh nghiệp vẫn còn sử dụng hóa đơn giấy vậy việc thay đổi hóa đơn đỏ xử lý ra sao khi thay đổi trụ sở công ty.

Khi thay đổi địa chỉ công ty thì cần làm thủ tục thông báo đến cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp mình. Việc thay đổi địa chỉ trong nội bộ địa bàn quận, huyện thì có thể người quản lý thuế sẽ đóng dấu xác nhận cho mình không phải thay đổi in lại hóa đơn cũ.

Còn việc thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện, khác tỉnh, thành phố thì phải làm lại thủ tục đề nghị đặt in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn, sau đó mới được phép xuất hóa đơn đỏ cho khách hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh.

  1. Dịch vụ tư vấn thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thay đổi trụ sở công ty sang tỉnh khác tỉnh

Ký hợp đồng giao dịch với khách hàng;

Thu thập, tổng hợp các thông tin và giấy tờ cần thiết;

Xây dựng hồ sơ thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh và giao cho khách hàng ký tên, đóng dấu;

Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Nhận kết quả giấy phép kinh doanh và giao tận nơi cho khách hàng

Trên đây là bài viết về nội dung thay đổi trụ sở công ty sang tỉnh khác, hy vọng sẽ mang lại những thông tin hữu ích trong vấn đề khi bạn thành lập giấy phép.

Nếu quý doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh hãy liên hệ với chúng tôi thông qua hộp thư tư vấn ở webside Tuvanphapluatmienphi.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

 

 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775