Doanh nghiệp

Thông báo hủy mẫu dấu

Mỗi doanh nghiệp khi giao dịch trong hoạt động kinh doanh chỉ hợp pháp và có giá trị pháp lý khi con dấu của doanh nghiệp được thể hiện trên các văn bản giao dịch. Con dấu có vai trò như đại diện về mặt pháp lý của doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp đều cần có con dấu riêng mang tên mình.

Trường hợp doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng mẫu dấu cũ nữa mà muốn dùng con dấu mới thì doanh nghiệp phải làm thủ tục hủy mẫu con dấu cũ.

Hiện nay thông báo hủy mẫu dấu của doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện là văn bản được quy định theo mẫu tại Phụ lục II-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Tùy từng trường hợp cụ thể mà thủ tục hủy bỏ sẽ có một số khác biệt nhất định.

Kính mời quý bạn đọc theo dõi bài viết thông báo hủy mẫu dấu để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

 1. Khái quát chung về thông báo hủy mẫu giấu
 2. Cơ sở pháp lý

Hiện nay, thông báo hủy mẫu dấu được quy định tại Phụ lục II-10 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

 1. Khái niệm con dấu doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp được quy định tại điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“ Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp

 1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
 2. a) Tên doanh nghiệp;
 3. b) Mã số doanh nghiệp.
 4. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 5. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.
 6. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.
 7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”
 8. Số lượng con dấu của doanh nghiệp

Theo Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Con dấu doanh nghiệp:

“ 1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu doanh nghiệp….

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, doanh nghiệp có thể tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp phải tiến hành thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

 1. Quy định của pháp luật về việc hủy mẫu con dấu

Theo quy định hiện hành, có hai thủ tục khác nhau về việc hủy bỏ con dấu cụ thể như sau:

Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015

Theo khoản 2 Điều 15 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp năm2014, khi hủy mẫu con dấu thì doanh nghiệp phải nộp lại con dấu cũ và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Tiếp theo cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp thành lập sau ngày 01 tháng 7 năm 2015

Trước khi hủy mẫu con dấu thì các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo hủy mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mới thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của các lần trước đó không còn hiệu lực.

III. Thủ tục hủy mẫu con dấu

 1. Hồ sơ

Thông báo hủy mẫu dấu của doanh nghiệp

CMND của người nộp hồ sơ bản sao có công chứng, chứng thực

Giấy ủy quyền của cá nhân đi nộp hồ sơ, nếu người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật

 1. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh- sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng điện tử.

 1. Nội dung thông báo việc hủy mẫu con dấu

Hủy bỏ mẫu con dấu

Thông tin doanh nghiệp;

Thông báo về việc hủy bỏ mẫu con dấu;

Thời điểm hết hiệu lực của mẫu con dấu;

Đề nghị, cam kết;

Ký tên.

Lưu ý khi điền vào mẫu thông báo hủy mẫu dấu

Thông tin doanh nghiệp, thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện:

Để biết thêm các thủ tục về việc đăng ký, thay đổi hoặc giải thể doanh nghiệp, Quý khách tham khảo chi tiết tại:  Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cần điền một cách chính xác các thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện

Chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện

Thông báo hủy mẫu dấu

Mẫu con dấu:

Đây là phần dành cho các doanh nghiệp thay đổi con dấu và vẫn còn con dấu cũ

Thời điểm có hiệu lực của con dấu:

Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới chỉ điền vào trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi mẫu con dấu.

Như vậy, qua bài viết này chúng tôi đã trình bày một số nội dung về thông báo hủy mẫu dấu của doanh nghiệp.

 1. Mẫu thông báo về việc hủy mẫu con dấu

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

…, ngày… … tháng… … năm …

THÔNG BÁO

Về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………….      

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Thông báo về việc hủy mẫu con dấu như sau:

 1. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: ………………………………………………………………

– Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: …………………………………………………………..

 1. Hình thức mẫu con dấu:

Mẫu con dấu

Ghi chú

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

 

 

 1. Thời điểm hết hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày …. tháng … năm …

Đề nghị Quý Phòng công bố việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)1

______________________

1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

 1. Dịch vụ tư vấn về thông báo hủy mẫu dấu

Quý khách đang có ý định thông báo hủy mẫu dấu.

Hãy sử dụng dịch vụ của Tuvanphapluatmienphi.vn bạn sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí những vấn đề xung quanh liên quan đến thông báo hủy mẫu dấu từ phía luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ cũng được hạn chế một cách tối đa thời gian, công sức cho việc xin cấp lại:

Mọi giấy tờ, thủ tục đều do chúng tôi soạn thảo và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quý khách không cần đi lại trong bất cứ giai đoạn nào của quy trình xin cấp lại, giúp tận dụng thời gian cho việc điều khiển hoạt động kinh doanh.

Sau khi hoàn thành thủ tục thông báo hủy mẫu dấu, quý khách vẫn nhận được những dịch vụ hậu mãi từ phía công ty chúng tôi: tư vấn về thủ tục thuế, quản trị nội bộ, tuyển dụng nhân sự, định hướng thương hiệu… cũng như nhận được các văn bản pháp luật liên quan hoàn toàn miễn phí.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn về thông báo hủy mẫu dấu chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

Tư vấn thủ tục mà khách hàng phải thực hiện khi thông báo hủy mẫu dấu

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cho việc thông báo hủy mẫu dấu

Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ thực hiện Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng và theo dõi tình trạng hồ sơ.

Thay đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu chuyên viên (nếu có).

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thủ tục liên quan đến thủ tục thông báo hủy mẫu dấu.

Tư vấn, xử lý các vấn đề khác liên quan. Hãy liên hệ với dịch vụ chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775