Đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Xin giấy phép đầu tư là thủ tục quan trọng cần thực hiện trước khi dự án đầu tư đi vào hoạt động. Bài viết sau cung cấp một số thông tin cơ bản để bạn đọc phần nào hiểu hơn về lĩnh vực này.

Một dự án muốn thực hiện cần phải tiến hành các thủ tục đầu tư cần thiết theo quy định, gồm có: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng dự án để quyết định phải thực hiện các thủ tục nào, có trường hợp không cần thực hiện cả 2 thủ tục.

Theo đó, quyết định chủ trương đầu tư là thủ tục chỉ bắt buộc với các dự án có thẩm quyền quyết định thuộc về Quốc hội, Thủ tướng chính phủ hay Chủ tịch UBND tỉnh theo pháp luật đầu tư. 

1. Cơ sở pháp lý

Luật Đầu tư 2020

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2015 có nôi dung về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2015.

2. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Không phải tất cả các dự án đều phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chỉ một số trường hợp sau đây yêu cầu thực hiện thủ tục này:

2.1. Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế, gồm:

– Dự án có nhà đầu tư nước ngoài giữ từ 50% vốn điều lệ hoặc tổ chức kinh tế là công ty hợp danh có thành viên hợp danh đa số là người nước ngoài.

– Có tổ chức kinh tế như trên giữ từ 50% vốn điều lệ của dự án đầu tư.

– Có tổ chức kinh tế và nhà đầu tư nước ngoài như trên giữ ít nhất 51% vốn điều lệ của dự án đầu tư.

2.2. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

Ngoài ra, các dự án không thuộc các trường hợp đã nêu ở trên vẫn có thể thực hiện các thủ tục để xin cấp giấy phép đầu tư nếu chủ thể có nhu cầu. Điều này quan trọng đối với các dự án thuộc trường hợp được ưu đãi đầu tư, do trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có ghi ưu đãi đầu tư nên các nhà thầu không cần làm thủ tục xác minh mà vẫn được hưởng ưu đãi.

3. Thành phần hồ sơ

3.1. Dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư;

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Giải trình về sử dụng công nghệ;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

3.2. Đối với dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ như đối với dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và bổ sung thêm các văn bản sau:

– Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);

– Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

– Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

3.3. Đối với dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Hồ sơ như đối với dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và bổ sung thêm các văn bản sau:

– Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);

– Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

– Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

Bạn có thể trực tiếp soạn thảo hồ sơ và trình lên cơ quan chức năng chờ phê duyệt, tuy nhiên để có thể thuận lợi xin được giấy chứng nhận đầu tư nhanh chóng và tiết kiệm thời gian bạn có thể ủy quyền cho một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ về luật doanh nghiệp để được hỗ trợ.

Là một công ty chuyên về dịch vụ xin giấy phép đầu tư –  tư vấn đầu tư được đánh giá cao trong nước, sẽ là lựa chọn có thể mang đến giải pháp hiệu quả và thiết thực cho các nhà đầu tư.

4. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với:

+ Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

(2) Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

+ Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

+ Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

(3) Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với:

+ Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

5. Dịch vụ xin giấy phép đầu tư tại Tư vấn luật miễn phí

5.1 Dịch vụ xin giấy phép đầu tư gồm các nội dung sau:

–  Tư vấn về điều kiện để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Tư vấn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của công ty khi thành lập;

– Tư vấn về loại hình doanh nghiệp phù hợp;

– Tư vấn quy trình, thủ tục để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

– Thực hiện tư vấn, soạn thảo hồ sơ, rà soát lại các tài liệu, đại diện thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp;

– Tư vấn, xử lý các công việc liên quan đến thuế giai đoạn đầu;

– Tiến hành các thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài trong công ty.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm dịch vụ về thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, quý khách hàng có thể xem chi tiết tại đây.

5.2 Thời gian thực hiện

Tổng thời gian từ khi ký hợp đồng và cung cấp các tài liệu cần thiết cho đến khi nhận được giấy phép đầu tư khoảng 20 ngày. Nếu đầu tư về mảng bán lẻ thì cần khoảng 40 – 45 ngày làm việc. Trong đó:

–  Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 05 ngày làm việc.

–  Xin cấp Giấy phép đầu tư: 15 ngày làm việc.

Đối với các dự án đầu tư về mảng bán lẻ thì cần 20 – 25 ngày để xin giấy phép kinh doanh bán lẻ.

5.3 Khi lựa chọn sử dụng dịch vụ bạn sẽ được:

– Tư vấn trực tiếp bởi các luật sư hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xin giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đầu tư.

– Bạn chỉ cần cung cấp các giấy tờ cần thiết, các chuyên viên của công ty sẽ thay bạn soạn thảo hồ sơ đầy đủ.

– Thực hiện thủ tục pháp lý với cơ quan chức năng.

– Báo cáo tiến độ thường xuyên.

– Nhân viên phụ trách sẽ giải quyết một số vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

– Nhận được kết quả đúng thời hạn.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775