Doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Thay đổi địa chỉ công ty không phải là nhu cầu xa lạ đối với các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, đặc biệt trong tình hình kinh tế nhiều thay đổi hiện nay.

Tùy thuộc vào việc thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, khác quận hay khác tỉnh sẽ có những quy định khác nhau mà nếu không tìm hiểu kỹ rất dễ phạm phải sai lầm.

Chính vì thế các doanh nghiệp cần phải cẩn trọng khi tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty. Thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư mục đích nhằm ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Vậy các công việc mà doanh nghiệp cần thực hiện khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty là gì? Hãy cùng tư vấn luật tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé

Khái quát chung về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Khái niệm địa chỉ công ty

Địa chỉ công ty là địa điểm làm việc, liên hệ của doanh nghiệp trong lãnh thổ Việt Nam, địa chỉ công ty được xác định bằng số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Khái niệm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty là một trình tự được thực hiện tại cơ quan hành chính. Cụ thể, được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư. Với mục đích nhằm ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh sẽ bao gồm nhiều bước khác nhau.

Nhằm giúp mọi người có cái nhìn khái quát về những công việc mà mình sẽ thực hiện, chúng tôi dành nội dung đầu tiên này để giới thiệu về quy trình, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất.

Về cơ bản thu tuc thay doi dia chi cong ty gồm 5 bước như sau:

Bước 1: Hoàn tất các thủ tục với cơ quan thuế khi thay đổi địa chỉ công ty khác quân/huyện/tỉnh/thành phố

Trong bước này, với những công ty thay đổi địa chỉ khác quận và khác tỉnh sẽ phải nộp thông báo theo mẫu số 08 tới cơ quan thuế đang quản lý doanh nghiệp để tiến hành thủ tục “chốt” thuế quận/huyện/tỉnh cũ và xin công văn xin chuyển sang quận/huyện/tỉnh/thành phố mới.

Thời gian thực hiện thủ tục này thông thường kéo dài tư 5-10 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ đăng ký.

Lưu ý: Với các công ty tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận/huyện sẽ không cần phải tiến hành thủ tục này.

Bước 2: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Sau khi hoàn thành việc chốt thuế quận/huyện/tỉnh/thành phố cũ và có công văn của cơ quan thuế cho chuyển sang địa chỉ mới, doanh nghiệp sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty để tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi địa chỉ.

Bước 3: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trực tuyến tới Phòng Đăng ký kinh doanh qua Cổng thông tin quốc gia

Việc nộp hồ sơ sẽ được thực hiện trực tuyến, sau khi hồ sơ được chấp nhận hợp lệ sẽ tiến hành thủ tục nộp hồ sơ giấy tới cơ quan đăng ký

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi địa chỉ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi đồng ý và cấp giấy chứng nhận đã thay đổi địa chỉ công ty

Bước 5: Nhận thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi

Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ sẽ tiến hành nộp hồ sơ giấy tại Sở kế hoạch đầu tư để nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan thuế

Quy định tại Khoản 2, Điều 8, Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 40, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, các doanh nghiệp trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ công ty có nghĩa vụ hoàn tất mọi thủ tục với cơ quan thuế.

Cụ thể, doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản thuế còn nợ. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế hoàn trả các khoản thuế nộp thừa, thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết…

Nếu thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đồng nghĩa với việc không thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Nhưng nếu ngược lại, doanh nghiệp chuyển đổi địa chỉ đến tỉnh, thành phố khác sẽ dẫn đến việc thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Lúc này, doanh nghiệp ngoài các nghĩa vụ nêu trên còn phải soạn thảo hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đi và nơi chuyển đến.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại nơi chuyển đi:

01 Tờ khai theo mẫu 08-MST quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC

01 Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cập theo địa chỉ mới (Nếu người thực hiện hồ sơ là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân…)

Một số tài liệu khác theo từng trường hợp cụ thể

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại nơi chuyển đến:

Nếu đối tượng soạn thảo hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế là doanh nghiệp sẽ thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Trường hợp đối tượng soạn thảo hồ sơ là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh… hồ sơ sẽ bao gồm:

01 Thông báo chuyển địa điểm theo mẫu 09-MST quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC

01 Giấy phép thành lập công ty và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cập theo địa chỉ mới (Bản sao)

Một số tài liệu khác theo từng trường hợp cụ thể

Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Như vậy, các doanh nghiệp không chỉ thực hiện thủ tục đối với cơ quan thuế mà đồng thời còn phải chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa điểm công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mọi người cần phân biệt rạch ròi giữa hai công việc.

