Doanh nghiệp

Thủ tục đổi tên doanh nghiệp

Thủ tục đổi tên doanh nghiệp là thủ tục phải tiến hành tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT nơi công ty đặt trụ sở chính.

Khi có mong muốn thay đổi tên công ty quý công ty cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật doanh nghiệp về vấn đề thay đổi tên công ty.

Tên công ty thì không được trùng lặp trên phạm vi cả nước, cách đặt tên không được gây trùng lặp nên để các công ty có thể tự đặt tên mà được chấp thuận ngay khá khó khăn.

Từ đó thì các công ty thường tìm đến các đơn vị tư vấn pháp lý để nhờ tư vấn về tên dự tính đặt và thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp.

Một phần lý do mà các công ty tìm đến đơn vị tư vấn để giúp thủ tục, hồ sơ chuẩn bị để thay đổi tên nhanh nhất mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao.

Tuvanphapluatmienphi.vn với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp nên có thể tự tin đồng hành với công ty trong những thủ tục.

Tại bài viết dưới đây, chúng tôi mong rằng có thể đưa tới quý công ty cách thức cũng như dịch vụ tư vấn thu tuc doi ten cong ty nhanh chóng và chính xác nhất.

  1. Các trường hợp cần tiến hành thủ tục đổi tên doanh nghiệp
  2. Thay đổi tên Tiếng Việt doanh nghiệp

Thay đổi loại hình doanh nghiệp từ TNHH sang cổ phần hoặc ngược lại sẽ phải thực hiện thủ tục đổi tên doanh nghiệp và khắc lại con dấu (mộc) doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đang là doanh nghiệp TNHH một thành viên chuyển sang Doanh nghiệp TNHH hai thành viên khi thay đổi thường không bị ảnh hưởng đến tên doanh nghiệp, mà chỉ thay đổi loại hình doanh nghiệp nên thường sẽ không ảnh hưởng đến tên doanh nghiệp và không phải làm lại con dấu (mộc) của doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp thay đổi tên riêng, thêm thành tố hoặc hậu tố trên tên doanh nghiệp cũng phải thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp và làm lại dấu (mộc) của doanh nghiệp.

  1. Thay đổi tên Tiếng nước ngoài của doanh nghiệp

Dù doanh nghiệp không thay đổi tên Tiếng Việt nhưng xét thấy tên tiếng nước ngoài dịch chưa chính xác hoặc cần thay đổi phù hợp hơn với tên Tiếng Việt thì có thể thay đổi tên Tiếng nước ngoài của doanh nghiệp.

Việc thay đổi tên nước ngoài của doanh nghiệp cần phải thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Việc thay đổi tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp không đồng thời thay đổi tên Tiếng Việt của doanh nghiệp thì không cần thực hiện thủ tục đổi dấu của doanh nghiệp.

  1. Thay đổi tên viết tắt của doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp muốn thay đổi tên viết tắt của doanh nghiệp do phục vụ các nhu cầu khác của doanh nghiệp như trùng với nhãn hiệu, hoặc xây dựng nhận diện thương hiệu mới của doanh nghiệp,… thì có thể thay đổi riêng tên viết tắt của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp có đăng ký tên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tên viết tắt khi thay đổi cần thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cũng như thay đổi tên tiếng nước ngoài, khi doanh nghiệp thay đổi tên viết tắt không đồng thời thay đổi tên Tiếng Việt của doanh nghiệp thì không cần thực hiện thủ tục đổi lại con dấu của doanh nghiệp.

  1. Lựa chọn đặt tên mới cho doanh nghiệp:

Theo quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp thì tên doanh  nghiệp là tên tiếng việt của doanh nghiệp bao gồm 02 thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể có tên viêt tắt và tên bằng tiếng nước ngoài (được dịch từ tên tiếng việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh).

Như vậy, khi thay đổi tên tiếng việt của doanh nghiệp thì tên viết tắt, tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có) cũng cần thay đổi.

Khi tiến hành thủ tục đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp cần lưu ý không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc (bao gồm cả tên nước ngoài và tên viết tắt).

Đồng thời, doanh nghiệp không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp (trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó).

Như vậy, để đảm bảo khả năng chấp thuận tên mới, doanh nghiệp cần tra cứu tên doanh nghiệp đã đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, trước khi đăng ký, doanh nghiệp có thể tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì tên doanh nghiệp mới được coi là không vi phạm.

III. Giấy tờ, tài liệu cần có để thực hiện thủ tục đổi tên doanh nghiệp

Để được Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, mọi người sẽ phải soạn thảo hồ sơ theo đúng quy định.

Thông tin về các hồ sơ phải chuẩn bị được nêu rất rõ tại Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Thế nhưng, không ít doanh nghiệp đã chuẩn bị hồ sơ sai quy định do tham khảo thông tin từ các nguồn không chính thống.

Bởi vậy, để tránh mất thời gian, công sức, mọi người nên chọn lọc thông tin thật kỹ lưỡng về hồ sơ đổi tên giấy phép kinh doanh.

  1. Hồ sơ thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp

01 Thông báo thay đổi theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Nội dung thông báo cần cung cấp đầy đủ thông tin về Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; tên dự kiến thay đổi; người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên

01 Quyết định thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp của thành viên/hội đồng thành viên/chủ sở hữu/Đại hội đồng cổ đông (tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp)

Ví dụ:

Đối với doanh nghiệp TNHH 1 thành viên: Quyết định của chủ sở hữu về việc thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên và Doanh nghiệp hợp danh: Quyết định và Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên.

