Các loại giấy phép

Thời hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng

Hiện nay chứng chỉ hành nghề xây dựng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với các chủ thể khi tham gia vào hoạt động quản lý xây dựng.

Nhưng không phải tất cả chủ thể đều nắm rõ về điều kiện, cũng như các quy trình thủ tục cấp chứng chỉ, đăc biệt là về thời hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Vậy thời hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng hiện nay được pháp luật hiện hành quy định ra sao? Và để xin cấp loại chứng chỉ này thì cần phải đáp ứng được những điều kiện như thế nào?

Trong bài viết dưới đây với khả năng của chúng tôi tuvanphapluatmienphi.vn sẽ tư vấn cho quý khách hàng về thời hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Hi vọng rằng bài viết sẽ là một kênh thông tin tham khảo hữu ích cho quý khách hàng quan tâm.

  1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13.

Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  1. Khái quát chung về chứng chỉ hành nghề xây dựng
  2. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được pháp luật quy định tại Điều 149 Luật Xây dựng 2014 cụ thể như sau:

 

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật này có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.

  1. Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Điều 44 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau:

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề) được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật xây dựng năm 2014.

Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và không được hành nghề độc lập, không được đảm nhận chức danh theo quy định của Luật xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều Nghị định 100/2018/NĐ-CP thì:

“Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật xây dựng năm 2014”.

Có thể thấy, phạm vi được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng rất rộng, bao gồm: cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam.

Tức là, phạm vi cấp chứng chỉ bao trùm cả các yếu tố về quốc tịch (người Việt Nam và người nước ngoài) và yếu tố lãnh thổ (xây dựng hợp pháp tại Việt Nam).

Tuy nhiên, có một điểm chung đó là các đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề đều là cá nhân, không bao gồm tổ chức.

Điều này đảm bảo tính cá thể hóa về quyền năng và năng lực cho mối cá nhân, đảm bảo tính trách nhiệm cao hơn trong công việc.

III. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Căn cứ theo quy định của Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

  1. Về thời gian cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Về thời hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng được quy định như sau:

Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng thì được công nhận hành nghề.

Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực tối đa 05 năm. Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm.

Như vậy, pháp luật quy định rất cụ thể khi phân loại ra hai trường hợp là cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp và trường hợp được cấp lần đầu tại Việt Nam bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam.

Để tránh những rắc rối về thủ tục hành chính, luật quy định nếu cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng thì được công nhận hành nghề, tức là không phải làm thủ tục xin cấp chứng chỉ mà vẫn được công nhận hành nghề hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Chỉ khi nào cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng tại Việt Nam trên 6 tháng thì mới yêu cầu phải làm thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

  1. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP. Theo đó, thẩm quyền này sẽ thuộc về:

Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

 Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III;

Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên của Hội, đối với lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của mình theo quy định của Bộ Xây dựng.

  1. Dịch vụ tư vấn về thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng của tuvanphapluatmienphi.vn

Hiện nay tuvanphapluatmienphi.vn là một trong những đơn vị uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu, cung cấp các dịch vụ và tư vấn các quy trình, thủ tục, hồ sơ có liên quan đến thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chúng tôi tư vấn về thời hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng trên khắp các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam cho cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu theo đúng quy định pháp luật mới nhất hiện nay.

Với kinh nghiệm của chúng tôi đã thực hiện tư vấn trên nhiều lĩnh vực và tư vấn về thủ tục cấp phép các chứng chỉ khác nhau cho hàng trăm đơn vị.

Luôn mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ uy tín, đảm bảo thành công với chi phí thấp nhất hiện nay.

Quý khách hàng lựa chọn đơn vị chúng tôi vì:

Không am hiểu các điều kiện cần và đủ để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Đang lo lắng liệu mình có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hay không.

Không biết nơi cấp các loại chứng chỉ năng lực xây dựng tại địa phương mình đang tham gia hoạt động xây dựng.

Được tư vấn về thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho doanh nghiệp, tổ chức và quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành và các tài liệu khác.

Đảm bảo hồ sơ của quý khách hàng được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí. Khi được tư vấn sẽ không phải lo lắng vấn đề thiếu hồ sơ khi đi xin cấp các chứng chỉ về quản lý xây dựng.

Với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, chính xác, và uy tín hàng đầu.

Đảm bảo cho quý khách hàng hướng tới thứ hạng cao nhất và luôn phù hợp với mong muốn, yêu cầu của khách hàng.

Tuvanphapluatmienphi.vn là địa chỉ tư vấn dịch vụ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực quản lý xây dựng. Chúng tôi luôn cam kết thời gian, thủ tục làm các loại chứng chỉ nhanh gọn.

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và giúp quý khách hàng giải đáp tất cả các thắc mắc, những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi có nhu cầu.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775