Đầu tư nước ngoài

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Hiện nay, vấn đề làm thế nào để chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư là cũng đang được các nhà đầu tư rất quan tâm.

Vậy thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được quy định cụ thể như thế nào? Sau đây tư vấn luật xin được chia sẻ quy định về thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư tới quý khách hàng:

Cơ sở pháp lý

Luật đầu tư 2014

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Hoạt động dự án đầu tư là gì?

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Hoạt động dự án đầu tư là việc đưa dự án đầu tư được thực hiện trong thực tế

Các trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

  • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
  • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
  • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
  • Các dự án mà Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng hoạt động mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
  • Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
  • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
  • Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
  • Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

Các bước thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan đầu tư

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Cơ quan đầu tư tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả ngay thời điểm nộp hồ sơ.

Trình tự thủ tục chấm dứt dự án đầu tư nước ngoài

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đầu tư.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Điểm a Khoản 2 Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP):

Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (Điểm b Khoản 2 Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP):

Thông báo của nhà đầu tư (Theo mẫu);

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

Bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, Quyết định của nhà đầu tư …

Ghi chú: Bản sao hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP: bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: Ngay khi nhà đầu tư nộp hồ sơ chấm dứt dự án.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức).

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư – Mẫu I.11 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư chấm dứt hoạt động thuộc một trong các trường hợp sau: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo điều lệ doanh nghiệp, hợp đồng; dự án hết thời hạn hoạt động.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2016.

Thanh lý dự án đầu tư theo quy định pháp luật

Việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản

Dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai

Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế.

Tại Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 việc thanh lý dự án đầu tư được quy định tại khoản 3,4 như sau:

3. Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

4. Trừ trường hợp được gia hạn, dự án đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất và nhà đầu tư không tự thanh lý tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đất, cơ quan ra quyết định thu hồi đất tổ chức thanh lý tài sản gắn liền với đất.

Câu hỏi thường gặp phải khi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư 

Câu hỏi 1: Doanh nghiệp tôi chỉ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư mà không giải thể doanh nghiệp có được không?

Luật P&P trả lời là bạn có thể thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư mà không thực hiện giải thể công ty. Bởi một doanh nghiệp có thể có nhiều dự án đầu tư, doanh nghiệp chỉ muốn chấm dứt hoạt động của một dự án đầu tư nhưng vẫn muốn tiếp tục các dự án khác thì không thực hiện giải thể doanh nghiệp

Câu hỏi 2: Khi thực hiện giải thể, doanh nghiệp tôi có thể thực hiện đồng thời cá bước tại các cơ quan khác nhau được hay không?

Doanh nghiệp có thể thực hiện đồng thời hai bước đó là bước 2 (thông báo giải thể) và bước 3 (giải thể chốt thuế). Bởi kết quả của hai bước này không liên quan trực tiếp đến nhau

Câu 3: Phải làm gì khi công ty bị mất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Vì trong hồ sơ bước 4 (giải thể xóa tên doanh nghiệp) cần có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản gốc nên nếu doanh nghiệp bạn làm mất Giấy chứng nhận ĐKKD thì có thể xử lý theo hai cách:

Cách 1: Nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD

Cách 2: Xin xác nhận của Cơ quan Công an với nội dung đã làm mất Giấy chứng nhận ĐKKD

Khách hàng cần cung cấp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Con dấu công ty

Công việc của chúng tôi

Tư vấn các thủ tục, vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Nhận tài liệu từ quý khách.

Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho quý khách

Dịch vụ của tư vấn luật

Nếu có vấn đề cần tư vấn hỗ trợ về thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư hoặc tất cả những dịch vụ khác liên quan, bạn vui lòng liên hệ với tư vấn luật bạn nhé.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775