Doanh nghiệp

Vốn điều lệ hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh nhỏ lẻ phổ biến nhất hiện nay, được rất nhiều người quan tâm.

Vậy vốn điều lệ hộ kinh doanh cá thể hiện nay bao nhiêu là đủ và có cần phải chứng minh khi thành lập hộ kinh doanh cá thể không?

Bài viết sau đây, Tư Vấn Luật sẽ đưa ra nhứng giải đáp về vấn đề liên quan đến hộ kinh doanh cá thể khi thành lập cần bao nhiêu vốn?

Cách đặt tên và kê khai thuế với hộ kinh doanh cá thể? và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Hi vọng những thông tin trong bài viết sẽ mang lại nhiều giá trị cho hoạt động kinh doanh của Quý khách hàng.

Tìm hiểu về vốn điều lệ hộ kinh doanh cá thể

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh

Nghị định số 139/2016/NĐ-CPP

Khái niệm vốn điều lệ hộ kinh doanh cá thể

Theo Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hộ kinh doanh cá thể là một loại hình kinh doanh, trong đó:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Như vậy vốn đăng ký kinh doanhn hộ cá thể chính là vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm các cá nhân bỏ ra để thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đây còn là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các cá nhân góp vốn.

Quy định về vốn điều lệ hộ kinh doanh cá thể hiện nay

Hiện nay pháp luật không quy định số vốn điều lệ hộ kinh doanh cá thể tối đa hay tối thiểu khi thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Do vậy, đăng ký số vốn bao nhiêu là tùy thuộc vào khả năng của mỗi người và tùy thuộc vào quy mô, ngành nghề mà người đăng ký muốn hướng đến.

Việc chọn số vốn kinh doanh hộ cá thể cũng tùy thuộc vào kinh nghiệm và nền tảng của chủ hộ kinh doanh.

Nếu là hộ kinh doanh mới chưa có kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý kinh doanh thì nên để số vốn vừa phải, đủ khả năng của mình.

Khi việc kinh doanh bắt đầu đi vào hoạt động ổn định, có dấu hiệu phát triển dần dần thì mới nên đăng ký tăng vốn điều lệ lên cao hơn.

Quy trình, thủ tục đăng ký vốn điều lệ hộ kinh doanh cá thể

Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể được quy định tại Điều 52, Nghị định 43/2010/NĐ-CP (Nghị định 78/2015/NĐ-CP) về đăng ký hộ kinh doanh như sau:

“1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

 1. a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
 2. b) Ngành, nghề kinh doanh;
 3. c) Số vốn kinh doanh;
 4. d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 1. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
 2. a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 3. b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này;
 4. c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

 1. Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 2. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế – kỹ thuật cấp tỉnh.”

Như vậy với những ngành, nghề có vốn pháp định thì mới yêu cầu cần có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Những lưu ý về vốn điều lệ đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Hộ kinh doanh cũng nên đăng ký vốn điều lệ hộ kinh doanh cá thể thấp, không nên đăng ký vốn cao vì cơ quan thuế sẽ dựa vào các 3 điều kiện sau để áp mức thuế khoán hằng tháng cho hộ kinh doanh:

vốn điều lệ hộ kinh doanh cá thể

vốn điều lệ hộ kinh doanh cá thể

Vốn cao hay thấp.

Địa điểm kinh doanh này thuộc khu sầm uất, có địa thế thuận lợi, mặt tiền hay trong hẻm.

Mặt hàng của hộ kinh doanh này thuộc diện có khả năng tiêu thụ tốt hay không?

Theo Khoản 1 Điều 3, Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CPP ngày 04/10/2012 quy định mức lệ phí môn bài mà hộ kinh doanh phải đóng:

“1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

 1. a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
 2. b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
 3. c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 1. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
 2. a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;
 3. b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;
 4. c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.”

Trên đây là những thông tin cơ bản mà Tư Vấn Luật giải đáp cho Quý khách hàng liên quan đến đăng ký vốn kinh doanh hộ cá thể.

Nếu Quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết.

Có thể chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp không?

Thông qua bài viết về nội dung vốn điều lệ hộ kinh doanh cá thế đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giải đáp thêm cho Quý khách hàng vấn đề chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang các loại hình doanh nghiệp.

Bởi chúng tôi nhận thấy, đây là một vấn đề được nhiều nhà kinh doanh quan tâm.

Vậy hãy cùng theo dõi để xem có thể chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp không nhé.

Do thủ tục cấp phép giữa hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp khác nhau, cụ thể hộ kinh doanh được Ủy ban nhân dân Quận/ huyện cấp phép, doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Tỉnh cấp phép.

Vì vậy khi hộ kinh doanh muốn chuyển đổi lên doanh nghiệp phải làm thủ tục giải thể hộ kinh doanh, sau đó làm các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh thành lập doanh nghiệp nộp lên Sở KH&ĐT cấp tỉnh.

Hoặc có thể hoạt động song song cả hai.

Như vậy, các nhà kinh doanh hoàn toàn có thể chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp sau khi thực hiện các công việc do luật định. Cụ thể đó là:

Thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh cá thể:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh;

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và hoạt động mà thành lập doanh nghiệp theo loại hình phù hợp.

Dịch vụ tư vấn vốn điều lệ hộ kinh doanh cá thể

Quý khách là hộ kinh doanh đang muốn sử dụng dịch vụ của Tư Vấn Luật sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí những vấn đề xung quanh đến vốn điều lệ hộ kinh doanh cá thể từ phía luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ cũng được hạn chế một cách tối đa thời gian, công sức cho việc xin cấp lại:

Mọi giấy tờ, thủ tục đều do chúng tôi soạn thảo và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quý khách không cần đi lại trong bất cứ giai đoạn nào của quy trình xin cấp lại, giúp tận dụng thời gian cho việc điều khiển hoạt động kinh doanh.

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập hộ kinh doanh, quý khách vẫn nhận được những dịch vụ hậu mãi từ phía công ty chúng tôi: tư vấn về thủ tục thuế, quản trị nội bộ, tuyển dụng nhân sự, định hướng thương hiệu… cũng như nhận được các văn bản pháp luật liên quan hoàn toàn miễn phí.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn vốn kinh doanh hộ cá thể, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

Tư vấn thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cho việc tiến thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ thực hiện Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng và theo dõi tình trạng hồ sơ. Thay đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu chuyên viên (nếu có)

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thủ tục liên quan đến thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Tư vấn, xử lý các vấn đề khác liên quan. Hãy liên hệ với dịch vụ chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775