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, khác quận hồ sơ bao gồm:

01 Thông báo thay đổi địa chỉ nêu rõ: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; địa chỉ dự định chuyển đến; họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật

01 Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên), của các thành viên hợp danh (với công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần)

01 Bản sao biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty;

01 Bản gốc Công văn (mẫu 09) cơ quan thuế về việc đồng ý cho chuyển quận (áp dụng trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện)

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khách tỉnh/thành phố hồ sơ bao gồm:

01 Thông báo thay đổi địa chỉ nêu rõ: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; địa chỉ dự định chuyển đến; họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật

01 Điều lệ công ty đã sửa đổi bổ sung (Bản sao)

mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Công ty TNHH 1 thành viên), danh sách thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên), danh sách cổ đông (Công ty cổ phần), danh sách thành viên hợp danh (Công ty hợp danh)

01 Quyết định của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên), của các thành viên hợp danh (với công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần)

01 Bản sao biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty

Có thể thấy hồ sơ bao gồm rất nhiều các loại mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty. Nếu Quý khách hàng sửa dụng dịch vụ của chúng tôi chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ các mẫu này theo đúng quy định.

Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ

Đối với câu hỏi nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty ở đâu? Có hai đáp án cho câu hỏi này.

Đầu tiên, mọi người sẽ gửi hồ sơ đăng ký thay đổi chỉ kinh doanh công ty (bản mềm) qua Cổng thông tin quốc gia theo địa chỉ website https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.

Sau đó, nếu nhận được kết quả hợp lệ mọi người sẽ sử dụng hồ sơ (bản cứng) gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Các việc cần phải làm sau khi tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Sau khi được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, vẫn còn khá nhiều vấn đề liên quan mà doanh nghiệp cần phải xử lý.

Trong đó, vấn đề liên quan đến con dấu và hóa đơn khiến các doanh nghiệp đau đầu nhất. Vì thế, tư vấn luật sẽ hướng dẫn mọi người cách thức thay đổi, bổ sung con dấu và hóa đơn công ty. Cụ thể như sau:

Về con dấu công ty

Nếu thay đổi địa điểm công ty đến một quận/huyện, tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thực hiện thủ tục khắc lại con dấu và công bố lại việc sử dụng con dấu trên cơ sở dữ liệu quốc gia – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty trong cùng một quận không phải tiến hành khắc lại dấu.

Về hóa đơn công ty

Trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện

Doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ. Tuy nhiên, cần khắc thêm dấu đóng tên công ty, địa chỉ mới công ty và đóng vào hóa đơn cũ. Sau đó làm công văn (Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn) lên Chi cục thuế xin phép được tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ.

Trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện/tỉnh

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi

Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn

Nộp Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng

Nộp thông báo điều chỉnh hóa đơn đến cơ quan thuế

Hoặc nếu khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ mà muốn sử dụng hóa đơn mới, khách hàng cần tiến hành:

Nộp thông báo hủy hóa đơn với cơ quan thuế

Nộp thông báo phát hành hóa đơn mới

thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh

Thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh

Các vấn đề khác khi thay đổi địa chỉ công ty cần làm

Thay đổi thông tin địa chỉ công ty khác quận/huyện sẽ cần tiến hành thay đổi cơ quan bảo hiểm y tế, xã hội

Thay đổi thông tin địa chỉ chủ tài khoản đối với tài khoản ngân hàng công ty;

Ký hợp lục hợp đồng thay đổi địa chỉ với các hợp đồng đã ký ký và đang tiến hành công việc;

Thay đổi mọi thông tin liên quan có ghi nhận địa chỉ công ty trên đó;

Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Vậy trong quá trình cung cấp dịch vụ liên quan đến thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, tư vấn luật sẽ thực hiện những công việc sau:

Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh cùng quận/huyện, khác quận/huyện, khác tỉnh/thành phố.

Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu cho việc thay đổi địa chỉ công ty, các mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty.

Soạn thảo và nộp hồ sơ tại cơ quan thuế để xin công văn đồng ý chuyển quận.

Soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty và nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nới cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên.

Nhận công văn từ cơ quan thuế và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đã thay đổi địa chỉ công  ty.

Khác mới dấu công ty, công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia.

Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi thay đổi địa chỉ công ty.

Hãy đến với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất vè thủ tục thay đổi địa chỉ công ty!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775