Đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hiện nay, vấn đề làm thế nào cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư của dự án đầu tư là cũng đang được các nhà đầu tư rất quan tâm. Vậy thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đầu tư của dự án đầu tư được quy định cụ thể như thế nào? Sau đây tư vấn luật xin được chia sẻ quy định về thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư của dự án đầu tư tới quý khách hàng:

Các bước thực hiện Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trình tự thực hiện (Điều 40 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP)

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Cơ quan đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư

Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại cơ quan đăng ký đầu tư

Trình tự thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

a) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức).

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp và chết xuất

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp lại); hoặc

Văn bản thông báo từ chối (nêu rõ lý do).

Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) làm mất hoặc làm hỏng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015.

Dịch vụ tư vấn luật

Trên đây là toàn bộ thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án tại Việt Nam. Với hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, chúng tôi đã hỗ trợ cho hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam có hành lang pháp lý chuẩn mực

Dịch vụ của tư vấn luật

Nếu có vấn đề cần tư vấn hỗ trợ về đầu tư hoặc tất cả những dịch vụ khác liên quan, bạn vui lòng liên hệ với tư vấn luật nhé.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775