Đối với doanh nghiệp cổ phần: Quyết định và Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

01 Bản sao cuộc họp ghi rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ doanh nghiệp

  1. Nộp hồ sơ thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp

Các doanh nghiệp sau khi chuẩn bị xong những hồ sơ, tài liệu cần thiết sẽ tiến hành nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nhưng lưu ý không phải Phòng Đăng ký kinh doanh nào cũng tiếp nhận hồ sơ thay đổi tên của doanh nghiệp.

Mọi người cần nộp hồ sơ tại đúng nơi doanh nghiệp đã đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Về hình thức nộp hồ sơ thủ tục đổi tên doanh nghiệp, mọi người có thể chọn online và offline.

Đối với hình thức online, mọi người sẽ phải scan hồ sơ và gửi lên Cổng thông tin quốc gia https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.

Sau đó theo dõi và nhận thông báo sửa đổi, bổ sung nếu có từ Phòng Đăng ký kinh doanh.

Trường hợp nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ giấy về địa chỉ Phòng Đăng ký kinh doanh nơi thành lập.

Đối với hình thức offline, mọi người sẽ đến trực tiếp bộ phận Một cửa – Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ.

Sau đó, bộ phận chuyên môn sẽ kiểm tra sơ bộ và gửi lại giấy xác minh đã nhận hồ sơ, đồng thời ghi rõ lịch hẹn trả kết quả.

Ngoài hai hình thức kể trên, doanh nghiệp còn có một lựa chọn khác là ủy quyền thực hiện thủ tục đổi tên doanh nghiệp cho một đơn vị, cá nhân chuyên nghiệp như Tuvanphapluatmienphi.vn.

  1. Thủ tục thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp

Thủ tục thủ tục đổi tên doanh nghiệp cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Xác định tên doanh nghiệp dự kiến đăng ký và tiến hành tra cứu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Quý khách hàng chỉ cần cung cấp tên dự định thay đổi, Tuvanphapluatmienphi.vn sẽ giúp khách hàng tra cứu và đưa ra một số phương án có khả năng đăng ký nếu tên mà khách hàng cung cấp đã bị trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp và nộp hồ sơ

Thành phần hồ sơ thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp bao gồm:

Thông báo thay đổi

Biên bản họp (đối với doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)

Quyết định thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp.

Giấy giới thiệu, giấy uỷ quyền cho người nộp hồ sơ.

Giấy đề nghị công bố thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, Tuvanphapluatmienphi.vn sẽ làm thủ tục công bố thông tin cho doanh nghiệp.

Công bố thông tin là thủ tục bắt buôc khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nếu doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng và phải khắc phục hậu quả là: buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Khắc con dấu pháp nhân và công bố mẫu dấu:

Sau khi có đăng ký kinh doanh mới của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiến hành khắc dấu và nộp thông  báo mẫu dấu cho quý khách.

Kết quả khách hàng nhận được sau khi sử dụng dịch vụ của Tuvanphapluatmienphi.vn:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy biên nhận công bố và biên lai công bố thông tin

Con dấu tròn doanh nghiệp

Thông báo sử dụng mẫu dấu và giấy biên nhận hồ sơ thông báo mẫu dấu

Hồ sơ nội bộ để lưu ở văn phòng

  1. Lưu ý sau khi thực hiện thủ tục đổi tên doanh nghiệp

Thứ nhất, Sau khi thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp.

Do nội dung con dấu của doanh nghiệp phải thể hiện hai thông tin:

Tên doanh nghiệp;

Mã số doanh nghiệp.

Do đó, khi thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp thì con dấu pháp nhân của doanh nghiệp cũng phải thay đổi.

Kể từ ngày 01/07/2015, khi doanh nghiệp có nhu cầu khắc con dấu pháp nhân mới với tên doanh nghiệp mới thì doanh nghiệp có quyền lựa chọn số lượng, hình thức con dấu và thậm chí được giữ lại con dấu cũ với tên doanh nghiệp cũ.

Trường hợp doanh nghiệp lứ chọn sử dụng nhiều hơn một con dấu thì các con dấu của doanh nghiệp cần phải được khắc với nội dung và hình thức đồng nhất.

Hiện nay, doanh nghiệp khắc dấu có trách nhiệm công bố mẫu dấu của doanh nghiệp (không phải đăng ký mẫu dấu). Sau đó Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy xác nhận công bố mẫu dấu của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp lưu ý giữ lại Giáy công bố mẫu dấu để xuất trình khi thưc hiện thủ tục tại ngân hàng hoặc các đơn vị khác.

Thứ hai, in ấn lại hóa đơn VAT.

Đối với các doanh nghiệp phải có hóa đơn VAT thì sau khi thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi hóa đơn VAT vì trong hóa đơn bắt buộc phải có tên của doanh nghiệp.

Thứ ba, thông báo việc thay đổi với cơ quan có liên quan

Các cơ quan có liên quan bao gồm: Thuế, Ngân hàng, bảo hiểm, đối tác, bạn hàng và các cơ quan quản lý chuyên ngành…

Thứ tư, sau khi thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp, các tài sản đăng ký sở hữu bởi doanh nghiệp cũng phải thay dổi theo tên mới.

  1. Dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục đổi tên doanh nghiệp

Trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn thủ tục đổi tên doanh nghiệp, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

Tư vấn lựa chọn tên, cách đặt tên doanh nghiệp để khách hàng tham khảo và lựa chọn

Tư vấn quy trình, thu tuc doi ten cong ty

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cho việc tiến hành thủ tục đổi tên doanh nghiệp

Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng và theo dõi tình trạng hồ sơ. Thay đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu chuyên viên (nếu có)

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thủ tục liên quan đến việc thay thủ tục đổi tên doanh nghiệp

Tư vấn, xử lý các vấn đề khác liên quan.

Hãy liên hệ với dịch vụ chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775