Doanh nghiệp

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu ngoại ngữ của mọi người trong xã hội, hàng loạt các trung tâm ngoại ngữ được mở ra với nhiều loại ngôn ngữ chẳng hạn: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn.

Để được thành lập và hoạt động, các trung tâm ngoại ngữ này phải đảm bảo được điều kiện về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Sau đây tư vấn luật sẽ tư vấn thủ tục và điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động và hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hướng dẫn doanh nghiệp cách chuẩn bị hồ sơ và các bước thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Sở giáo dục và đào tạo nơi triển khai kinh doanh hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

Khái quát chung về thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ là một trong những công việc khá khó khăn khi người thực hiện thủ tục chưa có nhiều kinh nghiệm.

Do đó, trước khi lập trung tâm ngoại ngữ, tổ chức, cá nhân cần có những kiến thức cơ bản để thực hiện thủ tục này.

Để thành lập được một trung tâm ngoại ngữ các cá nhân, tổ chức có nhu cầu cần phải thực hiện 2 công việc.

Thứ nhất, thành lập doanh nghiệp.

Thứ hai, mở trung tâm ngoại ngữ.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp trước khi mở trung tâm ngoại ngữ

Trước khi đi vào phần chi tiết liên quan thủ tục và hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tư vấn luật sẽ tư vấn những công việc mà các bạn cần phải thực hiện trước khi mở trung tâm ngoại ngữ.

Vậy các công việc đó là gì?

hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định của pháp luật, nếu cá nhân và tổ chức có nhu cầu mở trung tâm ngoại ngữ trước tiên cần phải thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Bởi vì, một trung tâm ngoại ngữ thì cần phải có công ty chủ quản. Do đó, bước đầu tiên bạn cần phải làm là thành lập công ty.

Đây được xem là một yếu tố quan trọng trước khi thành lập Trung tâm ngoại ngữ.

Vậy cần phải thành lập công ty theo loại hình doanh nghiệp nào?

Theo chúng tôi, tùy thuộc vào nhu cầu, mục đích của người thành lập trung tâm ngoại ngữ mà sẽ thành lập các loại hình công ty tương ứng.

Ví dụ: Một nhóm giáo viên có nhu cầu mở Trung tâm ngoại ngữ thì 02 loại hình doanh nghiệp phù hợp với các bạn là Công ty Cổ Phần và Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Mỗi một loại hình doanh nghiệp thì đều có những ưu khuyết điểm, vì thế bạn nên lựa chọn loại hình phù hợp để có thể phát triển công ty tốt nhất.

Về thủ tục thành lập doanh nghiệp trước khi mở trung tâm ngoại ngữ chúng tôi đã có những bài viết rất chi tiết về vấn đề này, quý khách hàng có thể tìm đọc trên webside tư vấn luật của chúng tôi.

Tuy nhiên, về cơ bản trình tự này được quy định trong Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

“ Điều 26. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

 1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:
 2. a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 3. b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 4. c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 5. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.
 6. Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 7. Tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Cá nhân được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký để được cấp và việc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 8. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
 9. Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, liên thông trong đăng ký doanh nghiệp.”

Từ quy định của Luật doanh nghiệp như trên, trình tự này có thể gói gọn trong 2 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tùy vào loại hình doanh nghiệp để chuẩn bị hồ sơ, theo quy định của luật Doanh nghiệp 2020

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp (xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Tùy từng tỉnh/ thành phố để chọn phương thức nộp trực tiếp qua bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư hay gián tiếp qua hệ thống mạng Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu nộp qua mạng cần đăng ký tài khoản trên trang: dangkykinhdoanh.gov.vn và làm thủ tục nộp hồ sơ tại tài khoản này.

Nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện thành lập

Mặc dù luật doanh nghiệp 2014 đã được thay thế bằng luật doanh nghiệp 2020 tuy nhiên các quy định điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ vẫn thực hiện theo Nghị định 135/2018/NĐ-CP là Nghị định mới nhất có hiệu lực ngày 20/11/2018.

Theo đó, điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

“Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

 1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.”

Điều kiện nhân sự

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định chi tiết về điều kiện nhân sự của Trung tâm Ngoại ngữ như sau:

“2. Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 1. a) Có nhân thân tốt;
 2. b) Có năng lực quản lý;
 3. c) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

 1. d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.”

Điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

 Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm những loại giấy tờ, tài liệu sau:

Đăng ký kinh doanh công ty (Bản sao y có chứng thực – Doanh nghiệp cung cấp)

Hợp đồng thuê nhà nơi đặt trụ sở trung tâm (Doanh nghiệp cung cấp)

Văn bản xác nhận về kinh nghiệm làm việc 03 năm trong ngành giáo dục của Giám đốc trung tâm, bằng tốt nghiệp trình độ Đại học ngoại ngữ (Doanh nghiệp cung cấp)

Giấy xác nhận địa điểm hoạt động của phường.

Sơ yếu lý lịch của Giáo viên, Nhân viên trung tâm (Sơ yếu lý lịch, bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm tiếng anh, hoặc bằng tốt nghiệp chuyên ngành tiếng anh và Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, hoặc có chứng chỉ quốc tế về tiếng anh như Ielts, Tofle…., Hợp đồng lao động, Giấy khám sức khỏe, Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Xác nhận nhân sự

PCCC: Có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định, có Biên bản kiểm tra PCCC.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động giáo dục và Nghị định 135/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ46/2017/NĐ-CP. Để thành lập trung ngoại ngữ, cần tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

Thực hiện thủ tục tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. (Qúy khách xem phần thủ tục thành lập và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Bước 2: Thủ tục cấp biên bản cơ sở đảm bảo đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Thực hiện thủ tục tại  Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. (Qúy khách xem phần thủ tục cấp biên bản đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy).

Bước 3: Thủ tục cấp quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Thành phần hồ sơ: Khoản 2 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động giáo dục được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Thời gian: 15 ngày làm việc. Cụ thể:

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại khoản 1 Điều này quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Kết quả: Quyết định lập cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Bước 4: Thủ tục cấp quyết định cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động.

Theo khoản 2 Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động giáo dục được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

Thành phần hồ sơ cấp phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động gồm:

Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Thời gian: 20 ngày làm việc. Cụ thể:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Kết quả: Quyết định lập cho phép trung tâm hoạt động giáo dục.

Trên đây là toàn bộ thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ mà quý khách hàng cần phải thực hiện.

Có thể thấy, để thành lập được một trung tâm ngoại ngữ và đi vào hoạt động không phải là điều dễ dàng.

Tuy nhiên, nếu quý khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ của chúng tôi, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ một cách nhanh nhất.

Dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ

Dịch vụ pháp lý của tư vấn luật:

Tư vấn pháp luật cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ trực tuyến miễn phí.

Tư vấn yêu cầu xin thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Tư vấn hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động mở trung tâm ngoại ngữ.

Tư vấn trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ giảng dạy ngoại ngữ.

Tư vấn các lưu ý khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ giảng dạy ngoại ngữ.

Thay mặt quý khách hàng thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775