Đầu tư nước ngoài

Thủ tục tăng vốn đầu tư

Sau khi thành lập dự án tại Việt Nam trong quá trình triển khai và đưa dự án đi vào hoạt động đôi khi nguồn vốn ban đầu không đủ để đáp ứng cho nhu cầu thực tế hoặc nhà đầu tư cần thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định của pháp luật nhưng chưa biết Hồ sơ tăng vốn đầu tư dự án cần những gì?

Thủ tục tăng vốn đầu tư

Sau đây tư vấn luật gửi đến quý khách hàng danh mục hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị khi thực hiện tăng vốn dự án dự đầu tư bao gồm:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Giải trình tăng vốn dự án đầu tư ;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao;
  • Đăng ký kinh doanh bản sao;
  • Tài liệu chứng tăng vốn: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất/Sao kê tài khoản ngân hàng/Thư bảo lãnh ngân hàng;
  • Trường hợp tăng vốn bằng tải sản do nhà đầu tư mua theo hình thức vay cần: Tờ khai hải quan/hóa đơn chứng từ mua/ hợp đồng vay.
  • Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền;
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nộp hồ sơ

Như vậy, khi tăng vốn dự án đầu tư thì nhà đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nêu trên, mỗi hình thức tăng vốn sẽ có tài liệu, giấy tờ cần nộp phù hợp.

Dịch vụ của tư vấn luật

Với hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, chúng tôi đã hỗ trợ cho hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam có hành lang pháp lý chuẩn mực.

Nếu có vấn đề cần tư vấn hỗ trợ về Tăng vốn dự án đầu tư hoặc tất cả những dịch vụ khác liên quan, bạn vui lòng liên hệ với tư vấn luật bạn nhé.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775